Ga naar hoofdinhoud

Deze week controle op EVOA- en ADR transporten

De Rijksverkeersinspectie maakt bekend dat er deze week controles plaatsvinden zowel op EVOA als ADR transporten.

Aan deze gezamenlijke controles nemen naast de Vrom-inspectie die het iniatief heeft genomen, ook de IVW, KLPD, DOUANE, RIVM, Douanelaboratorium en de Milieupolitie deel. Bijzonder aandachtspunt is de controle vlag/lading van de afvalstoffen. Het ministerie van VROM heeft recent vuistregels opgesteld voor de wijze waarop de EVOA wordt gehandhaafd. Reden is dat de Europese verordening waarin regels zijn opgenomen over de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, niet in alle gevallen eenduidig is in de beschrijving van afvalstoffen. Daarom blijkt de toepassing van de EVOA volgens VROM in de praktijk lastig te zijn, mede gelet op het feit dat afvalstoffen per definitie heterogeen zijn. Zo levert de controle van een partij afvalstoffen die onder het regiem van de groene lijst is verzonden vaak discussie op over de samenstelling van die afvalstoffen en bestaat er derhalve bij de betrokken overheden en bedrijven behoefte aan duidelijkheid.

Drie vragen 

De systematiek van de vuistregels bestaat uit een stappenplan, waarmee de volgende drie vragen kunnen worden beantwoord:
– Is er sprake van een vreemde component in de partij afvalstoffen, -anders dan aangeduid in de opgegeven EVOA-code of is er sprake van een zuivere afvalstof?
– Indien er een vreemde component aanwezig is, is de partij afvalstoffen dan aan te merken als een mengsel van afvalstoffen of is deze vreemde component te beschouwen als een verontreiniging?
– Is deze vreemde component dan zodanig aanwezig dat de partij afvalstoffen hierdoor als een gevaarlijke afvalstof dient te worden beschouwd of zodanig dat deze een risico geeft voor de verdere milieuhygiënisch verantwoorde verwerking of toepassing van de afvalstof?

Download het rapport  ‘Vuistregels voor het beoordelen van verontreinigingen van groene-lijst afvalstoffen’ 

Bron: Gevaarlijke-lading.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer