Ook coulance voor geldigheid rijbewijzen en examens • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Ook coulance voor geldigheid rijbewijzen en examens

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een Kamerbrief aangegeven coulance te betrachten voor het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, bewijzen, (deel)examens en rijbewijzen waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt (of dreigt te verstrijken). Door de coronacrisis is het voor veel instanties niet mogelijk om tijdig de verlenging van bijvoorbeeld rijbewijzen realiseren. Ook zijn cursussen voor het behoud van Code 95 opgeschort. Hierdoor kwamen bedrijven in de knel met hun bedrijfsvoering. Nu is bepaald dat de geldigheid van dergelijke certificaten is verlengd tot 1 juni 2020. Dat meldt Evofenedex.

De afgekondigde coulancemaatregelen maken het mogelijk dat de bedrijfsvoering doorgang kan vinden, wat bijdraagt aan het op gang houden van de Nederlandse economie. De maatregelen zijn opgenomen in regelingen en besluiten, die als bijlagen bij de Kamerbrief gevoegd zijn. Deze bepalen dat de certificaten genoemd in de regelingen en besluiten en waarvan de geldigheidsduur vervalt in de periode van 16 maart tot 1 juni, als geldig worden aangemerkt tot 1 juni.

Een groot deel van de rijbewijshouders heeft voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs een verklaring van geschiktheid van het CBR nodig. Medische keuringen ten behoeve van de afgifte van die verklaring en het aanvragen van het rijbewijs zijn sinds 26 maart jl. alleen op afstand toegestaan. Dit in verband met de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor keuren artsen momenteel niet of veel minder. De minister is in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over een mogelijke oplossing en zij verwacht vrijdag 17 april hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Voorzover het gaat om certificaten die gebaseerd zijn op Europees recht, zoals de Code 95 voor beroepschauffeurs, sluit de beoogde coulance aan op de algemene richtsnoeren voor maatregelen die lidstaten zelf kunnen treffen. Deze zijn verwoord in de brief van de Europese Commissie van 26 maart jl., die informatie geeft over deze doelgroep en de periode waarvoor de coulance zal gelden. De coulanceregeling geldt in Nederland. Verschillende Europese lidstaten hebben aangegeven een soortgelijke coulance toe te willen passen in relatie tot de Code 95. Momenteel is het in de verschillende lidstaten helaas nog onvoldoende duidelijk hoe de coulancemaatregelen worden geïnterpreteerd. evofenedex is in continu overleg met haar Europese partners om hier snel duidelijkheid in te scheppen en hoopt op een spoedig uitsluitsel per lidstaat over de coulancemaatregelen.

Het Verbond van Verzekeraars geeft aan  dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten, als ze lid zijn van het verbond, verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is. Dit vanzelfsprekend binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer