Ga naar hoofdinhoud

Europese transportministers overleggen over eurovignet

Maandag en dinsdag overleggen in La Rochelle de 27 Europese ministers van Transport over belangrijke dossiers voor het nieuwe parlementaire jaar. Hoog op de agenda staat een snel akkoord over het eurovignet.

Minister Eurlings schreef onlangs al aan de Tweede Kamer wat de conferentie van vandaag en morgen behelst. Over het eurovignet schreef hij: “De voorgestelde richtlijn voor de wijziging van de Eurovignetrichtlijn maakt het mogelijk om in de tolgelden die worden geheven op zware vrachtwagens een bepaald bedrag op te nemen dat betrekking heeft op de door het vervoer veroorzaakte kosten van luchtverontreiniging, lawaaihinder en congestie. Om deze externe kosten zo goed mogelijk te weerspiegelen, zal de hoogte van het tolgeld variëren naar afgelegde afstand, de plaats en het tijdstip dat de wegen worden gebruikt. De CO2-uitstoot wordt door de Commissie buiten het toepassingsbereik van het voorstel gehouden. Hiervoor zijn, volgens de Commissie, betere instrumenten voor handen. In dit kader zal de Commissie bijvoorbeeld komen met een voorstel om de richtlijn energiebelastingen te herzien. De opbrengsten van de externe kosten heffing moeten door de lidstaten worden gebruikt om het vervoer duurzamer te maken. Het voorstel verplicht niet tot het invoeren van een externe kosten heffing, maar indien een lidstaat een dergelijke heffing wenst in te voeren, dan dienen de bepalingen van de richtlijn gevolgd te worden. Een verplichte invoering van een externe kosten heffing lijkt, gezien het Europese krachtenveld, thans niet realistisch. De Commissie heeft wel aangegeven dit in 2013 te willen evalueren.” Ook over het het internaliseren van de externe kosten in de vervoersmodaliteiten zal de EC vandaag een mededeling doen. Eurlings daarover: “Met deze mededeling beoogt de Commissie een strategie en een methodologie vast te stellen om externe kosten (CO2, luchtverontreiniging, geluid en congestie) te verdisconteren in de prijs van vervoer, zodat gebruikers de reële kosten die zij veroorzaken, dragen en ertoe worden aangezet hun gedrag te wijzigen om die kosten zoveel mogelijk te verminderen. In de mededeling worden voor alle vervoersmodaliteiten acties benoemd. Naast het internaliseren van de externe kosten blijft, volgens de Commissie, aanvullend beleid noodzakelijk, zoals bronbeleid, interne markt beleid en het stimuleren van technologische innovatie. Ik deel deze inzet van de Commissie. De opbrengsten zouden geïnvesteerd moeten worden in de vervoerssector en in de vermindering van de externe kosten, bijvoorbeeld door te investeren in onderzoek en innovatie, milieuvriendelijke infrastructuur en de ontwikkeling van openbaar vervoer. In 2013 zal de Commissie de “strategie voor de internalisering van de externe kosten van vervoer” evalueren.”

Het Franse Voorzitterschap heeft aangegeven ambitieus aan de slag te willen met het pakket duurzaam vervoer, waar deze maatregelen deel van uitmaken. Gestreefd wordt naar een debat over de wijziging van de Eurovignetrichtlijn tijdens de Transportraad van oktober en naar een akkoord (op hoofdlijnen) op deze richtlijn tijdens de Transportraad van december. Tijdens de Transportraad van oktober zullen tevens Raadsconclusies worden aangenomen over het gehele pakket duurzaam vervoer.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer