‘Duurzaamheid nog altijd niet vanzelfsprekend’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘Duurzaamheid nog altijd niet vanzelfsprekend’

(JUNI 2015) – Is het nog wel nodig om de nadruk te leggen op ‘Duurzaam Transport’? Al het transport is tegenwoordig toch beoogd duurzaam? TTM.nl praat bij met Nico Anten, managing director van Connekt, dat het ‘Lean and Green’ programma beheert.

Hoe ontwikkelt het Lean and Green programma zich? De laatste keer dat we er in TTM.nl over schreven, werd net de eerste Lean and Green Star uitgereikt. Hoeveel bedrijven zijn er nu Lean and Green? En hoeveel Stars zijn er uitgereikt?

“Lean and Green is een must voor een gezonde bedrijfsvoering. Als je als logistieke partij Lean and Green nu niet oppakt, dan loop je op een gegeven moment zo ver achter dat je het niet overleeft. Wil je vandaag de dag een license to operate hebben dan is het van belang dat je kunt uitleggen hoe je met duurzaamheid omgaat. Lean and Green is een programma voor koplopers in duurzaamheid, die ook koploper willen blijven. Continuous improvement staat voorop. Het (internationale) Lean and Green netwerk heeft inmiddels zo’n 400 leden en blijft gestaag groeien. Sinds de eerste Lean and Green Star Uitreiking in juni 2012 behaalden 77 Lean and Green koplopers hun eerste Star, op 4 juni jongstleden kwamen er 19 bij, waarmee de teller in Nederland bijna op 100 Star Winners staat. Een aantal 1ste Star Winners gaf begin 2013 aan verder te willen met hun duurzaamheidsambities. Daarom hebben zij, samen met Connekt, de 2e Lean and Green Star ontwikkeld, een onderscheiding voor bedrijven die actief bezig zijn met duurzame samenwerking in de logistieke keten en met innovatie op dat gebied, die met een voldoende hoge mate van nauwkeurigheid de CO2-emissies van hun vervoersprestatie berekenen, en daarnaast aan een aantal minimale (door de markt) erkende vereisten op het gebied van duurzaamheid voldoen. De eerste 2e Stars werden in 2014 uitgereikt aan 16 bedrijven. Begin juni is er nog een 2e Star Winner bijgekomen. Ondertussen is het voor alle organisaties in Nederland mogelijk geworden om zich bij Lean and Green aan te sluiten, want in 2013 startte Lean and Green Personal Mobility. Net als bij Lean and Green Logistics kunnen organisaties zich aansluiten bij het programma door minimaal 20 procent CO2-reductie in vijf jaar tijd te behalen, maar dan op het gebied van personenmobiliteit: woon-werkverkeer, operationeel verkeer, of zakelijk verkeer.“

Wie in de toekomst een ‘vijfsterrenbedrijf’ wil worden, moet toe werken naar zero-emissie, zo laat dit perspectief zien.
Wie in de toekomst een ‘vijfsterrenbedrijf’ wil worden, moet toe werken naar zero-emissie, zo laat dit perspectief zien.

 

Maar is een programma als Lean and Green nog wel nodig? Elk transportbedrijf let tegenworodig toch op duurzaamheid bij de aanschaf van nieuwe trucks?

“Duurzaamheid is nog altijd niet vanzelfsprekend. De aanschaf van nieuwe Euro 6-trucks is een goede stap, maar er moet meer gebeuren. Dat laten de bedrijven in het Lean and Green Netwerk ook zien: ze bundelen hun krachten om gezamenlijk de mobiliteit duurzamer te maken. Als bedrijf doe je mee omdat je gaat voor een doelstelling van 20 procent CO2-reductie binnen vijf jaar, terwijl je weet dat je maar 3 procent in je eentje per jaar kunt bereiken. Dus die resterende 5 procent kun je alleen bereiken dankzij samenwerking. Daarnaast zien we de wereld om ons heen veranderen en steeds slimmer worden. Nieuwe technologieën gaan een grote impact hebben op de logistiek. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printing of the Internet of Things. Als je koelkast straks niet alleen weet dat je melk op is, maar bovendien jouw gedrag kent zodat hij op het juiste moment nieuwe melk zal bestellen, dan is die logistiek dienstverlener straks nodig om precies op tijd die melk bij jou te bezorgen. Fijnmazigheid is de toekomst, en daar heb je nog slimmere technologieën en mensen voor nodig, en nog meer samenwerking. Maar de transitie is wel gecompliceerd: je ziet op dit moment bijvoorbeeld ook een trend dat retailers juist meer centraliseren en de producenten de producten op hun dc’s laten afleveren, en zelf de fijnmazige distributie voor hun rekening nemen. Terwijl duurzame logistiek vraagt om een totale logistieke oplossing, met meerdere partners in de keten. Lean and Green is dan de plek bij uitstek om die totaaloplossing te bedenken. Want Lean and Green is een netwerk van heel verschillende bedrijven – uiteenlopend van transporteurs, tot retailers en producenten – die zich herkennen in een gezamenlijk doel: verduurzaming van de keten. Als ze zich daarvoor gezamenlijk inzetten, dan is de slagkracht heel groot.”

Lean and Green is tegenwoordig ook over de grens actief. Kunt u daar wat over vertellen? Wat zijn de resultaten?

“Op verzoek van koplopers is Lean and Green ook internationaal gegroeid. Vanaf 2013 zijn België (zowel Vlaanderen als Wallonië), Duitsland, Italië en Luxemburg gestart met hun eigen Lean and Green Chapter, en voorbereidingen worden op dit moment getroffen in Frankrijk, Spanje en Zweden. In nog geen drie jaar tijd zijn er bijna 100 Lean and Green Awards uitgereikt in het buitenland, en het enthousiasme van koplopers is groot.”

Hoe gaat het met Lean and Green Synchromodaal? Is synchromodaliteit het sleutelwoord voor het nog duurzamer maken van transport?

Er zijn inmiddels 100 Lean and Green Star Winners.
Er zijn inmiddels 100 Lean and Green Star Winners.

“Synchromodaliteit is niet voor niets een van de zes roadmaps in de topsector Logistiek. Synchromodaliteit leidt tot een betere benutting van de totale infrastructuur én van de vervoersmiddelen. Met de bundeling van containerstromen via de binnenvaart en het spoor behalen verladers hun duurzaamheidsdoelstellingen en optimaliseren ze tegelijkertijd hun eigen logistieke proces. Zo geven ze praktische invulling aan het begrip ‘synchromodaliteit’. Lean and Green Synchromodal is een mooi voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen verladers en logistieke dienstverleners, omdat de bundeling van goederenstromen veel kilometers (en dus CO2-uitstoot) bespaart. Voorop staat dat verladers in contact komen met elkaar om vervolgens kennis en ervaringen te delen. Om dat te bereiken worden er in verschillende regio’s bijeenkomsten georganiseerd. Zelfs het delen van ‘stromen’ en het plannen om zo efficiënt mogelijk ‘vol heen en vol terug’ te kunnen vervoeren behoort tot de mogelijkheden. Door deze aanpak is een database met potentiële stromen ontstaan. Het volume is inmiddels gegroeid naar 600.000 TEU. Voedselproducenten Bavaria, Heinz en Mars realiseerden de eerste ‘Lean and Green Lane’. Al snel volgden andere verladers, waaronder FrieslandCampina, Aviko, Vreugdenhil, Frankort & Koning, Sabic, Nutricia en LambWeston Meijer. Inmiddels zijn ruim 80 verladers betrokken bij Lean and Green Synchromodal. Overigens wordt Lean and Green Synchromodal ondersteund door IDVV en de stuurgroep Synchromodaal van het Strategisch Platform Logistiek.“

Welke toekomst beoogt u voor het Lean and Green programma? Wat zijn de speerpunten, wat kunnen we in de nabije jaren nog verwachten aan nieuwe programmapunten?

“’Duurzaamheid kent geen eindpunt – het is eerder een reis’, zei Olivier Legendre, country general manager CHEP Benelux in mei 2014, toen het bedrijf de 2e Lean and Green Star behaalde. Daarmee verwoordde hij het gemeenschappelijke perspectief van de bedrijven die als echte duurzaamheidskoplopers als eerste de  2e Lean and Green Star in ontvangst namen.

Lean and Green is een programma voor koplopers in duurzaamheid, die ook koploper willen blijven. Continuous improvement staat voorop. Dat ze dat samen doen spreekt vanzelf. Daarom werkt Connekt samen met de Lean and Green Star Winners verder aan het ‘Lean and Green vijf sterrenperspectief’, zodat koplopers in duurzaamheid zich blijvend kunnen onderscheiden. De criteria voor de 3de, 4de en 5de Star moeten nog worden ontwikkeld, maar duidelijk is wel dat vijf Lean and Green Stars zal staan voor zero-emissie.”

Auteur: Arjan Velthoven

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van juni 2015. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

 

 

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer