Ga naar hoofdinhoud

Transportbranche steunt fileplan Schultz

Brancheorganisaties TLN en EVO steunen het plan van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en regionale overheden om de filedruk aan te pakken door te investeren in betere benutting van bestaande infrastructuur. De organisaties verwelkomen de één miljard euro aan extra investeringen om de filedruk op korte termijn te verminderen. Ze onderstrepen de bijdrage die het vrachtverkeer kan leveren in het terugdringen van de filedruk.

file_vrachtverkeer_a4EVO en TLN zullen komende tijd in de uitwerking van de plannen meer aandacht vragen voor maatregelen die het wegvervoer efficiënter maken. TLN en EVO plaatsen vraagtekens bij de mogelijke opheffing van doelgroepstroken voor het vrachtverkeer op de A16 en A20 en vragen de minister dat voornemen nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Minister Schultz van Haegen wil met de investeringen de filedruk op de drukste wegen met 20 procent verminderen. TLN en EVO steunen de ambitieuze doelstelling: iedere effectieve benuttingsmaatregel draagt bij aan een meer efficiënte goederenstroom, lagere kosten en minder uitstoot van schadelijke stoffen. De pakketten bevatten volgens de organisaties veel goede maatregelen om de doorstroming te verbeteren, zoals de ruimere openstelling van spitsstroken en diverse wegaanpassingen. TLN en EVO vragen de komende tijd bij de minister en bestuurders in de regio nog wel extra aandacht voor benuttingsmaatregelen die bijdragen aan efficiënter goederenvervoer en daarmee ook aan vermindering van de files. Temeer omdat het kabinet de topsector logistiek tot speerpunt van haar beleid heeft genoemd. 

Willen we de files effectief aanpakken, dan moeten we goed kijken hoe we efficiënter goederenvervoer in Nederland kunnen bevorderen, stellen EVO en TLN. De belangenorganisaties denken daarbij aan maatregelen die de inzet van LZV’s kunnen vergroten. Dat is vooral van belang op drukke trajecten over lange afstanden. Ook wijzen TLN en EVO op het positieve effect dat meer efficiënte bevoorrading van steden heeft op het verminderen van de filedruk. Schultz van Haegen heeft aangegeven stedelijke distributie een rol te willen geven in de regionale benuttingsaanpak. Dat zien TLN en EVO als een steun in de rug. Tot slot is het essentieel dat er in de regio’s gerichte aanpassingen komen die de benutting van het onderliggend wegennet verbetert. TLN en EVO wijzen in dit kader op de zogenaamde ‘Kwaliteitsnetten goederenvervoer’;een stelsel van hoofdwegen en onderliggende wegen dat de basis vormt voor het vervoer van goederen in Nederland. Deze voorstellen moeten nog nader worden uitgewerkt in de regionale benuttingsplannen.

 

TLN en EVO hebben bedenkingen bij het voorstel om de doelgroepstroken voor het vrachtverkeer op de A16 en de A20 op te heffen. Deze stroken waren juist bedoeld om het economisch belangrijke vervoer van goederen zo goed mogelijk te laten doorstromen en de schade als gevolg van files voor deze doelgroepeffectief te verminderden. Voordat de minister definitief de doelgroepstroken sluit, moet volgens EVO en TLN wel eerst onomstotelijk vaststaan dat een alternatieve keuze ook tot betere doorstroming van het vrachtverkeer leidt.

De A15 Papendrecht  – Gorinchem kent een hoge filedruk. De jaarlijkse schade voor het goederenvervoer als gevolg van de files op dit traject is volgens TLN en EVO ongeveer 6 miljoen euro en staat daarmee op plaats 16 in de file top 20 van de organisaties. Aanpak van dit stuk snelweg valt echter buiten alle plannen, omdat het net geen deel uitmaakt van de Rotterdamse Ruit. Volgens TLN en EVO is het stuk snelweg wel degelijk van groot belang voor ontsluiting van de stadsregio Rotterdam. TLN en EVO stellen dan ook voor om de A15 Papendrecht – Gorinchem op te nemen in het investeringsplan van de minister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer