Ga naar hoofdinhoud

’11.000 zero-emissietrucks in 2029 is geen zekerheid’

De transitie naar elektrisch wegtransport is in volle gang. Voor het realiseren van de CO2-doelstellingen gaat in het wegtransport de meeste aandacht uit naar zero-emissie trucks met alternatieve aandrijving. Dit is begrijpelijk, zegt ING in haar nieuwste sectorupdate, want uiteindelijk kan alleen zó de emissie naar nul. Maar zonder financiële ondersteuning is dit nog niet rendabel. Een resterend exploitatietekort tussen diesel en elektrisch, ontoereikende infrastructuur en productie kunnen de instroom van elektrische trucks verder vertragen.  Het is door deze onzekere randvoorwaarden niet zeker dat er eind 2029 ruim 11.000 zero-emissie trucks op de weg zijn.

Ook Nederland wil in 2030 zijn uitstoot van CO2 en soortgelijke broeikasgassen met 60 procent verlaagd hebben ten opzichte van 1990. Dan moet er nog heel wat gebeuren, want tot en met vorig jaar kwam Nederland niet verder dan een reductie van bijna 24 procent, toen nog geholpen door Covid.  De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het eerste kwartaal 9,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) in diezelfde periode met 7 procent groeide. Voor vrijwel alle sectoren geldt dat de productie fors hoger lag, terwijl de CO2-emissies lager waren.

De uitstoot vanuit Mobiliteit inclusief Transport bleef ongeveer gelijk. De uitstoot vanuit Transport sec steeg echter met 13,5 procent bij een toegevoegde waardegroei van 15,7 procent. De toename van de emissies is vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart. De CO2-emissies stegen daar met resp. 49 ( procent?) ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De bijdrage aan de stijging komt dus in veel mindere mate vanuit goederenvervoer over de weg, een onderdeel van Mobiliteit dat overall ongeveer goed is voor een bijdrage aan de totale emissie van ruim 6 procent.

Het Klimaatakkoord Mobiliteit bevat ambitieuze maatregelen. Zo betekent ‘alle vervoer in 2050 CO2-neutraal’ dat vanaf 2035 alle nieuwe trucks hieraan moeten voldoen. Met nog 13 jaar te gaan staan de truckfabrikanten, energieleveranciers en de transportsector voor een enorme uitdaging. Daarnaast wordt ingezet op het gebruik van alternatieve brandstoffen (HVO en bio-LNG) en op waterstof. In het Klimaatakkoord zijn verder afspraken gemaakt over de verbetering van de logistieke efficiëntie met 2 procent per jaar.

De zero-emissiezones in steden vanaf 2025 springen het meest in het oog. In de green deal zero-emissie stadsvervoer is afgesproken dat 30 tot 40 Nederlandse steden na 2025 zero-emissiezones gaan invoeren. Tot 2030 geldt een overgangsfase waarin Euro VI bakwagens en trekkers van maximaal 5 en 8 jaar oud van voor 2025 de binnensteden nog in mogen. Dit stelt transporteurs en hun opdrachtgevers voor keuzes. Met een investeringshorizon van veelal tenminste 6 à 7 jaar is 2025 en ook 2030 voor transporteurs immers al heel dichtbij.

Hernieuwbare energie (elektriciteit of waterstof) heeft de toekomst. Op dit moment is het aantal geregistreerde zero-emissie voertuigen zeer klein en rijdt slechts een fractie van het wagenpark op emissiearme brandstoffen. Hoewel met trucks op alternatieve brandstoffen beginnen belangrijk is, schiet alleen deze optie voor emissiereductie voorlopig tekort. Inzet van elektrische trucks is zonder ondersteuning van overheid en opdrachtgever bedrijfs- economisch nu nog niet aantrekkelijk. Ook andere low-of zero emissie opties – zoals 100 procent biodiesel (HVO) of biogas – zijn nog relatief duur. Naast de kostenvergelijking zijn de randvoorwaarden cruciaal voor inzet van elektrische trucks.

Zonder productie geen elektrische truck. De verwachting is dat er in de jaren voor 2025 van de verschillende merken elektrische 40 tons-combinaties op de weg worden gebracht en ook in serieproductie gaan. Toch gaat het in de komende twee jaar nog niet om grote aantallen. De laadinfrastructuur is echter de grootste hindernis voor de uitrol van elektrische trucks. In het wegtransport is inzetbaarheid (uptime) immers cruciaal.

De energietransitie staat dus nog aan het begin. Met hogere kosten en onzekerheid over beschikbare laadfaciliteiten is uitstel de makkelijkste optie. Ondertussen zal de sector toch een zichtbare bijdrage moeten gaan leveren om de CO2-uitstoot ook de komende 10 jaar al terug te brengen. Om bij te dragen aan de doelstellingen voor 2030 is het dan ook van belang om op emissiearme brandstof en brandstofefficiëntie van dieseltrucks en de bestaande vloot in te zetten. En tegelijkertijd actief na te denken over en voorbereiden op elektrificeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer