Ga naar hoofdinhoud

‘Verduurzaming wegtransport moeilijk maar belangrijk om klimaatdoelen te bereiken’

De emissiekloof dichten is voor Nederland in de komende jaren een realistische opgave. Voor veel sectoren liggen de Nederlandse klimaatdoelen zelfs binnen handbereik. De inzet van bestaande koolstofarme technologieën en andere koolstofvrije maatregelen van bedrijven gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen voor 20301 en klimaatneutraliteit in 2050. ABN AMRO biedt met het nieuwe onderzoek ‘Met de beschikbare koolstofarme technologieën liggen de 2030 klimaatdoelen binnen handbereik’ bedrijven in sectoren een belangrijk handvat voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het rapport helpt bedrijven bovendien om een strategie te formuleren voor de route naar netto nul broeikasgasemissies. Het wegtransport kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt ruim 80 procent voor rekening van het bedrijfsleven. “Het verminderen van deze uitstoot in alle economische sectoren kent vele uitdagingen, maar technologie is daar niet één van”, vertelt Casper Burgering, Senior Econoom Sustainability Research van ABN AMRO. “Het tempo van de transitie wordt nu onder meer belemmerd door de beperkte netcapaciteit en de trage uitbreiding daarvan, het gebrek aan gekwalificeerd personeel, uitblijvend beleid en de financierbaarheid. Maar zodra bestaande obstakels zijn weggenomen kan de emissiereductiepotentie van koolstofarme technologieën hoog zijn, zo toont onze sectoranalyse. Zodra de overheid doorpakt door er met haar beleidsinstrumenten op toe te zien dat de investering in emissiereductie de goedkoopste strategie is voor deze bedrijven, kan de technologie worden ingezet.”

Het reduceren van het energieverbruik en het koolstofarmer maken van primaire processen staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen. “Veel van de beschikbare koolstofarme technologieën zijn echter laaghangend fruit waarmee bedrijven op korte termijn al nuttige resultaten kunnen boeken”, stelt Burgering. Zo kan een groot aantal bedrijven in de industriële sector met de beschikbare koolstofarme technologieën een flinke slag slaan om de emissies te verminderen. Dit verschilt echter sterk per industriële sector. In de zeer energie-intensieve industrie – zoals de voedingsmiddelen-, aardolie- en basismetaalindustrie – is de uitdaging nog steeds relatief groot. In deze subsectoren is de uitstoot van broeikasgassen nog maar langzaam afgenomen. In andere industriële sectoren ligt het klimaatdoel wel goed binnen handbereik, zoals in de bouwmaterialen-, papier-, chemische en de elektrische en elektrotechnische industrie. Dit is echter heel anders in sectoren buiten de industrie, zoals in veel vervoerssectoren of bij waterbedrijven en afvalbeheer. Daar is sprake van een minder grote inzet van disruptieve technologieën om broeikasgassen te verminderen, ontbreekt het aan middelen om deze technologie te laten doorbreken of is het overheidsbeleid minder stringent dan wel transparant.

 Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, benadrukt dat met name voor het mkb de urgentie groter is dan het lijkt. Nu de grote uitstoters al volop aan het decarboniseren zijn onder druk van het emissiehandelsysteem (EU-ETS), dreigt het mkb achter te blijven. Hiermee heeft het mkb minder tijd voor dezelfde reductieopgave. En zelfs als het mkb niet wordt gereguleerd door een nieuwe regering loopt het mkb kans om als toeleverancier voor netto neutrale grote afnemers minder aantrekkelijk te worden.”

 Phlippen vervolgt: “Dit onderzoek helpt het mkb de slag te maken door te laten zien hoe mkb-bedrijven concreet kunnen decarboniseren. Met de huidige technologie kunnen bedrijven hun uitstoot in een hoger tempo verminderen. Technologie kan veel voor bedrijven van grote betekenis zijn, maar dan moeten de focus en de euro’s wél ingezet worden op de koolstofarme technologieën die de grootste impact hebben. Het gaat erom dat technologische innovaties op grotere schaal worden ingezet door het bedrijfsleven, waardoor klimaatdoelstellingen veel meer binnen handbereik komen te liggen en het Nederlandse mkb toekomstbestendig wordt.”

Over de transportsector over land meldt het rapport: Het transport over land – vervoer van personen en goederen – is in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent Daarmee heeft deze subsector een belangrijke rol in het traject richting 2030 en verder om de klimaatdoelen te bereiken. Maar om transport over land koolstofvrij te krijgen is een uitdagende opdracht. De investeringscyclus in deze subsector is relatief lang. Zo is de gemiddelde leeftijd van een vrachtwagen in Nederland is 9,8 jaar. Een langere levensduur van veel voertuigen levert in de transitie een extra complicatie op.

Het verbruik van aardolieproducten voert de boventoon in de sector en loopt parallel met de BKG-emissies door de tijd heen. In het koolstofvrij maken van de sector speelt elektrificatie op de korte termijn een grote rol. De publiek en private initiatieven tot dusver zijn echter verre van ambitieus genoeg, mede door de nog hoge investeringen. Ook biobrandstoffen (zoals Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) zijn goede alternatieven. Elektrificatie is de belangrijkste weg naar koolstofneutraliteit

De transportsector als geheel loopt flink achter bij het koolstofarm maken van haar activiteiten. Er is echter een keur aan (nieuwe) technologieën beschikbaar voor het koolstofvrij maken van processen. Dan kan het gaan van het ver- en gebruik van brandstoffen en/of materialen met een lagere uitstoot (biofuels) tot en met de verdere ontwikkeling van elektrische aandrijving. Jaar-op-jaar neemt de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en daarmee ook de bereikbaarheid hiervan verder toe. Om het verminderen van de BKG-emissies in de sector te versnellen kan de sector ook haar energie-efficiency verhogen en de ontwikkeling van nieuwe koolstofarme technologieën te versnellen. Ook de meer ‘softe’ decarbonisatie-opties kunnen de BKG-emissies helpen verminderen, zoals duurzame logistieke planning en duurzamere vraag van afnemers.

Een snelle invoering van emissievrije voertuigen in combinatie met een elektriciteitsnetwerk op basis van fossielvrije energie is essentieel voor een sterkere vermindering van de BKG-emissies. Vervoer over land is één van de grootste markten voor elektrificatie. Naarmate de batterijkosten blijven dalen, zullen ook de initiële kosten van elektrische voertuigen dalen, waardoor ze concurrerender worden met conventionele varianten.

Eén reactie op “‘Verduurzaming wegtransport moeilijk maar belangrijk om klimaatdoelen te bereiken’

 • mark

  ipv vrachtwagens m oeten we een netwerk hebben van smalle zelfrijdende treintjes / dolly’s op rails.
  dat kan gewoon langzaam want er is toch geen personeel .

  Net zo breed als een pallet. Weinig luchtweerstand. lage snelheid, minder rolweerstand door rails.

  Dat scheelt heel veel energy. In de nacht de vracht, overdag personenvervoer.

  Die karretjes rijden naar hubs waarna het via elektrische vrachtfietsen verder kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer