fbpx Ga naar hoofdinhoud

‘2018 is financieel uitdagend jaar voor wegtransport’

Bedrijven in de transport- en logistieksector zien het volume met 3,5 procent toenemen door toenemende vraag vanuit opdrachtgevers in buiten- en binnenland. Toch is 2018 niet per definitie succesvol. De kosten stijgen hard door hogere lonen en duurdere brandstof. Sectoreconoom Rico Luman van het ING Economisch Bureau: “Vooral wegtransporteurs zien de kosten oplopen. Ondanks de goed gevulde orderportefeuille wordt 2018 financieel na jaren van verbetering toch een uitdagend jaar.”

Na een sterk 2017 groeit het volume bij bedrijven in transport en logistiek in 2018 opnieuw met gemiddeld 3,5 procent. In het binnenland komt deze groei vooral vanuit de bouw, detailhandel en de horeca. Internationaal profiteren vooral logistieke dienstverleners van de groeiende Europese economie die positief doorwerkt bij opdrachtgevers in de industrie en de groothandel. Wel nemen hier de risico’s door een dreigende handelsoorlog toe. De scheepvaart is hier het meest gevoelig voor, maar ook logistieke bedrijven in onder andere de havens kunnen dit merken.

Gestimuleerd door groei in consumentenmarkten groeit de logistieke dienstverlening dit jaar met 4 procent net iets sterker dan het wegtransport. De scheepvaart ziet de vraag ook groeien, maar heeft ook last van het dalende kolenvervoer als gevolg van de energietransitie. Dat geldt ook voor het spoorvervoer. De groei van het luchtvervoer valt door de grenzen van Schiphol terug tot 2 procent.

De omzet in transport en logistiek stijgt gemiddeld 5 procent. Dit is stevig maar minder rooskleurig het lijkt. Er wordt meer gefactureerd, maar hogere lonen en duurdere brandstof zorgen naar verwachting gemiddeld ook voor 4 tot 5 procent hogere kosten. Uit de tegenvallende omzetten begin 2018 blijkt dat bedrijven moeite hebben om de sterke kostenstijging door te berekenen. dit lukt slechts deels. Sectoreconoom Rico Luman van het ING Economisch Bureau: ‘Vooral wegtransporteurs zien de kosten oplopen. Ondanks de goed gevulde orderportefeuille wordt 2018 financieel na jaren van verbetering toch een uitdagend jaar’.

Wegtransporteurs zien de vraag in 2018 met gemiddeld 3,5 procent oplopen als gevolg van de goed draaiende Nederlandse economie. Vooral de bouw en detailhandel vervoeren meer. Ondanks de volle orderportefeuilles is het door forse kostenstijging de vraag of er onder de streep meer overblijft. Het aanhoudende personeelstekort kan een extra aanleiding zijn om scherpere keuzes in marge en winstgevendheid te maken.

Wegtransporteurs concentreren zich door de internationale inzet van Oost-Europese chauffeurs vanuit Nederland voornamelijk op het binnenlands vervoer. Bedrijven profiteren nu van de relatief sterk presterende Nederlandse economie en er wordt steeds meer eigen vervoer uitbesteed. Vooral de bouw blijft het wegvervoer als grote opdrachtgever in 2018 veel extra werk bezorgen, maar ook de detailhandel en horeca zorgen voor meer distributie. Bij elkaar zorgt dit voor een verwachte volumegroei van 3,5 procent en in 2019 2,5 procent.

Bedrijven hebben weinig te klagen over de vervoersvraag, maar de kostenstijging is wel een punt van zorg. De kosten kunnen dit jaar oplopen tot 5 procent door verhoging en introductie van een extra loonschrijf op basis van de CAO. Daar komt bij dat chauffeurs door de schaarste vaak bij het aannemen al hoger worden ingeschaald. Ook diesel is in de eerste helft van 2018 aan de pomp al gemiddeld al zo’n 6 procent duurder geworden. De tarieven stijgen als antwoord daarop wel, maar doordat de kostenstijging zo hoog uitvalt, lijkt slechts een deel hiervan doorberekend te kunnen worden. Dit is opvallend, want met de drukte zou de onderhandelingsmacht groter moeten zijn. Het groeide aantal ZZP-ers dat vooral een goede boterham verdient door binnen de grenzen meer uren te maken, verklaart dit deels.

Na vier jaar herstel is de rentabiliteit van bedrijven in binnenlands wegvervoer uit het dal (zie figuur).  Begin 2018 is 72 procent van de bedrijven winstgevend (bron: conjunctuurenquête TLN), al realiseert slechts één op de vijf bedrijven een marge van meer dan 3 procent. Het wordt lastig om het winstniveau dit jaar te handhaven. Met de volumegroei komt de omzet in 2018 naar verwachting 6,5 procent hoger uit, maar door de kostenstijging van minstens 5 procent ontstaat er toch margedruk. Kostenbeheersing en productiviteitsgroei (per rit, klant of specialisatie) zijn daarmee terug als sleutelbegrippen, terwijl de aandacht voor brandstofbesparing door de voorspoed bijvoorbeeld is verslapt. Iets wat dit najaar de kosten ook kan opjagen is de filedruk die naar verwachting gaat toenemen.

Het chauffeurstekort blijft een knelpunt. Er zijn grote internationale bedrijven die hierdoor trucks langs de kant hebben staan. De vacaturegraad voor chauffeurs heeft het hoogste niveau sinds de piek van 2008 bereikt en het aantal vacatures zal naar verwachting in 2018 en 2019 niet afnemen. Dit maakt werkgeversmarketing en werving van voldoende personeel een van de grote uitdagingen.

Naast de toenemende vraag naar chauffeurs, is de uitstroom door pensionering ook groter. Bovendien neemt de belangstelling onder jongeren af. Dit is een verschil met tien jaar geleden toen er ook een groot tekort was. Bijna een derde van de chauffeurs is eind 2017 ouder dan 55 jaar. Door de kansen die er liggen en inspanningen van de sector is de instroom in 2017 flink toegenomen, maar het is niet voldoende. Hierdoor is de verwachting dat het tekort in 2018 snel tot meer knelpunten zal leiden.

De afgelopen tien jaar zijn grotere transporteurs steeds meer met inhuur van ‘charters’ als flexibele schil gaan werken. Vaak zijn dit (indirect) eigen rijders. Hierdoor is het aantal bedrijven begin 2018 naar 13.360 gestegen. 40 procent hiervan heeft één truck  De toenemende chauffeurskrapte lijkt te leiden tot meer uitbesteding aan deze ZZP-ers, die meer uren kunnen maken. Bedrijven willen hun flexibele schil graag gelijk houden of uitbreiden en eigen rijders laten zich in deze goede tijd nauwelijks verleiden tot indiensttreding bij bedrijven. Het vertrouwen onder ZZP-ers bevindt zich hierdoor op een hoogtepunt.

Het klimaat komt steeds hoger op de agenda te staan in de wegtransportsector. Tot dusver stijgt de uitstoot van CO2 in Nederland door de toenemende vervoersvraag nog steeds, maar hierin moet snel verandering komen. Europa wil dat trucks in 2025 in elk geval 15 procent minder uitstoten dan in 2019 en in 2030 30 procent. In Nederland heeft TLN zich uitgesproken voor 50 procent reductie in 2030. Transport loopt achter op andere sectoren en er moet nog veel gebeuren. Elektrische trucks moeten hier een bijdrage aan leveren, maar ook brandstofbesparing. In Duitsland wordt de kilometerheffing (Maut) hier verscherpt aan gekoppeld en ook in Nederland zullen er nog deze kabinetsperiode stappen gezet worden naar een heffing. Als de opbrengst wordt geïnvesteerd in vergroening kan het in het voordeel van de sector werken.

Eén reactie op “‘2018 is financieel uitdagend jaar voor wegtransport’

 • Mark

  Zelfs in hoogtijdagen kunnen/willen transporteurs dus blijkbaar niet genoeg factureren aan hun klanten.

  De dieselprijs is alsnog laag vergeleken met een aantal jaar geleden.

  ZZP’ers die een goede boterham verdienen? Zijn ze er al dan die meer dan 25-35 per uur kunnen vragen? Hebben deze bedrijven geen enkel benul van wat een goede boterham is als zzp’er? Ik ken een verpleegkundige die 75,- per uur vraagt en volle dagen werk heeft.

  Hoge lonen voor het vaste personeel? Het is nog altijd beneden modaal. De klacht is waarschijnlijk dat een chauffeur niet meer komt voor hetzelfde loon als een jonge magazijnmedewerker.

  De volgende crisis gaat nog interessant worden zo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer