België schakelt op in strijd tegen social dumping • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

België schakelt op in strijd tegen social dumping

De Belgische overheid schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen sociale dumping. De nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten treedt vrijdag in werking en voorziet een pakket van maatregelen om sociale dumping tegen te gaan. Tegelijkertijd is er een gids goedgekeurd voor lokale en regionale overheden om op alle niveaus te strijden tegen sociale dumping.

In het verleden werd er op grote publieke werven sociale dumping vastgesteld. De regering wil hiermee komaf maken met de nieuwe wet overheidsopdrachten. Zo worden federale, regionale en lokale overheden verplicht om niet langer samen te werken met oneerlijke onderaannemers die de sociale wetgeving niet volgen, krijgen ze meer mogelijkheden om bij een vermoeden van sociale dumping contracten met ongeoorloofd lage prijzen te weren en wordt de ellenlange weinig transparante keten van onderaannemers beperkt.

Charles Michel, eerste minister: “Ik ben verheugd dat wij vanuit de overheidsopdrachten de maatregelen tegen sociale dumping aanzienlijk hebben versterkt. Dit is een stap voorwaarts in de richting van een eerlijke en gezonde concurrentie. Deze maatregelen werden opgesteld met de betrokkenen van de sectoren, de werkgevers en de vakbonden. Ze zijn dus rechtvaardig, evenwichtig en efficiënt. We respecteren ons engagement om sociale dumping te bestrijden, een prioriteit die ik had vooropgesteld bij de omzetting van de Europese richtlijnen.”

Willy Borsus , Minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo’s: « De overheid moet het voorbeeld geven. Met de wet “overheidsopdrachten” hebben wij er alles aan gedaan om een kader te creëren dat het mogelijk maakt om de eerlijke concurrentie te herstellen. Bovendien opent de staat voortaan systematisch de jacht op sociale dumping in zijn eigen overheidsopdrachten. Laten we ook niet vergeten dat er onlangs 96 controleurs werden aangeworven om te strijden tegen sociale dumping. Deze wet besteedt ook een bijzondere aandacht aan de KMO’s opdat zij gemakkelijker kunnen antwoorden op overheidsopdrachten.”

Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude : « Met deze gids met praktische richtlijnen betrekken we ook de aanbestedende overheden nauw bij  de strijd die we voeren tegen sociale dumping en schakelen we een versnelling hoger. We voeren een totaalaanpak, op Europees, nationaal en lokaal niveau, en maken overal een vuist tegen sociale dumping. We zijn die strijd tegen sociale dumping langzaam aan het winnen. Er komen bijvoorbeeld opnieuw jobs bij in de transport- en bouwsector. Om die ommekeer duurzaam te maken, nemen we deze extra maatregelen.”

In totaal omvat het pakket 13 maatregelen:

 1. Verplichting om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 2. Mogelijkheid om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 3. Verplichte uitsluiting omwille van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
 4. Verplichte uitsluiting omwille van kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
 5. Verplichte uitsluiting omwille van fiscale en sociale schulden
 6. Facultatieve uitsluiting in geval van niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht
 7. Gunningscriteria: de nieuwe wet voorziet in verschillende gunningscriteria. De prijs is niet meer bevoorrecht, sociale dumping kan dus beter worden bestreden.
 8. Abnormaal lage prijzen: bepalingen maken het mogelijk om bedrijven met abnormaal lage prijzen te identificeren en uit te sluiten.
 9. Onderaannemingsketen: de onderaannemingsketen wordt beperkt tot drie niveaus (of uitzonderlijk vier). Sociale dumping vindt echter doorgaans plaats binnen deze keten. De dumpingrisico’s worden de facto aanzienlijk beperkt.
 10. Overheidsopdrachten van beperkte waarde die door middel van een aanvaarde factuur geplaatst kunnen worden
 11. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese drempel
 12. Strijd tegen de sociale dumping in het kader van de concessieovereenkomsten
 13. Strijd tegen de sociale dumping aanbinden in de loop van de uitvoering van de opdracht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer