Ga naar hoofdinhoud

Chauffeurstekort stijgt met 3.400 in één jaar

Het interieur van de T is licht aangepast, met vooral meer comfort voor de chauffeur.

Hoewel de bezorgdheid over het economische klimaat op dit moment toeneemt, zijn de trends op de arbeidsmarkt in het 3e kwartaal in lijn met het kwartaal daarvoor. De arbeidsmarkt in de transportsector kampt namelijk nog steeds met een tekort aan personeel. Dat zegt ruim de helft van de ondernemers in het goederenvervoer over de weg (51 procent begin Q4) en 41 procent van de logistiek dienstverleners. Het aantal vacatures blijft hoog en de pensioenuitstroom neemt verder toe. Het chauffeurstekort is in een jaar gestegen van 8.800 naar 12.200. De instroom in WW van vrachtwagen- chauffeurs en logistiek medewerkers neemt af ten opzichte van het vorig kwartaal en vorig jaar. Het aantal faillissementen blijft laag. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

STL: “Uit de Sectormonitor blijkt ook dat er (begin 2022-Q4) meer transportondernemers zijn die de komende 3 maanden een verslechtering verwachten van het economisch klimaat dan een verbetering. De verwachtingen over het personeelsbestand zijn positief, maar weer minder dan in voorgaande kwartalen. 15,2 procent van de ondernemers verwacht een toename van hun personeelsbestand en 10,8 procent een afname (per saldo verwacht 4,4 procent een uitbreiding tegenover 7,6 procent een kwartaal eerder).”

Arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

  • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers blijft hoog. Er zijn eind november bijna 12.200 openstaande vacatures (t.o.v. vorig jaar c.a. 8.800) voor chauffeurs en ruim 14.300 (t.o.v. vorig jaar 14.700) voor logistiek/magazijnmedewerkers (UWV, 2022).
  • Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland geven volgens het CBS aan last te hebben van een personeelstekort. Begin 4e kwartaal gaf 51 procent van de ondernemers binnen goederenvervoer over de weg hierdoor belemmerd te worden (begin 2022-Q3 lag dit aandeel op 54 procent en begin 2022-Q2 op 52 procent). Het aandeel ondernemers dat personeelstekort ervaart ligt op vergelijkbaar (hoog) niveau als vorig jaar (52 procent in 2021-Q3). Onder de ondernemers binnen logistieke dienstverlening is dit aandeel begin 4de kwartaal 41 procent.
  • In het derde kwartaal 2022 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +15,4 procent en in logistieke dienstverlening +24,1 procent ten opzichte van 2022-Q2 (CBS, 2022). In heel 2021 groeide de omzet in goederenwegvervoer met 11,5 procent t.o.v. 2020. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf 2e kwartaal 2021 boven het niveau van voor de maatregelen.
  • De instroom werknemers in WW is in oktober lager dan in september en lager dan vorig jaar (124 chauffeurs en 173 logistiek medewerkers in oktober 2022 tegen 135 en 203 in oktober 2021). Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in oktober 2022 af (150 duizend in oktober tegen 152 duizend in september) (CBS/UWV, 2022).

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

  • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.599 bedrijven in 2022-Q3 tegen 7.317 in 2021-Q3). Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf is gedaald (22,1 in 2022-Q3 tegen 22,3 in 2021-Q3). Het aandeel kleine bedrijven (max. 10 werknemers) groeit (in 2022-Q3 bestaat 64 procent van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers, was 60 procent in 2018-Q3).
  • Het aantal faillissementen ligt in 2022 Q3 op vergelijkbaar (laag) niveau als vorig jaar (13 in 2022-Q3 tegen 12 in 2021-Q3). Dat aantal ligt lager dan in voorgaande kwartalen. In heel 2021 gingen in de sector minder bedrijven failliet dan in 2020 (62 bedrijven tegen 104). Het totaal aantal faillissementen in Nederland lag in 2021 ook laag. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens het CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid. In 2022 blijft het aantal faillissementen in Nederland (historisch) laag. In april 2022 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981 (CBS, 2022). In september en oktober loopt het landelijk aantal faillissementen wel weer wat op.
  • Het totaal aantal werknemers in de sector bedraagt 167.793 in 2022-Q3 (tegen 162.972 in 2021-Q3). Het aantal werknemers neemt toe t.o.v. vorig jaar (+2,9 procent t.o.v. 2021-Q3) en vorig kwartaal.
  • Het aantal chauffeurs neemt ook toe. Er zijn 92.954 chauffeurs in 2022-Q3 (en 91.364 in 2021-Q3). In 2022-Q3 is de instroom 9.693 en de uitstroom 5.655. Instroom en uitstroom liggen hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. 64 procent van de instroom bestaat uit werknemers tussen 18-35 jaar. De leeftijdspiek bij de instroom ligt op 20 jaar en bij de uitstroom op 67 jaar.
  • De pensioenuitstroom was in 2021 en 2020 een stuk hoger dan in voorgaande jaren. Uitstroom naar pensioen ligt in 2022 tot dusver hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (1.332 t/m Q3 tegen 1.201 in 2021 t/m Q3). De gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt tot 39,4 in 2022-Q3. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs stijgt, is ruim 45 jaar in 2022-Q3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer