Ga naar hoofdinhoud

Wie gaat dat betalen?

‘Er zit diesel in zijn bloed’, hoor ik vaak als het gaat over wegvervoerders die leven voor hun passie. Het is niet alleen werk, het is hun levenswerk. Hoewel ik niet uit een transportfamilie kom, heeft het transportvirus ook mij besmet sinds ik dit vak ben ingerold, nu bijna 20 jaar geleden.

Patrick Bobeck

Een van de symptomen daarvan is dat ik alle nieuwtjes, persberichten en ontwikkelingen in het transport nauwgezet volg. En zo viel mijn oog op het bericht, bekendgemaakt via de voorjaarsnota 2019, dat het budget van ILT substantieel omhoog gaat. Dit jaar nog 10 miljoen euro extra en vanaf 2021 15 miljoen euro, structureel en dus ieder jaar. Dat is zo’n 10 procent van het totale budget van ILT dat dus binnen afzienbare tijd ter beschikking wordt gesteld. Daarmee kunnen zo’n honderd handhavers, toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren worden toegevoegd aan het reeds bestaande arsenaal. Nu is het beknibbelen op en het uitbreiden van het budget van ILT niet nieuw. Wie de berichten de afgelopen jaren heeft gevolgd weet dat dergelijke berichten van alle tijden zijn. De ene keer gaat er wat van het budget af en een andere keer komt er wat bij. Een verhoging van 10 procent van het totale budget is echter substantieel. Bij een dergelijke verhoging krab ik me toch altijd even achter de oren. Want waarom wordt er nu zoveel extra budget vrijgemaakt? Zeker, de verkeersveiligheid en veiligheid in havens en op vliegvelden zijn belangrijk. Maar dat is altijd zo geweest. Dus waarom nu?

Mijn inschatting is dat deze investering op zijn minst budgetneutraal zal zijn en de kosten vooral door de Nederlandse (internationale) vervoerder zullen worden opgebracht. Dat behoeft enige uitleg. Bij de bekendmaking stond dat het inspecties in staat zal stellen extra kennis en nieuwe technieken in huis te halen. En daarmee wordt mijns inziens met name de invoering van de nieuwe tachograaf bedoeld. Deze technologie stelt inspecteurs in staat om op een afstand een tachograaf te scannen om te bezien of er een afwijking kan worden geconstateerd. Dat wil zeggen dat een rijdende vrachtwagen wordt gescand op onvolkomenheden in de tachograaf. Dat is revolutionair in de opsporing, omdat voertuigen tot op heden willekeurig worden aangehouden en gecontroleerd. De nieuwe techniek stelt inspecteurs op voorhand in staat om een ‘pre-scan’ uit te voeren, comfortabel zittend in hun eigen auto. Voertuigen waarbij niets afwijkends wordt geconstateerd hebben niets te vrezen, en voertuigen waar wel een afwijking wordt gezien zullen worden aangehouden en verder gecontroleerd. Het is juist die preselectie die naar mijn inschatting de Nederlandse (internationale) vervoerder hard zal treffen, niet alleen in Nederland. En wel om drie redenen.

Allereerst zal het zo zijn dat de inspecteurs het voertuig controleren indien uit de preselectie blijkt dat de tachograaf afwijkt. Indien die controle daartoe aanleiding geeft, kan de vervoerder op de nominatie staan voor een nadere bedrijfscontrole. Dat kan bij een buitenlandse vervoerder niet. Daar kan alleen een boete voor een eventuele overtreding worden uitgeschreven, maar een bedrijfscontrole zal niet plaatsvinden.

Ten tweede zal de Nederlandse vervoerder een onherroepelijk geworden boete wel moeten betalen. Zeker na een bedrijfsinspectie kunnen dat forse bedragen betreffen. De buitenlandse vervoerder niet. Die krijgt geen bedrijfscontrole. En zoals u weet, heeft de Raad van State eerder geoordeeld dat een buitenlandse vervoerder een in Nederland opgelegde boete niet meer aan de weg behoeft te voldoen. Die boete zal dus via de officiële kanalen in het buitenland dienen te worden geïnd. Hoewel daar Europese wetgeving voor bestaat, is dat maar lastig en ik vermoed, af en toe, reden om er maar niet aan te beginnen. Overigens, in ieder ander Europees land dient de buitenlandse vervoerder nog steeds aan de weg de boete af te tikken.

En tot slot, deze nieuwe technologie wordt Europees ingevoerd. Dat wil zeggen dat ook in Frankrijk en België deze pre-scans zullen worden uitgevoerd. En ook hier is mijn vermoeden dat de rijke Nederlandse vervoerder in die landen onevenredig vaak zal worden aangehouden na de pre-scan en aldus de prijs zal betalen. In alle nieuwsberichten die ik lees, ontbreekt echter steevast een lobby om die ongelijkheid (ter plekke betalen) op te heffen. Ik hoor veel lobbyisten over een gelijk speelveld, gelijke regels voor iedereen. In andere landen blijven vervoerders gedwongen om boetes ter plekke te betalen. Behalve in ons land. Daar hoor ik niemand over. Nederlandse vervoerders, maak uw borst maar nat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer