‘Alles draait om procedures en certificaten’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘Alles draait om procedures en certificaten’

(mei 2015) – Nouwens Transport uit Breda groeide binnen 17 jaar uit van een eenmansbedrijf tot een gerenommeerde transportonderneming met ruim 60 medewerkers en een wagenpark van 40 voertuigen. De groei werd gerealiseerd door op het juiste moment in te stappen in nieuwe nichemarkten. Drie jaar geleden stapte Nouwens in het farmaceutisch transport. Alweer een juiste keuze, want inmiddels maakt dit type transport 35 procent van de omzet uit.

Dennis Nouwens, directeur van Nouwens Transport, heeft de juiste voelsprieten. Zijn bedrijf was één van de eerste in Nederland die zich zo’n twaalf jaar geleden verdiepte in het transport van hightech goederen. Daarna volgden andere bedrijven deze trend. Het bedrijf is ook groot geworden door een goede service en met spoedzendingen. Nu zit de groei in het transport van farmaceutische goederen, zeg maar het farmatransport, er goed in. Volgens Nouwens zijn het de klanten geweest die hem op deze nieuwe nichemarkt attendeerden. “Diverse farmaceutische klanten vertelden ons enkele jaren geleden wat er stond te gebeuren. Zij legden bij ons de vraag neer om daar iets mee te gaan doen. Toentertijd zaten we zo’n beetje midden in de crisis en zagen we onze normale transportactiviteiten teruglopen. Omdat meerdere klanten aangaven dat er vraag naar specialistisch farmatransport aan zat te komen, zijn we ons daarin gaan verdiepen. We zijn toen met onze nieuwe farmatak begonnen, naast het normale transport, onze spoedservice en onze hightech transportactiviteiten. Er werd één man fulltime vrijgemaakt om zich te gaan verdiepen in de materie en regelgeving. Wat wordt gevraagd en wat zijn de eisen waaraan we als transportbedrijf moeten gaan voldoen?”

Procedures en certificaten

Dennis Nouwens: “Op het juiste moment voor bepaalde nichemarkten kiezen”.
Dennis Nouwens: “Op het juiste moment voor bepaalde nichemarkten kiezen”.

Bij het vervoer van medicijnen moet de hele keten van productie tot aan de apotheek vastgelegd zijn. Nouwens: “De regelgeving wordt elk jaar aangescherpt. Op het gebied van kwaliteitsbewaking hebben we eerst ons ISO- en TAPA-certificaat behaald en daarna het GDP-certificaat. Binnen de farmaceutische industrie is het hebben van deze certificaten een must. Kwaliteit wordt in deze sector met hoofdletters geschreven. Behalve materieel hebben we ook flink geïnvesteerd in ICT. Hoe ga je dit vervoer monitoren en vastleggen? Dit is belangrijk voor de communicatie met de klant. Zo moeten we tot zeven jaar terug alles kunnen traceren.” Overigens beperkt Nouwens zich met het farmatransport tot de lijndiensten van warehouse naar warehouse. “De fijnmazige distributie verzorgen sommige apotheekketens zelf of het wordt gedaan door andere transportbedrijven. Wij rijden voor farmaceutische klanten in Nederland en in het buitenland. We hebben ons daarbij nadrukkelijk gericht op nationale en internationale lijndiensten. Vaak gaat het hierbij om kostbare medicijnen, dus rijden we vaker met twee chauffeurs en soms ook nog met een volgwagen erachter. Puur voor de veiligheid.”

Volgens Nouwens is misschien het belangrijkste dat het personeel weet waar ze mee bezig zijn. “We moeten ze laten denken in patiënten en niet in pallets. Er moet een besef zijn dat de medicijnen levens kunnen verbeteren of zelfs redden. Dan wil je ook zeker weten dat zo’n medicijn onder de juiste condities is vervoerd of opgeslagen. Zowel de chauffeurs als de planners weten waar ze mee bezig zijn. We hebben regelmatig sessies met de chauffeurs waarin we hun op het belang wijzen van medicijnen. Mede daarom werken we alleen met Nederlandse chauffeurs, nu zo’n 65 man. Binnen ons bedrijf houdt de kwaliteitsmanager zich bezig met certificaten onderhouden, procedures bekijken en herschrijven. Deze man leidt tevens de chauffeurs op en zorgt voor de bijscholing.”

Backup systeem

Een andere belangrijke pijler binnen het farmaceutisch transport is het materieel. “Er is een aantal transportbedrijven die een koelwagen kopen, en dan denken dat ze meteen farmatransport uit kunnen voeren”, legt Nouwens uit. “Of bedrijven die de ene dag met bloemen rijden en de dag erna medicijnen in diezelfde truck willen vervoeren. Die slaan de plank compleet mis. Het heeft veel meer te maken met procedures en certificaten dan met alleen een koelwagen. Het gaat trouwens bij farmatransport ook niet om koeling maar om temperatuurbeheersing. Vaak moeten we zelfs verwarmen om de geneesmiddelen tussen de 15 en 25 graden te houden. Daarom spreken wij liever van temperatuurgecontroleerd vervoer.”

Rolluiken achter de normale deuren is één van de technische oplossingen om een veilig transport van farmaceutische middelen te garanderen.
Rolluiken achter de normale deuren is één van de technische oplossingen om een veilig transport van farmaceutische middelen te garanderen.

Nouwens Transport heeft het materieel beveiligd volgens TAPA-TSR1. “Dat is de hoogst haalbare norm op het gebied van vrachtbeveiliging op vrachtauto’s en trailers”, legt Nouwens uit. Hij laat een aantal foto’s zien van extra beveiligingsmiddelen op de vracht- en bestelauto’s. Zo zien we bij een trailer een extra roldeur achter de twee normale deuren. De roldeur gaat pas open als de trailer is aangedockt. Andere extra beveiligingen zijn bijvoorbeeld extra slotpinnen die in de vloer grijpen. En bij bestelauto’s zien we een groot traliehekwerk na het openen van de achterdeuren of de schuifdeur aan de zijkant. Nouwens: “Bij de beveiliging gaat het ook om procedures. Stel dat er een koelmachine van een farmatrailer kapot gaat en de vrachtwagen staat in de buurt van Parijs. Dan moet je wel de juiste beslissing nemen waardoor het product geen schade oploopt en geen hinder ondervindt van de temperatuurschommelingen. Zo is er inmiddels een aantal klanten die eisen dat je de vrachtauto’s of de trailers uitrust met dubbele koelmachines. Zodat je altijd een backupsysteem hebt. Vanzelfsprekend hebben we goede contacten met onze koelmachineleveranciers, zodat als er ergens een koelmachine stuk gaat, het Europese servicenetwerk van de leverancier snel kan schakelen om de koelmachine te repareren.”

Nieuw warehouse

De farmaceutische industrie voert regelmatig audits uit. “Tijdens zo’n audit merken we dat de klanten waarderen wat we doen. Daarom hebben we nu een volgende stap gezet. We zijn momenteel een farma warehouse aan het bouwen, dat straks compleet ingericht is voor de op- en overslag van medicijnen. Het pand moet in augustus opgeleverd worden. Dit warehouse wordt geheel volgens de laatste GDP-normen gebouwd. We gaan daar straks in twee temperatuurzones op- en overslaan. Veel medicijnen worden tussen de 15 °C en 25 °C opgeslagen, maar er komen steeds meer medicijnen die opgeslagen moeten worden tussen de 2 °C en 8 °C. Er komt capaciteit voor tussen de 1.500 en 2.000 palletplaatsen.” Nouwens investeert natuurlijk niet zo maar in het warehouse. De farmaceutische industrie heeft hem er zelf op gewezen dat farmatransport evenals op- en overslag van dit soort goederen de komende jaren alleen maar gaat toenemen. “Die vraag gaat komen, zeker als de regels straks nog strenger worden. Er zijn ook klanten die kleinere voorraden hebben zoals 500 pallets of 1.000 pallets, en die zelf niet willen investeren in een geconditioneerd warehouse. Wij bieden hun straks de mogelijkheid om het geconditioneerd op te slaan.” Voor het warehouse gelden strenge regels. Nouwens: “Het moet beveiligd zijn volgens TAPA-FSR. Denk hierbij aan toegangscontrole, camerasystemen en alarmsystemen, dat soort zaken. Klanten die onze veiligheidsinspanningen zien, begrijpen dat we serieus bezig zijn.”

Bij farmatransport gaat het niet alleen om koeling, maar vooral om temperatuurbeheersing. Nouwens spreekt dan ook liever van temperatuurgecontroleerd vervoer.
Bij farmatransport gaat het niet alleen om koeling, maar vooral om temperatuurbeheersing. Nouwens spreekt dan ook liever van temperatuurgecontroleerd vervoer.

Toekomst

Volgens Nouwens zit de groei in het transport van farmaceutische goederen er goed in. “We zijn nu zo’n drie jaar bezig en farma maakt zo’n 35 procent van onze omzet uit. We hebben nu een goede naam opgebouwd en de klanten kennen ons nu ook. Transportbedrijven die nu starten met farmatransport lopen eigenlijk al drie jaar achter.” Nouwens verwacht niet dat zijn bedrijf straks alleen maar farmatransport verzorgt. “Ik denk dat het transport van farmaceutische middelen de komende jaren nog zal groeien naar zo’n 60 procent van onze omzet. Daarbij is het een gezonde markt, waar klanten nog goed willen betalen voor kwalitatief transport. Maar we kunnen niet achterover gaan leunen en denken dat het vanzelf gaat groeien. We moeten wel blijven innoveren. Zo hebben we een grote reclamecampagne op touw staan en vliegen we binnenkort naar Boston, toch wel de Silicon Valley als het om geneesmiddelen gaat, om daar nieuwe klanten te werven. Want over zes maanden is het warehouse klaar en dat willen we graag gaan vullen.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van mei 2015. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Tekst: Paul Quaedvlieg

Foto’s: Nouwens/Paul Quaedvlieg

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer