FNV brengt Sinterklaas mee naar CAO-onderhandelingen • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

FNV brengt Sinterklaas mee naar CAO-onderhandelingen

De onderhandelingen voor de nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer zijn alweer drie ronden oud, maar er valt nog weinig interessants te melden. Meest opvallende van de onderhandelingsronde van 1 december was dat FNV Bondgenoten er goed aan meende te doen Sinterklaas mee te nemen.

Sinterklaas CAOEen actie die door CNV-voorzitter Tjitze van Rijssel specifiek genoemd werd in zijn blog. “Onverwacht kwam Sinterklaas met een paar pieten op bezoek. Je zou kunnen denken dat er dan wat weg te geven valt. Maar nee, al snel bleek dat TLN niet voor Sinterklaas speelt, hij kwam op verzoek van de FNV. Leuke actie van de collega’s van de FNV, maar voor werknemers levert dit niets op.”

Verder is er na drie onderhandelingsronden weinig te melden, zegt Van Rijssel, die wel in wil gaan op enkele onderwerpen waar over gesproken. Over lonen bijvoorbeeld: “Doel van vakbonden is om het basisloon te verhogen. In het loongebouw zitten nog wat onevenwichtigheden uit het verleden. TLN stelt een nieuw loongebouw voor waarbij er tussen de loontreden telkens 4 procent verschil is. Dit moet je zien als een systeemwijziging waarbij je er niet in loon op achteruit gaat. CNV Vakmensen wil graag een hoger basissalaris maar ziet niets in extra treden op het beloningsgebouw. Voor nieuwe werknemers duurt het langer voordat zij aan hun max komen en wordt het verschil in loonkosten tussen werknemers aan het begin en het eind van hun schaal alleen maar groter”, aldus Van Rijssel, die ook ingaat op het persoonlijk opleidingsbudget. “Hierbij gaat het niet om de wettelijk verplichte opleidingen, zoals code 95. De wettelijk verplichte opleidingen worden vergoed op de manier zoals dat nu ook in de cao is opgenomen. Als je een opleiding volgt voor een ander beroep of een niet wettelijk verplichte opleiding kun je gebruik maken van dit budget. Het budget kan gevuld worden met de waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, extra verlofdagen op grond van leeftijd/dienstjaren. De vakantietoeslag mag wat vakbonden betreft niet worden gebruikt voor het persoonlijk budget. Daarnaast heeft CNV Vakmensen voorgesteld dat werknemers die ontslagen worden recht hebben op een evenredig deel voor de code 95 opleidingen. In de praktijk komt dit neer op 1 dag per jaar. Dit geld moet op een aparte rekening gezet worden waar alleen jij over kan beschikken, maar dat wel gebruikt moet worden voor opleiding/training. Opleidingen gericht op een ander beroep, zowel binnen als buiten de sector Transport & Logistiek moeten vanuit SOOB betaald worden.” Over duurzame inzetbaarheid schrijft Van Rijssel het volgende: “Hierbij hebben we voorgesteld om de verschillen tussen de KNV en TLN cao op te nemen voor zover die beter zijn voor de werknemer. Denk dan onder andere aan de ontzie maatregelen voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar, geen verplichting tot overwerk, geen verplichting tot nachtarbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.”

cao beroepsgoederenvervoerCNV Vakmensen heeft voorgesteld om de SOOB cao voor een nader te bepalen termijn ongewijzigd te verlengen maar daar wel doelstellingen aan te koppelen, zoals de oprichting van een paritair aangestuurd controleorgaan op naleving van de cao’s in de sector, het op individueel niveau de mogelijkheid bieden tot subsidiëring van cursussen en opleidingen die de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt verbetert en het op individueel niveau de mogelijkheid bieden tot het verkrijgen van ondersteuning in loopbaankeuzes, zowel binnen als buiten de sector.

“Voor de punten 2 en 3 blijkt steun te zijn bij de werkgevers en andere vakbonden. Uiteraard moet dit eerst nog op papier toevertrouwd worden. TLN ziet geen heil in het paritaire controle orgaan op naleving van de cao’s. Zij zien hier een rol in voor het door hen opgerichte keurmerk”, aldus Van Rijssel, die vier punten aangeeft waar al overeenstemming over is. Dat zijn: FUWA, partijen gaan de meest actuele methodiek voor de functiewaardering (2005) toepassen; onderzoek, zoals door CNV Vakmensen voorgesteld, om de geluidsoverlast van koelwagens te verminderen en het bevorderen van een goede nachtrust, waarbij het geluidsniveau op de slaapplaats niet meer is dan 35 db(A). STL gaat het onderzoek uitvoeren; een overgangsmaatregel voor de 18 ATV dagen uit de KNV cao (de inhoud moet nog verder besproken en uitgewerkt worden). Een overgangsregeling betekent niet dat we de 18 atv dagen gedeeltelijk of geheel weggeven!; en gedeeltelijke vernieuwing in de uitvoering SOOB cao op het gebied van werknemersfaciliteiten in opleiding en ontwikkeling.

Op 21 december is de volgende onderhandelingsronde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer