Ga naar hoofdinhoud

Chauffeurs delen geeft transportbedrijven nodige flexibiliteit

Transportbedrijven uit de Belgische provincie Limburg hebben een dermate behoefte aan flexibele inzet van chauffeurs dat ze onder leiding van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en het Logistiek Platform Limburg chauffeurs gaan delen. Het proefproject wordt opgezet na een studie van de KULeuven.

ChauffeurDe logistieke sector is sterk onderhevig aan pieken waardoor sommige bedrijven gedurende bepaalde periodes op zoek zijn naar een groot aantal extra en tijdelijke werknemers. Om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van de Limburgse logistieke bedrijven bieden de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en het Logistiek Platform Limburg ondersteuning bij de oprichting van een ‘pool’ voor logistieke medewerkers, die flexibel en op afroepbasis kunnen worden ingezet bij verschillende bedrijven. Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter POM Limburg: “Door het flexibel inzetten van personeel bij verschillende bedrijven kan er een betere afstemming gebeuren van vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt. Tegelijkertijd biedt een dergelijke pool duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling aan werknemers die nu veelal tijdelijk aan de slag zijn. Het pool-concept zal in eerste instantie worden geïmplementeerd voor vrachtwagenchauffeurs, want een aantal Limburgse transportbedrijven toont sterke interesse in de mogelijkheden die dit concept biedt.”

In het kader van het LSM-project (Limburg Sterk Merk) ‘Ruimte & Werk 4 Logistics’ liet POM Limburg een studie uitvoeren voor het oprichten en structureren van een pool van flexibele werknemers voor transport en logistiek in Limburg. De KULeuven voerde deze studie uit en onderzocht de wenselijkheid en haalbaarheid van het uitwisselen van werknemers tussen bedrijven in de sector Transport en Logistiek. Een team o.l.v. prof. Ludo Struyven, samen met zijn collega Miet Lamberts en prof in arbeidsrecht Frank Hendrickx, onderzocht de flexibiliseringsbehoeften bij de werkgevers en woog de voor- en nadelen van een werkgeversgroepering af tegen bestaande formules zoals uitzendarbeid, terbeschikkingstelling en onderaanneming.

Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter POM Limburg: “De sector Transport, Distributie en Logistiek is sterk onderhevig aan piekmomenten omwille van een seizoensgebonden en klantgebonden vraag. Om deze pieken op te vangen, is er een voortdurende vraag vanuit de sector naar extra en tijdelijke werknemers. Omwille van de technologische evolutie in de sector, moeten uitzendkrachten bovendien al over een behoorlijke bagage beschikken om onmiddellijk inzetbaar te zijn. Door het oprichten van een provinciale pool voor logistieke medewerkers, die flexibel en op afroepbasis kunnen worden ingezet bij verschillende bedrijven, kan er nog beter tegemoet worden gekomen aan de flexibiliteitsbehoeften in onze regio. Bedrijven die meewerken aan deze pool kunnen (opleidings)kosten besparen, aan productiviteit winnen en hun competitiviteit verhogen.”

Uit de studie blijkt dat de complementariteit van de flexibiliteitsbehoefte tussen de ondernemingen een sleutelrol speelt bij de oprichting van een werknemerspool. Als alle bedrijven op hetzelfde moment behoefte hebben aan bijkomende arbeidskrachten, ondermijnt dit uiteraard de poolwerking omdat er geen rotatie mogelijk is tussen werkgevers. Bij de uitwerking van de pool zal er daarom rekening gehouden worden met de piekperiodes van de deelnemende bedrijven. Idealiter sluiten deze periodes naadloos op elkaar aan. Dit moet ook voor voldoende draagvlak zorgen onder werkgevers om te willen samenwerken en te evolueren naar een gezamenlijke doelbepaling van de poolwerking. “Een werkgever zal zijn werknemer pas delen met een andere werkgever als men elkaar vertrouwt. Daarom moeten de behoeften bij de samenwerkende bedrijven voldoende complementair zijn. Een werkgeversgroepering garandeert beter dan bij uitzendarbeid dat kennis en veiligheid, waarin samen wordt geïnvesteerd, ook binnen de pool blijven. Wij bevelen aan om kleinschalig te starten met enkele bedrijven en het initiatief geleidelijk te laten groeien”, zo besluiten Ludo Struyven en Frank Hendrickx.

Maar ook voor werknemers wordt best een draagvlak gecreëerd. “In vele gevallen is continuïteit van werkkrachten binnen de pool een belangrijke voorwaarde voor werkgevers om in te stappen in de pool. Dit kan het best gegarandeerd worden door het aanbieden van een contract voor onbepaalde duur, zodat de binding van de werknemer met de pool versterkt wordt. Dit biedt ook meer zekerheid op een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling van werknemers, die nu veelal tijdelijk aan de slag zijn. Omwille van specifieke juridische en organisatorische randvoorwaarden, is dit echter niet altijd noodzakelijk”, aldus Marc Vandeput.

Op basis van de resultaten uit de studie zal POM Limburg in de komende maanden de poolwerking concreet gestalte geven. In de eerste plaats gebeurt dit specifiek voor vrachtwagenchauffeurs. POM-voorzitter Marc Vandeput: “Een aantal Limburgse transportbedrijven hebben reeds herhaaldelijk bevestigd dat zij het poolconcept effectief willen implementeren. Binnen de Limburgse transportsector bestaat er dus een voldoende draagvlak om een pool van vrachtwagenchauffeurs op te richten op basis van het juridische model van een werkgeversgroepering. Ook de vakbonden zijn nauw betrokken bij de uitbouw van deze pool. Dit najaar wordt het proefproject opgestart en begin volgend jaar zou de Limburgse pool van vrachtwagenchauffeurs volledig operationeel moeten zijn.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer