Drietrapsraket voor blijvend zuinig rijden • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Drietrapsraket voor blijvend zuinig rijden

“We combineren Scania’s Fleet Consultancy met onze eigen rijstijlanalyse, waardoor de chauffeurs nu tot 10% zuiniger rijden”, zegt Robin Nijman, manager Post-Kogeko Services.

(maart 2013) – Na Transics en Trimble Transport & Logistics ontwikkelde ook Scania een service voor brandstof besparen op lange termijn, die werkt als een drietrapsraket: eerst een training zuinig rijden, dan coaching-gesprekken met een instructeur, gevolgd door regelmatige feedback over de rijstijl. Dit laatste doet Scania niet via de boordcomputer, maar in een game. Chauffeurs van Post-Kogeko gingen hier onlangs als eersten mee aan de slag.

“We combineren Scania’s Fleet Consultancy met onze eigen rijstijlanalyse, waardoor de chauffeurs nu tot 10% zuiniger rijden”, zegt Robin Nijman, manager Post-Kogeko Services.
“We combineren Scania’s Fleet Consultancy met onze eigen rijstijlanalyse, waardoor de chauffeurs nu tot 10% zuiniger rijden”, zegt Robin Nijman, manager Post-Kogeko Services.

“Onderlinge competitie heeft een positief effect op het brandstofverbruik, maar optimaal besparen lukt pas als de hele organisatie meewerkt en de chauffeur steeds met zijn rijstijl wordt geconfronteerd.” Zo vat Robin Nijman, manager Post-Kogeko Services, zijn ervaringen samen met de ontwikkeling van Fleet Consultancy by Scania, waar Post-Kogeko nauw bij betrokken is. “In mei 2010 zijn we met Scania een driejarig

samenwerkingsverband aangegaan met als doel: een oplossing ontwikkelen voor een blijvende gedragsverandering van de chauffeur met betrekking tot de rijstijl”, zegt Nijman. Het eerste deel van dit traject bestond uit het opzetten van een rijstijlrapportage bij Post-Kogeko. De praktijkervaringen van de transporteur zijn vervolgens door Scania en ICT-partners CGI en Levi9 vertaald naar de Fleet Consultancy service, die geschikt is voor elk truckmerk.

Gemiddelde

Post-Kogeko begon met het indelen van alle 550 chauffeurs in een familie met vergelijkbare auto’s en transporttypes: bakwagens, schoolmelktransport, containertransport of internationaal transport van groenten en fruit. “Het rijgedrag van de chauffeurs wordt vergeleken met het gemiddelde van hun familie”, vertelt Nijman. Dit gebeurt via 6 parameters: hard acceleren (in uur), uitrollen (in km), hard remmen (in aantal), stationair draaien (in uur), gebruik cruise control (in uur) en hoog toerental (in uur). “Per parameter krijgt de chauffeur een ‘energielabel’, dat varieert van A/groen (heel goed) tot en met E/rood (heel slecht)”, zegt Nijman. “Ook Fleet Consultancy hanteert deze werkwijze.”

De benodigde CANbusgegevens komen bij Post-Kogeko binnen via de CarrierWeb boordcomputers met CANbusinterface, waarmee alle trucks zijn uitgerust. Sinds september 2010 verwerkt Post-Kogeko deze data in een eigen rijstijlrapportage, opgesteld in Crystal Reports. Aanvankelijk werd eens per maand een rapport op papier aan de chauffeurs uitgedeeld. “Dat leidde al snel tot een brandstofbesparing van zo’n 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor”, vertelt Nijman. Na ruim een jaar volgde een digitaal exemplaar, dat elke chauffeur kon inzien via zijn persoonlijke ‘mijn.post-kogeko’-account. “Dat werkte minder goed”, zegt Nijman. “Het effect zakte terug naar 1 à 2 procent besparing.”

Teamstructuur

Als reden voor deze terugval noemt Nijman het feit dat de chauffeur alleen zelf nog naar het rijstijlrapport keek. “We hebben toen besloten om de hele organisatie erbij te betrekken via een teamstructuur en bedrijfsbrede competitie.” Elke groep chauffeurs vormt een team met een planner als teamcaptain. Een team valt onder de verantwoordelijkheid van een senior planner, die op zijn beurt weer valt onder één van beide transportmanagers.

Post-Kogeko geeft alle chauffeurs een rijstijlrapport waarin ze op zes parameters worden beoordeeld. Dit vormt ook de basis voor Fleet Consultancy.
Post-Kogeko geeft alle chauffeurs een rijstijlrapport waarin ze op zes parameters worden beoordeeld. Dit vormt ook de basis voor Fleet Consultancy.

Post-Kogeko startte in augustus 2012 een competitie ‘zuinig rijden’. Niet alleen tussen de chauffeurs onderling, maar ook tussen de teams, de senior planners en zelfs tussen de twee transportmanagers. Ook werd het energielabel vervangen door een cijfer. “Dat vinden we prettiger werken”, aldus Nijman. De nieuwe aanpak had meteen resultaat. “Aanvankelijk zaten de teams gemiddeld op een 6, maar na een paar weken al op een 7”, zegt Nijman. “Ofwel een extra besparing van 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2011, toen er al 3 procent minder brandstof werd verbruikt dan het jaar daarvoor.”

Fleet Consultancy

Vanuit deze situatie is Post-Kogeko in oktober 2012 begonnen met Fleet Consultancy by Scania op de standplaats in Pijnacker. Alle 90 chauffeurs hebben deelgenomen aan Scania’s Eco Driver Training, die meetelt voor code 95. Daarna volgden verspreid over enkele maanden vijf coachinggesprekken met een Scania instructeur. “Hij bepaalt wanneer een chauffeur met de game kan gaan werken”, stelt Nijman. Begin februari was dat zover voor de eerste tien chauffeurs, die ook pilotchauffeur zijn voor Fleet Consultancy.

Game

“Eind 2011, toen bij ons de besparing terugliep, ontstond in de Fleet Consultancy stuurgroep het idee om chauffeurs te ondersteunen met een game”, vertelt Nijman. Scania is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Nijman: “Een groot aantal chauffeurs van diverse bedrijven is uitvoerig geïnterviewd door psychologen. De chauffeurs hebben vragenlijsten ingevuld om te inventariseren wat ze motiveert en wat ze prettig vinden.”

Tien chauffeurs van Post-Kogeko zijn vorige maand als eersten gestart met de game. “Ze zijn enthousiast en loggen er meerdere keren per week op in”, aldus Nijman.
Tien chauffeurs van Post-Kogeko zijn vorige maand als eersten gestart met de game. “Ze zijn enthousiast en loggen er meerdere keren per week op in”, aldus Nijman.

Dit resulteerde in een game, die online draait in een portal en ook als smartphone app beschikbaar is. Op basis van de CANbusdata die naar de game worden verstuurd, krijgt de chauffeur een energielabel en punten voor zijn rijstijl. “Dit gebeurt per parameter, die je als bedrijf aan of uit kunt zetten”, licht Nijman toe. Bij bedrijven die nog niet over rijstijlgegevens beschikken, doet Scania eerst een nulmeting om de gebruikelijke waarden per parameter te bepalen. En is er geen boordcomputer aanwezig, dan verzorgt Scania ook het uitlezen van de CANbusdata.

Uitdagen

foto4
De chauffeurs krijgen per parameter punten voor hun rijstijl. Vanaf 500 punten, ofwel level brons, kunnen ze andere chauffeurs uitdagen voor een onderlinge wedstrijd.

Heeft een chauffeur voor een parameter 500 punten behaald, dan krijgt hij brons. “Vanaf dat moment kan hij andere chauffeurs uitdagen voor een wedstrijd”, legt Nijman uit. “Dat mag, maar hoeft niet.” De chauffeur die wint, verdient bonuspunten. Bij 1.250 punten heeft hij zilver en bij 2.500 punten goud. Dit hoogste niveau moet de chauffeur zien vast te houden door minimaal 440 punten te scoren.

“Scania geeft de chauffeur via de game tips hoe hij een parameter kan verbeteren”, zegt Nijman. Ook Scania’s coach blijft beschikbaar voor vragen, maar het uiteindelijke doel is dat chauffeurs bij elkaar te rade gaan voor verbeteringsmogelijkheden. Bij Post-Kogeko volgt ook de teamcaptain de resultaten van de chauffeurs.

Resultaat

Post-Kogeko’s pilotchauffeurs zijn enthousiast en de game heeft resultaat. “Ze zijn van een 7 naar een 7,8 gegaan en houden deze waarde ook vast”, constateert Nijman. “Dit betekent een extra brandstofbesparing van 3% bovenop die van onze eigen methode.” Deze maand starten de overige 80 chauffeurs van de vestiging in Pijnacker met de game, waarvoor Post-Kogeko een vaste fee per maand betaalt. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of Fleet Consultancy bedrijfsbreed wordt uitgerold. Rest de vraag of chauffeurs zo’n game ook op lange termijn leuk blijven vinden. “Dat is nu nog niet met zekerheid te zeggen”, besluit Nijman, die wel goede resultaten blijft verwachten. “De game legt op een positieve manier de focus op de rijstijl, waardoor chauffeurs plezier hebben in zuinig rijden.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van maart 2013. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Auteur: Sandra Waenink

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer