Schimmig beeld in Nederland werkzame buitenlandse chauffeurs • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Schimmig beeld in Nederland werkzame buitenlandse chauffeurs

Sinds 1 maart 2020 moeten buitenlandse dienstverrichters hun komst, de aard en duur van de werkzaamheden die zij in Nederland verrichten, de dienstontvanger en de gedetacheerde werknemers melden in het online meldloket dat te bereiken is via www.postedworkers.nl. Dat meldt het rapport ‘De Staat van Migratie 2021’.  Daaruit zou blijken dat er bijna 250.000 buitenlandse chauffeurs in Nederland werken. Maar dat is wat al te optimistisch gerekend.

De cijfers bieden een globaal beeld van de aard en omvang van detachering naar Nederland in 2020.

Het grootste deel van de meldingen in het meldsysteem wordt gedaan in de sector ‘goederenvervoer over de weg’. Tevens moeten zelfstandigen zich melden als zij in Nederland een dienst gaan verrichten in een bepaalde sector.

Van februari 2020 tot en met december 2020 zijn in totaal 238.108 meldingen gedaan, waarvan 198.849 in de sector wegtransport, en 39.259 in overige sectoren.45 Een melding betreft een dienst, uitgevoerd door een zelfstandige die elders in de EU gevestigd zijn en tijdelijk in Nederland een dienst verlenen of door een onderneming met een of meerdere werknemers. Een melding wordt vooraf gedaan. Het staat dan nog niet vast dat de betreffende persoon/personen daadwerkelijk in Nederland zal/zullen werken.

Het totale aantal gemelde werknemers van februari 2020 tot en met december 2020 betreft 315.230. Daarvan hadden 94.417 werknemers een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland en 220.813 een EU-nationaliteit. Een melding wordt vooraf gedaan. Zelfstandigen zijn niet meegenomen in deze cijfers.

In de cijfers valt op dat een aanzienlijk deel van de gemelde werknemers personen met een niet-EU nationaliteit betreft, vooral door in Polen en Litouwen gevestigde bedrijven. Het betreft voor beide EU-lidstaten voornamelijk personen met de Oekraïense of Wit-Russische nationaliteit. Dit is vooral zichtbaar bij meldingen in het wegtransport.

Het is te makkelijk om alle meldingen als harde cijfers en specifieke chauffeurs te zien, meldt het rapport zelf al. “Omdat de meldingsplicht en het meldsysteem nog nieuw zijn, moeten de cijfers die beschikbaar zijn met de nodige voorzichtigheid worden bezien. Vermoedelijk is nog sprake van ondermelding.” In het wegtransport is het beeld nog schimmiger. “In deze sector worden voornamelijk jaarmeldingen vooraf gedaan, waarbij nog niet vaststaat of de gemelde personen daadwerkelijk naar Nederland komen. Het vermoeden is dat er bedrijven zijn die voor alle chauffeurs vooraf een over de weg kunnen in beginsel gebruik maken van de mogelijkheid om een jaarmelding doen. Zij kunnen daarmee vooraf een melding doen voor een jaar, waarbij nog niet vaststaat of de gemelde personen daadwerkelijk naar Nederland komen.” Daarom kunnen uit de cijfers, hoe zwart op wit ook, geen harde conclusies worden getrokken over het aantal buitenlandse chauffeurs die werkzaam zijn in de Nederlandse transportsector.

Eén reactie op “Schimmig beeld in Nederland werkzame buitenlandse chauffeurs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer