NOW-regeling sierteelttransport nu beschikbaar • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

NOW-regeling sierteelttransport nu beschikbaar

De regeling voor de tegemoetkoming van land- en tuinbouwondernemers die getroffen zijn door de COVID-19 pandemie is nu beschikbaar en aan te vragen. De regeling staat open voor wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren. Dat meldt TLN.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen geldt voor de gedupeerde onderneming in de periode 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 dat:

  • er sprake moet zijn van meer dan 30 procent aan omzetderving als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19
  • de gedupeerde onderneming geconfronteerd wordt met een combinatie van de volgende situaties:
  1. de productie gaat door terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt;
  2. producten zijn slecht of niet houdbaar vanwege bederfelijkheid en er zijn geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden; en
  3. in de periode maart, april en mei is een grote seizoenspiek in productie, personele bezetting en omzet.

Ontvangers van de tegemoetkoming zijn verplicht de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden en kunnen in de periode van 8 mei 2020 tot en met 11 juni 2020 geen ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden bij het UWV indienen. Andere ontslag(vorm)en blijven wel mogelijk.

De hoogte van de omzetderving wordt vastgesteld op 70 procent van het verschil tussen het gemiddelde van de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 en 2019 en de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020, nadat dit verschil is verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de ondernemer als gevolg van COVID-19 zijn afgenomen en waarbij er een eigen risico geldt van 30 procent.

Verder dienen uit andere hoofde ontvangen steun of uitkeringen op de tegemoetkoming in mindering te worden gebracht. Dus als de onderneming bijvoorbeeld NOW-subsidie of TOGS ontvangen heeft, worden die in mindering gebracht op de tegemoetkoming. Dat geldt overigens ook voor verzekeringsuitkeringen en steun ontvangen op basis van bepaalde Europese maatregelen. Het gaat hierbij niet om leningen, borgstellingen of fiscale maatregelen.

Ook gelden er maxima voor de tegemoetkoming gerelateerd aan de omzet van een onderneming over de periode van 12 maart t/m 11 juni in 2017, 2018 en 2019. En ook geldt dat als het totaal van de tegemoetkomingen het totaal van het voor de regeling aan beschikbare geld overschrijdt, de tegemoetkomingen procentueel worden verlaagd.

Het voorschot bedraagt 50 procent van het bedrag waarop men op basis van de aanvraag recht heeft en wordt binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de aanvraag verstrekt.

De ondernemer moet uiterlijk op 31 augustus 2020 een verzoek tot definitieve vaststelling van de tegemoetkoming indienen. Hij moet daarbij bewijsstukken overleggen zoals:

a. het bewijs waaruit blijkt wat de daadwerkelijke omzetderving in de periode van 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 is, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document;

b. een controleverklaring van een accountant over de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 en 2019 volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document;

c.  voor ondernemingen die gedurende de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 of 2019 zijn gestart, wordt de omzet berekend vanaf het moment dat er omzet is gegenereerd;

d. het bewijs waaruit blijkt met welk bedrag de kosten van de ondernemer als gevolg van COVID-19 zijn verminderd, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document.

Let op: bij a. en b. moeten de wegtransporteurs aantonen dat de opgegeven bedragen betrekking hebben op vervoer van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die worden getransporteerd van telers naar veilingen en groothandelaren.

De aanvragen kunnen tot en met 4 juni 2020 worden ingediend. Het indienen van de aanvraag dient digitaal te gebeuren (met eHerkenning niveau 1) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer