Onderzoek naar financieringstekort terugsluis vrachtwagenheffing • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek naar financieringstekort terugsluis vrachtwagenheffing

De Tweede Kamer heeft de Wet Vrachtwagenheffing met een ruime meerderheid aangenomen. Dat meldt TLN. Tijdens het plenaire debat op 22 maart j.l. werd er over de wet gestemd.

De Wet Vrachtwagenheffing voorziet er in dat binnen- en buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen (voornamelijk de rijkswegen en een aantal provinciale wegen). Daar staat tegenover dat het Eurovignet wordt afgeschaft en dat de Motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zoveel als mogelijk is binnen de Europese wetgeving wordt verlaagd. Tenslotte wordt de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing teruggesluisd naar de vervoerssector, om deze opbrengsten vervolgens daar in te zetten voor innovatie en verduurzaming.

Foto: Tweede Kamer

Punt van zorg is dat de wet veel later wordt ingevoerd (2027), dan vooraf was voorzien. Hierdoor ontstaat er een financieringsgat voor de sector, die al veel eerder aan de slag wil en moet gaan om in 2030 binnenstedelijk volledig overgeschakeld te zijn op zero emissie vrachtwagens. Naar aanleiding van een ingediende motie gaat Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) onderzoeken hoe dit tijdelijke financieringstekort kan worden opgevangen. Met name de verduurzaming van de transportsector is erbij gebaat als er tijdig afdoende opbrengsten van de vrachtwagenheffing beschikbaar komen.

TLN is verheugd met deze uitkomst. Om de 40 grootste steden in ons land vanaf 2025 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden. Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero emissie vrachtwagens nodig zijn. Bovendien is er, tijdig, voldoende laadinfrastructuur nodig. Ook voor dat belangrijke thema werd via een motie aandacht gevraagd. De regering zal dan ook moeten gaan zorgen voor een specifieke aanpak voor en proactieve planning van laadlocaties voor vrachtwagens.

Met de aangenomen Wet Vrachtwagenheffing kan de sector in ieder geval aan de slag. De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving spreekt op 29 maart over de voorbereiding van de behandeling van de wet.

RAI Vereniging is ook blij dat de Tweede Kamer instemt met een motie voor nader onderzoek naar de beschikbaarheid van voldoende laad- en tankinfrastructuur en elektrische vrachtwagens om in de toekomst zero-emissiezones te bevoorraden. RAI Vereniging maakt zich niet alleen zorgen over de langzame ingroei van zero-emissie trucks, maar ook over de beschikbaarheid van voldoende robuuste laad- en tankinfrastructuur, inclusief waterstof. Deze is momenteel volstrekt onvoldoende om aan de toekomstige energiebehoefte te voldoen.

RAI Vereniging had de Kamer ook gevraagd om de terugbetaling van de invoeringskosten van inmiddels 400 miljoen euro , die voor rekening van de transportsector komen, over een periode van tien jaar te spreiden in plaats van de nu beoogde vijf jaar. Hiermee zou in de beginperiode na invoering jaarlijks 40 miljoen euro meer beschikbaar blijven voor investeringen in het zero-emissie wagenpark. Vooralsnog blijft de terugbetalingstermijn op vijf jaar staan. Wel is er een toezegging van de minister dat hij de systeemkosten zo laag mogelijk houdt en er een reserve is ingeboekt zodat tegenvallers niet meteen voor rekening van de sector zijn. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer