Ga naar hoofdinhoud

Strafrecht maakt comeback!

Zo’n zes maanden geleden schreef ik in mijn column in dit magazine over mogelijke strafrechtelijke maatregelen die kunnen worden opgelegd aan vervoerders hier in Nederland. Directe aanleiding tot het schrijven van die column waren de ongekende strafmaatregelen die Justitie in België oplegde aan een aldaar gevestigd bedrijf.

Patrick Bobeck

De Belgische justitie achtte het toen noodzakelijk om beslag te leggen op vrachtwagens en daarmee werd het bedrijf de facto stil gelegd. Met alle gevolgen van dien. De vraag die ik mij toen stelde was of dergelijke verregaande strafmaatregelen ook in Nederland mogelijk waren. Mijn analyse destijds was dat zulks inderdaad het geval zou kunnen zijn maar dat het hier hoogstwaarschijnlijk niet zo’n vaart zou lopen.  En mijn conclusie was toen dat, omdat het stilzetten van vrachtwagens dermate ernstige gevolgen voor het bedrijf heeft, Justitie in Nederland terughoudend zou zijn om dergelijke strafmaatregelen op te leggen. Nu, zes maanden later, moet ik constateren dat ik terug moet komen op die conclusie. Van terughoudendheid is geen enkele sprake meer, integendeel.

De afgelopen tijd constateer ik een opvallende stijging van het aantal strafzaken dat door ons kantoor in behandeling wordt genomen. Zo opvallend dat ik thans wel durf te stellen dat dit niet toevallig gebeurt en dat dit het rechtstreekse gevolg is van aangescherpt beleid van (de top van) het Openbaar Ministerie. Dat behoeft uitleg.

Zoals u ongetwijfeld weet  waren overtredingen van de arbeidstijdenwet vroeger het domein van het Economische strafrecht. Overtredingen van de rij- en rusttijden of bijvoorbeeld het manipuleren van de tachograaf werden toen strafrechtelijk vervolgd. De vervoerder moest verschijnen bij de Economische Politierechter. Mede door overbelasting van de rechterlijke macht en de lange duur van strafzaken, zijn overtredingen van de arbeidstijdenwet jaren geleden al uit het strafrechtelijke traject gehaald en afgedaan door middel van het bestuursrecht. De bestuurlijke boete deed zijn intrede. Werd er bij een controle op een voertuig bijvoorbeeld geconstateerd dat er gesjoemeld was met de tachograaf dan volgde een boete van 4.400 euro. Tegen die boete werd dan bezwaar gemaakt en via het bestuursrecht afgedaan. Mocht uiteindelijk blijken dat die boete terecht was opgelegd dan werd deze voldaan en dat was het dan. Die tijd lijkt voorbij.

In toenemende mate merken wij dat naast het opleggen van deze (bestuursrechtelijke) boete, officieren van justitie strafrechtelijke vervolging instellen tegen vervoerders. Bijvoorbeeld vanwege valsheid in geschrifte. Vervoerders zijn namelijk verplicht om een correcte administratie bij te houden van de arbeidstijd. Nu er sprake is van gesjoemel met de tachograaf, wordt een onjuiste arbeidstijd geregistreerd en dus is er sprake van valsheid in geschrifte. Het aantal procedures neemt toe en geschiedt in heel Nederland. En recent werd de druk nog verder opgevoerd. Een officier van justitie legde aan een vervoerder een maatregel op om alle vrachtwagens binnen 24 uur stil te leggen vanwege de vondst van een zestal gemanipuleerde tachografen. De redenering van deze officier was dat omdat er gemanipuleerde tachografen aanwezig zijn, de arbeidstijden wet wel overtreden móést zijn. En omdat overtreding van de arbeidstijdenwet een acuut gevaar oplevert voor andere weggebruikers is onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk. En dus worden alle vrachtwagens stilgezet en wel binnen 24 uur.

De stijging van het aantal strafrechtelijke vervolgingen in een dusdanige korte tijd, verspreid over het gehele land, maakt dat dit niet langer toevallig kan zijn. Het is mijn stellige overtuiging dat het aantal vervoerders dat strafrechtelijk zal worden vervolgd voor het overtreden van de arbeidstijdenwet alleen maar zal toenemen. Voor een overtreding waar voorheen een bestuurlijke boete werd opgelegd wordt thans een heel bedrijf platgegooid. Mijn conclusie van zes maanden geleden dat het in Nederland zo’n vaart niet zal lopen, bleek niet juist. Het strafrecht is terug in de transportbranche. En hoe!

Patrick Bobeck, advocaat en mediator te Haarlem, gespecialiseerd in het wegvervoer – www.vallenduuk.nl

[INHOUD | INDEX TTMnl2019_5_61]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer