Nieuws

De Europese Commissie heeft afgelopen week zes lidstaten (Cyprus, Duitsland, Ierland, Roemenië, Slowakije en Tsjechië) gesommeerd om de technische controle van onder meer vrachtwagens, trekkers en opleggers te verbeteren. Onder meer Duitsland werd verzocht ook de controle langs de weg aan te pakken. Cyprus, Roemenië en Tsjechië moeten met  EU-voorschriften betreffende maximaal toegestane gewichten en afmetingen van voertuigen aan de slag.

Het gaat de Commissie om de omzetting en invoering van het ‘Pakket Technische Controles’, dat in 2014 is vastgesteld en dat als doel heeft de technische controle van voertuigen in de EU, en daarmee ook de verkeersveiligheid, te verbeteren.

Dit pakket bestaat uit drie EU-richtlijnen die uiterlijk op 20 mei 2017 door de lidstaten moesten zijn omgezet. Tot nu toe is dit echter niet – of slechts gedeeltelijk – gebeurd in Cyprus, Duitsland, Ierland, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. In de eerste plaats hebben Roemenië, Slowakije en Tsjechië nagelaten nationale maatregelen ter omzetting van de herziene voorschriften voor de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangers (Richtlijn 2014/45/EU) vast te stellen, bekend te maken en aan de Commissie mee te delen. De richtlijn geldt voor personenauto’s, vrachtwagens, bussen, motorrijwielen, trekkers en opleggers, en bepaalt de bij de technische controle te controleren punten, de testmethoden en de gebreken en de beoordeling daarvan. De richtlijn bevat tevens minimumvoorschriften voor de controlefaciliteiten, de opleiding van inspecteurs en de toezichthoudende organen.

In de tweede plaats hebben Cyprus, Ierland en Slowakije geen nationale maatregelen ter omzetting van de herziene voorschriften betreffende de registratiedocumenten voor voertuigen (Richtlijn 2014/46/EU) vastgesteld, bekendgemaakt of aan de Commissie meegedeeld. De richtlijn verplicht de lidstaten om elektronische voertuigregisters met geharmoniseerde inhoud op te zetten, en stelt de procedure vast die moet worden gevolgd wanneer een voertuig bij een periodieke technische controle wordt afgekeurd.

Tot slot hebben Duitsland, Ierland, Slowakije en Tsjechië nagelaten nationale maatregelen ter omzetting van de herziene voorschriften voor technische controles van bedrijfsvoertuigen lang de weg (Richtlijn 2014/47/EU) vast te stellen, bekend te maken en aan de Commissie mee te delen. Deze richtlijn voorziet in gemeenschappelijke regels voor de technische controle langs de weg van vrachtwagens, bussen, trekkers en opleggers. De Commissie heeft deze verzoeken verstuurd in de vorm van een met redenen omkleed advies. Alle betrokken lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te antwoorden; anders kan de Commissie hen voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

De Commissie heeft daarnaast Cyprus, Roemenië en Tsjechië verzocht haar in kennis te stellen van de nationale maatregelen ter uitvoering van de herziene Europese voorschriften betreffende de maximaal toegestane gewichten en afmetingen van voertuigen (Richtlijn (EU) 2015/719). Deze voorschriften, die betrekking hebben op het internationale verkeer, spelen een belangrijke rol bij de werking van de interne markt en het vrije verkeer van goederen in Europa. De richtlijn voorziet onder meer in afwijkingen voor zware vrachtwagens met verbeterde aerodynamische prestaties, of die met alternatieve brandstoffen worden aangedreven. Dit stimuleert het gebruik van schonere voertuigen, die langer of zwaarder kunnen zijn dan conventionele voertuigen. Deze richtlijn moest uiterlijk op 7 mei 2017 door de lidstaten zijn omgezet. Alle betrokken lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van alle maatregelen die zij hebben genomen om te zorgen voor de volledige omzetting van de richtlijn. Als zij dat niet doen, kan de Commissie deze zaken voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven