Kilometerheffing toch pas in 2024 • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Kilometerheffing toch pas in 2024

De kilometer- of vrachtwagenheffing wordt niet eerder dan in 2024 worden ingevoerd. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Om de vrachtwagenheffing zo goed mogelijk in te voeren is een zorgvuldig uitvoeringsplan nodig. Om dat op te stellen is meer tijd nodig dan eerder voorzien.

Dat betekent dus weer eens uitstel van de kilometerheffing, terwijl het eerder leek dat 2023 toch echt het jaar van invoering zou zijn. Eerder deze week sprak TLN al haar zorgen uit over het beoogde tijdspad en dat een invoering in 2023 weleens moeizaam zou kunnen worden. Het uitstel van de invoering betekent dat de vrachtwagenheffing mogelijk niet eens in de volgende kabinetsperiode, maar pas in het kabinet daarna realiteit wordt. Dat biedt alle kansen op nieuw uitstel van de invoering. Nederland is inmiddels al twintig jaar bezig om een vorm van rekeningrijden in te voeren, maar nog nooit is het gelukt.

Uit de uitvoerige documentatie die de minister bij haar brief levert blijkt dat de beoogde terugsluis naar de transportsector bestaat uit subsidieregelingen voor BEV- en waterstoftrucks. “Cumulatief kunnen een vrachtwagenheffing én de verschillende maatregelen in het kader van de terugsluis leiden tot een vermindering van circa 21 procent van de CO2‐ uitstoot, 13‐14 procent minder emissie van stikstofoxiden en 7 tot 10 procent minder fijnstof,  bepaald ten opzichte van de totale uitstoot van vrachtverkeer over de weg in de referentiesituatie”, zo staat in een van de rapporten te lezen.  

De kilometerheffing verbetert volgens het ministerie de concurrentiepositie van Nederlandse ten opzichte van buitenlandse vervoerders. Dit komt vooral door een kostenvoordeel doordat het verlagen van de motorrijtuigenbelasting alleen ten goede komt aan Nederlandse vervoerders. Hoewel de concurrentiepositie verbetert, nemen kosten per kilometer toe. Deze kosten berekenen vervoerders indien mogelijk door aan hun opdrachtgevers. Als die mogelijkheid er niet is, kan de heffing hun winstgevendheid op korte termijn verminderen. Dit kan met name consequenties hebben voor vervoerders met minder marktmacht. Zij zijn mogelijk  minder snel in staat kostenstijgingen direct door te berekenen aan opdrachtgevers.

De in te voeren vrachtwagenheffing heeft naar verwachting minder impact op een eigen vervoerder dan op een beroepsvervoerder. Voor een eigen vervoerder zijn de transportkosten, in tegenstelling tot een beroepsvervoerder, namelijk maar een beperkt onderdeel van totale kosten van een onderneming. Daarnaast kunnen de effecten voor beroepsvervoerders gericht op binnenland of op het buitenland verschillen. Een overwegend in Nederland rijdende beroepsvervoerder betaalt  normaliter over meer kilometers een vrachtwagenheffing dan een internationale  beroepsvervoerder. Daar staat tegenover dat internationale vervoerders minder profiteren van de afschaffing van het eurovignet in Nederland omdat dit vignet in sommige landen in Europa nog verplicht is. Per saldo lijken de verschillen tussen beide groepen vervoerders minimaal, aldus de rapporten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer