Poolse transporteur betaalde echt te veel Maut • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Poolse transporteur betaalde echt te veel Maut

De inning van Maut voor vrachtwagens in 2010 en 2011 was gedeeltelijk in strijd met de EU-wetgeving omdat de kapitaalkosten van de eigendommen van de autosnelwegen bij de berekening van de toltarieven verkeerd waren berekend. Dat heeft het Oberverwaltungsgericht eerder deze week geoordeeld en de Duitse staat verplicht om de eisers een deel van de tolgelden terug te betalen.

De eisers, die een in Polen gevestigd transportbedrijf exploiteerden, eisten terugbetaling van de vrachtwagentol die zij in de periode van 1 januari 2010 tot 18 juli 2011 hadden betaald, ten bedrage van ongeveer 12 000 euro. De administratieve rechtbank van Keulen had de vordering afgewezen. Naar aanleiding van een verwijzing door het Hoger Administratief Gerechtshof had het HvJ op 28 oktober 2020 geoordeeld dat de kosten van de verkeerspolitie op grond van de EU-richtlijn inzake de heffingen op het wegverkeer niet in aanmerking mogen worden genomen bij de berekening van de Maut. Dit was niet langer het voorwerp van de huidige uitspraak, nadat de Bondsrepubliek de klagers intussen de tolgelden (ongeveer 424 euro) ter zake had terugbetaald.

De hoogste administratieve rechterlijke instantie heeft de Bondsrepubliek ertoe verplicht de eisers nog eens 565 euro aan tolrechten te vergoeden. Bovendien moet over beide terugbetalingsbedragen rente worden betaald voor de periode vanaf de betaling van de tol tot de datum van terugbetaling.

De voorzitter van de 9e Senaat motiveerde de uitspraak door te verklaren: “Overeenkomstig de eisen van de richtlijn inzake infrastructuurkosten van de EU mag de tolheffing niet hoger zijn dan de infrastructuurkosten. Het is daarmee niet verenigbaar dat de kapitaalkosten van de terreinen van autosnelwegen worden berekend op basis van hun huidige vervangingswaarde in plaats van hun aanschaffingswaarde. In tegenstelling tot andere vaste activa lijdt grond geen substantieel verlies en hoeft het na een bepaalde periode niet opnieuw te worden aangekocht. De wettelijk vastgestelde toltarieven zijn dus gebaseerd op een foutieve berekening, waarbij de tolbetalers kosten worden aangerekend die verder gaan dan de infrastructuurkosten. De Senaat heeft echter geen gevolg gegeven aan de verdere klachten van de eisers op grond van het EU-recht en het grondwettelijk recht in de procedure tot terugbetaling van de tol, die als een testcase wordt beschouwd. “

De Senaat heeft beroep niet toegestaan. Tegen de weigering van toelating staat beroep open, waarover het Bundesverwaltungsgericht te Leipzig zal beslissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer