Automatisch intermodale transporten plannen • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Automatisch intermodale transporten plannen

“Ons TMS wordt steeds intelligenter”, zegt Jasper van Schelven. “Het kan een transport automatisch over één of meer modaliteiten plannen.”

(november 2013) – Het TMS IXTransportOperator staat bekend om zijn uitgebreide grafische planbord, waarop intermodale transporten niet alleen in te plannen maar ook helemaal te volgen zijn. Met de integratie van PTV’s nieuwe advanced planningssysteem xIM gaat Ixolution een stap verder: het TMS kan de planning van intermodale transporten nu ook automatisch optimaliseren.

“Ons TMS wordt steeds intelligenter”, zegt Jasper van Schelven. “Het kan een transport automatisch over één of meer modaliteiten plannen.”
“Ons TMS wordt steeds intelligenter”, zegt Jasper van Schelven. “Het kan een transport automatisch over één of meer modaliteiten plannen.”

“De grens tussen advanced plannings- (APS) en transportmanagementsystemen gaat vervagen”, stelt Jasper van Schelven, manager Sales & Marketing bij Ixolution. “Er wordt steeds meer intelligentie toegevoegd aan het TMS.” Dat heeft volgens Van Schelven verschillende voordelen. “Je maakt gebruik van één database, één infrastructuur en één applicatie. Communicatie en beheer zijn daardoor eenvoudiger en gegevens

hoeven maar op één plaats ingevoerd te worden. Bovendien kunnen gebruikers steeds met dezelfde userinterface werken en is de functionaliteit voor alle TMS-gebruikers beschikbaar.”

Is APS-functionaliteit in het TMS aanwezig, dan profiteert niet alleen de planning daarvan. “Ook de verkoper die een tender moet beantwoorden”, noemt Van Schelven als voorbeeld. “Het TMS stelt dan voor op welke manieren nieuwe orders vervoerd kunnen worden en wat de bijbehorende kosten, doorlooptijd en CO2–uitstoot zijn.” Met deze voordelen in het achterhoofd ging Ixolution enkele jaren geleden – toen nog als GreenCat IT – op zoek naar een intermodaal plansysteem dat volledig in het TMS kon worden geïntegreerd. Sinds kort is dit mogelijk met de nieuwe oplossing xIM (InterModal) van PTV Group.

xIM

De nieuwe xIM (InterModal) planoplossing van PTV Group wordt in fasen ontwikkeld. De eerste release is geïntegreerd in IXTransportOperator.
De nieuwe xIM (InterModal) planoplossing van PTV Group wordt in fasen ontwikkeld. De eerste release is geïntegreerd in IXTransportOperator.

“Binnen het iCargo onderzoeksproject is PTV al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een APS voor intermodale vraagstukken”, vertelt Van Schelven. “Het heet xIM en komt net als de andere xServer componenten beschikbaar voor integratie met andere systemen. Wij zijn de eerste aanbieder die xIM in het eigen TMS heeft geïntegreerd.”

Het nieuwe APS wordt in drie fasen ontwikkeld: in de eerste release kan een individueel transport automatisch worden ingepland met gebruikmaking van één of meer modaliteiten. Daarna volgt de optimalisatie van meerdere transportopdrachten in een intermodaal netwerk. “De orders worden in samenhang met elkaar zo optimaal mogelijk ingepland, over meerdere depots en modaliteiten heen”, licht Van Schelven toe. “Dat is echt een noviteit: er is geen ander APS dat dit kan.” Hij geeft aan dat de ontwikkeling van fase 2 in een vergevorderd stadium is. Later wordt aan xIM nog de mogelijkheid voor strategische analyse toegevoegd. “Dan kun je ook what-if scenario’s doorrekenen en netwerkanalyses uitvoeren”, aldus Van Schelven.

Alternatieven

Inmiddels is de eerste fase van xIM operationeel binnen IXTransportOperator. Dit betekent dat het TMS een transport van een FTL in een oplegger of container automatisch kan plannen. Als een planner kiest voor optimalisatie, berekent de APS-functionaliteit verschillende alternatieven om het transport uit te voeren. Binnen IXTransportOperator is dat over de weg of een combinatie van weg, spoor, binnenvaart en/of shortsea. “Hierbij maakt de software gebruik van het eigen netwerk van de gebruiker, desgewenst aangevuld met netwerkdata die PTV aan xIM heeft toegevoegd”, vertelt Van Schelven. “Bij elk alternatief dat het TMS berekent, worden afstand, doorlooptijd, kosten en CO2–uitstoot vermeld.”

Selecteert de planner één van de alternatieven, dan verschijnen meteen de bijbehorende scenario’s op het planbord. Hierin liggen de activiteiten en taken vast die horen bij elk deeltraject binnen het transport. Aan de hand daarvan kan de planner de uitvoering van het transport voorbereiden en volgen.

Business case

De eerste reacties op de nieuwe APS-functionaliteit in IXTransportOperator zijn volgens Van Schelven positief. Maar omdat de software nog zo nieuw is, wordt hij nog niet in de praktijk gebruikt. “We zijn met onze klanten in overleg om een business case uit te werken”, zegt Van Schelven. “Het hangt mede hiervan af op welke termijn de tweede fase van de APS-functionaliteit binnen het TMS operationeel is.” Ixolution heeft in totaal zo’n 60 klanten, met elk tussen de 50 en 150 gebruikers. De meeste van hen zijn actief met continentale intermodale transporten. “Daar ligt onze focus”, aldus Van Schelven.

Hij merkt dat intermodaliteit steeds hoger op de agenda staat bij Nederlandse transporteurs. “Een groeiend aantal transportondernemers heroverweegt de bedrijfsstrategie en neemt daar intermodale transporten in op.” Als belangrijkste reden hiervoor ziet Van Schelven de toenemende kostendruk in het wegtransport, onder meer door de hoge brandstof- en tolkosten en de lage vrachtprijzen. “De sector staat onder druk om efficiënter te werken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit kan worden gerealiseerd door de capaciteit in netwerken beter te benutten en niet meer alleen naar wegtransport te kijken”, stelt Van Schelven.

Terminal- en RailOperator

De APS-functionaliteit in het TMS berekent diverse transportalternatieven. Daarbij worden afstand, doorlooptijd, kosten en CO2–uitstoot vermeld.
De APS-functionaliteit in het TMS berekent diverse transportalternatieven. Daarbij worden afstand, doorlooptijd, kosten en CO2–uitstoot vermeld.

Verschillende klanten van Ixolution hebben volgens Van Schelven al op deze ontwikkeling geanticipeerd. “Zij gaan nu een stap verder en starten met eigen terminals of eigen treinen.” Ook daarvoor biedt Ixolution specifieke software: IXTerminalOperator en IXRailOperator. In IXTerminalOperator kan gepland en vastgelegd worden wanneer containers en opleggers op de terminal binnenkomen, waar ze worden neergezet en wanneer ze vertrekken. “De werking is vergelijkbaar met die van een WMS”, legt Van Schelven uit. Het systeem houdt ook rekening met zaken als gevaarlijke stoffen, reefers, schades en de huur van containers.

De IXRailOperator is bedoeld voor logistiek dienstverleners met eigen treinen. Met deze toepassing kunnen onder meer treinschema’s en routes worden opgesteld en locomotieven, wagons en personeel worden ingepland. Beide systemen vormen samen met IXTransportOperator één geïntegreerde oplossing. “Ze maken gebruik van dezelfde database, stamdata en workflowmodule”, zegt Van Schelven. “Is een opdracht in de ene module ingevoerd, dan stuurt die op basis van vooraf gedefinieerde scenario’s ook de andere module aan. Zo is geen dubbele gegevensinvoer nodig en geeft onze software inzicht in de hele operatie.”

Nieuwe onderneming

Ixolution is begin 2013 ontstaan door een management buy out: de Cat4 Suite van GreenCat IT werd meegenomen naar de nieuwe onderneming. Ervaring met software voor intermodaal transport is er echter al sinds 1990. Eerst als ETA, dat in 2000 werd overgenomen door Heyde AG. In 2002 ging het bedrijf weer zelfstandig verder onder de naam CatLogic. Dat fuseerde in 2007 met de IT-afdeling van Groeneveld tot GreenCat IT. “De synergie die men toen voor ogen had – met als doel one-stop-shopping op het gebied ICT in transport – is geen werkelijkheid geworden”, zegt Van Schelven. Daarom opereren beide bedrijven sinds begin dit jaar weer onafhankelijk van elkaar, nu als GreenCat IT en Ixolution.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van november 2013. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Auteur: Sandra Waenink

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer