EU fileert douanecontroles • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

EU fileert douanecontroles

Belangrijke tekortkomingen en mazen wijzen erop dat EU-douanecontroles niet doeltreffend worden toegepast, zo wordt gesteld in een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. Dit heeft volgens de controleurs een nadelige invloed op de EU-financiën. Goederen die de EU-lidstaten binnenkomen van buiten de Europese Unie worden onderworpen aan douanecontroles voordat zij binnen de EU in het vrije verkeer worden gebracht. Importeurs kunnen echter opzettelijk de verschuldigde douanerechten verminderen of ontduiken door bijvoorbeeld hun goederen te onderwaarderen, een onjuist land van herkomst op te geven of een productclassificatie met een lager invoerrecht te hanteren.

De controleurs onderzochten of de Europese Commissie en de lidstaten deugdelijke invoercontroles hadden opgezet. Zij bezochten de
douaneautoriteiten van vijf lidstaten: Spanje, Italië, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

Ze ontdekten ernstige tekortkomingen die erop wijzen dat er sprake is van tekortkomingen in het rechtskader en van ondoeltreffende uitvoering van douanecontroles op de invoer. Dit heeft negatieve gevolgen voor de financiële belangen van de EU.
“Douanerechten vormen 14  procent van de EU-begroting, ofwel zo’n 20 miljoen euro. Door de ontduiking ervan groeit de douanekloof, wat moet worden gecompenseerd met een hogere bni-bijdrage van de lidstaten. Deze kosten worden uiteindelijk door de Europese belastingbetaler gedragen”, aldus de heer Pietro Russo, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer.
De lidstaten krijgen volgens de controleurs onvoldoende financiële prikkels om douanecontroles toe te passen. Lidstaten die douanecontroles wel uitvoeren maar er niet in slagen verliezen aan EU-ontvangsten terug te vorderen, riskeren financiële gevolgen, terwijl lidstaten die dergelijke controles niet uitvoeren mogelijk geen risico lopen. Bovendien bestaat er in de lidstaten nog steeds een aantal mazen met betrekking tot invoercontroles. Enkele voorbeelden:

De controleurs constateerden dat het feit dat in het VK te weinig om een garantie wordt gevraagd, ertoe heeft geleid dat significant ondergewaardeerde Chinese goederen in het VK in het vrije verkeer worden gebracht en vervolgens terug worden vervoerd naar het Europese vasteland. Ondergewaardeerd Chinees textiel en schoeisel werd van Hamburg naar Dover verzonden, alwaar de goederen zonder inklaringscontroles in de EU in het vrije verkeer werden gebracht om vervolgens naar Polen of Slowakije te worden terugvervoerd. Een gezamenlijke actie van de Franse douane en OLAF in 2016 bevestigde dat deze onderwaarderingsfraude hoofdzakelijk in het VK plaatsvond en nog werd verergerd door het feit dat de btw niet in de lidstaten van bestemming werd betaald. Valse facturen waren vijf- tot tienmaal ondergewaardeerd. Volgens OLAF had het VK tussen 2013 en 2016 bijna 2 miljard euro meer aan douanerechten beschikbaar moeten stellen dan het deed.

De daadwerkelijke herkomst van de goederen kan worden verhuld via een frauduleuze overslag in een tussenland waar de goederen tijdelijk worden opgeslagen om vervolgens met valse documentatie naar de EU te worden verscheept. De controleurs troffen op internet diverse bedrijven aan die dit soort oplichtingspraktijken aanboden.

Goederen onder een bepaalde waarde zijn vrijgesteld van douanerechten. De controleurs constateerden echter dat het ontbreken van controles leidt tot te lage betalingen van douanerechten voor goederen die online buiten de EU zijn gekocht. De controleurs stellen dat diverse koeriersbedrijven misbruik maken van deze vrijstelling.

De lidstaten hebben volgens de controleurs vooruitgang geboekt in de richting van een uniforme toepassing van de douanewetgeving. Zij volgen echter verschillende benaderingen met betrekking tot douanecontroles om onderwaardering, de onjuiste beschrijving van herkomst en misclassificatie aan te pakken, en om douanesancties op te leggen. Omslachtige douanecontroles kunnen van invloed zijn op de keuze van de handelaar van het douanekantoor van de invoer en (lucht)havens met minder douanecontroles trekken meer verkeer aan.

De controleurs bevelen aan dat de Europese Commissie:
– vanaf 2019 periodieke ramingen maakt van de douanekloof en deze gebruikt om streefdoelen voor douanecontroles vast te stellen;
de ondersteuning van nationale douanediensten versterkt, met inbegrip van een evaluatie van de inningskosten;
– voorstelt dat de volgende EU-actieprogramma’s bijdragen aan de financiële duurzaamheid van de Europese douane-informatiesystemen;
verzoeken in het kader van wederzijdse bijstand preciezer formuleert;
– voorstelt om de douanewetgeving te wijzigen teneinde de vermelding van de verzender verplicht te stellen.

De lidstaten moeten:
– de niet-inachtneming van controles die door een specifiek risicofilter worden voorgesteld, afhankelijk stellen van voorafgaande of rechtstreekse goedkeuring van bovenaf;
– controles in hun elektronische inklaringssystemen instellen om aangiften ten invoer waarin een vrijstelling van douanerechten voor goederen met een opgegeven waarde boven de 150 euro wordt aangevraagd of om commerciële zendingen die als gift zijn aangegeven, te blokkeren;
– onderzoeksplannen opstellen om het misbruik van deze vrijstelling voor elektronische handel in goederen met niet-EU-landen aan te pakken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer