‘FrameLOGIC missing link in aanpak dieseldiefstal’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘FrameLOGIC missing link in aanpak dieseldiefstal’

Ewals heeft met 400 trekkende en 3.000 getrokken eenheden in een Europees intermodaal netwerk regelmatig te maken met diefstal. “Brandstofdiefstal wordt aangetoond met frameLOGIC”, zeggen Martijn Krale (links) en Joep Everts.

(december 2014)- Daar waar criminelen zich richten op grote hoeveelheden brandstof, gaat het bij diefstal door chauffeurs meestal om jerrycans. “Dit is op basis van de CANbusdata en getankte liters wel aannemelijk, maar niet hard te maken”, zegt Joep Everts, operations manager Transport bij Ewals Cargo Care. Dankzij nauwkeurig meten levert brandstofmanagementsysteem frameLOGIC het bewijs van diefstal wel.

Ewals heeft met 400 trekkende en 3.000 getrokken eenheden in een Europees intermodaal netwerk regelmatig te maken met diefstal. “Brandstofdiefstal wordt aangetoond met frameLOGIC”, zeggen Martijn Krale (links) en Joep Everts.
Ewals heeft met 400 trekkende en 3.000 getrokken eenheden in een Europees intermodaal netwerk regelmatig te maken met diefstal. “Brandstofdiefstal wordt aangetoond met frameLOGIC”, zeggen Martijn Krale (links) en Joep Everts.

In de maandelijkse verbruiks-/rijstijlrapportage vergelijkt Ewals Cargo Care voor alle circa 400 trekkers het operationele CANbusverbruik van het voertuig met het financiële verbruik op basis van de getankte liters en de gereden kilometers. “Omdat beide waarden nooit 100 procent matchten, hielden we daarbij een tolerantie aan”, zegt Everts. “Bij een te groot verschil was er reden tot verdenking van diefstal.” Tot voor kort

kon Ewals moeilijk bewijzen dat de chauffeur in zo’n geval daadwerkelijk brandstof ontvreemdde. “Eind 2012 kwamen we in contact met het Poolse frameLOGIC, dat haar brandstofmanagementsysteem ook buiten de eigen landsgrenzen op de markt wilde brengen”, vertelt Everts. “Zij zeiden diefstal, ook van kleine hoeveelheden diesel, wel te kunnen bewijzen.” Ewals nam de proef op de som, installeerde het systeem op 10 trekkers en testte het gedurende een jaar. De resultaten zijn dusdanig dat de logistiek dienstverlener in 2015 nog 90 andere trekkers uitrust met frameLOGIC.

Ultrasoon

Een sonde onderin de tank stuurt geluidsgolven naar boven. Zo wordt het brandstofvolume tot op 1,5 procent nauwkeurig gemeten.
Een sonde onderin de tank stuurt geluidsgolven naar boven. Zo wordt het brandstofvolume tot op 1,5 procent nauwkeurig gemeten.

FrameLOGICs brandstofmanagementsysteem is gebaseerd op twee peilers: het meten van het brandstofvolume in de tank en het analyseren van de gemeten waarden via een algoritme en een menselijke analist. “We gebruiken ultrasone techniek om het brandstofvolume in de tank te meten”, vertelt Martijn Krale, die frameLOGIC in ons land vertegenwoordigt. “Op de bodem van de tank wordt een sonde gemonteerd die geluidsgolven omhoog stuurt. Op die manier meten we het brandstofvolume tot op 1,5 procent nauwkeurig, zowel tijdens het rijden als bij stilstand. Zo zijn we in staat om ook verliezen in de orde van 15 tot 20 liter op te sporen, hoeveelheden die via de CANbus of een vlotter niet zichtbaar zijn.” De gemeten waarden worden via een GPS/GPRS-modem doorgestuurd naar de server van frameLOGIC, waar frameLOGICs software ze kalibreert, analyseert en verwerkt tot rapportage van verbruik en/of rijstijl van de chauffeur. Voordat die naar de klant gaat, kijkt er altijd eerst een analist naar. “Elke klant heeft een vaste analist die zijn gegevens beoordeelt”, zegt Krale. “Onze klanten krijgen dus altijd gecontroleerde data.”

Fuel Saving

Bij Ewals Cargo Care, dat actief is voor sectoren als automotive, paper & packaging, industrie, retail en healthcare & hygiëne, maakt preventie van dieseldiefstal deel uit van het project Fuel Saving. Hier is de logistiek dienstverlener in 2011 mee gestart bij de vier trucking-entiteiten in Nederland, Groot-Brittannië, Tsjechië en Slowakije, die gezamenlijk 400 trekkers aansturen. “Om brandstof te besparen kijken we naar zaken als bandenspanning, aerodynamica van de trekker en rijstijl van de chauffeur”, licht Everts toe. “Ook is de maximumsnelheid verlaagd.”

De verbruiks-/rijstijlanalyse wordt berekend op basis van de CANbusdata die via de Transics/CarrierWeb-boordcomputers beschikbaar komen. “Deze data worden verwerkt door een toepassing die een lokale IT-leverancier voor ons heeft ontwikkeld”, vertelt Everts. Dit programma brengt maandelijks het verbruik en de rijstijl van elke chauffeur in kaart en vergelijkt die met het gemiddelde van de andere chauffeurs in hetzelfde kostprijsmodel, dus hetzelfde type transport. Een uitdraai van deze rapportage krijgt de chauffeur bij zijn loonstrookje. “Ook hangen we op kantoor een scorelijst op”, zegt Everts. “Daardoor is er onderling een competitie ontstaan die een positief effect heeft op de prestaties.” Daarnaast draait Ewals elke week een rapportage uit over stationair draaien en cruise control-gebruik, zodat chauffeurs op deze punten meteen bijgestuurd kunnen worden. “Met het Fuel Saving programma hebben we in de periode van 2011 tot heden al een aanzienlijke reductie van brandstofverbruik en CO2-uitstoot gerealiseerd”, vertelt Everts. “De volgende stap was de aanpak van dieseldiefstal met frameLOGIC.”

Diefstal

FrameLOGIC detecteert ook kleine brandstofverliezen in de orde van 15 tot 20 liter.
FrameLOGIC detecteert ook kleine brandstofverliezen in de orde van 15 tot 20 liter.

Omdat Ewals al beschikt over een rijstijlrapportage levert frameLOGIC periodiek een overzicht van diefstal en het operationele en financiële verbruik per trekker. Is er tussentijds sprake van het verdwijnen van brandstof, bijvoorbeeld als er tijdens een stop diesel uit de tank wordt gehaald, dan krijgt Ewals per mail een melding op welke locatie en welk tijdstip dit is gebeurd en om hoeveel liter het gaat. “Voordat we die mail versturen, controleert onze analist eerst of de gegevens kloppen en er bijvoorbeeld geen technisch mankement aan ten grondslag ligt”, zegt Krale. “Pas dan krijgt Ewals bericht dat er sprake is van diefstal.” Dit kunnen zowel hele kleine als grote hoeveelheden brandstof zijn. “Hierin verschilt frameLOGIC van systemen met een vlotter in de tank”, zegt Everts. “Die melden alleen het verlies van een grotere hoeveelheid brandstof in een kort tijdsbestek.”

Aan de pomp

Voordat een diefstalmelding of verbruiksrapportage naar de klant gaat, controleert een analist bij frameLOGIC eerst of de gegevens kloppen.
Voordat een diefstalmelding of verbruiksrapportage naar de klant gaat, controleert een analist bij frameLOGIC eerst of de gegevens kloppen.

FrameLOGIC detecteert ook brandstofdiefstal aan de pomp. Hiervoor wordt de afrekening van de tankkaarten meegenomen in de rapportage. “FrameLOGIC vergelijkt het aantal afgerekende liters met de gemeten hoeveelheid diesel die er in de tank bij is gekomen”, zegt Everts. Hij vertelt dat er tijdens de test al snel enkele meldingen kwamen dat er meer liters waren betaald dan in de tank terecht waren gekomen. “FrameLOGIC leverde het bewijs dat we nodig hadden om chauffeurs hierop aan te spreken.” Hij geeft aan dat de besparing die dit tijdens de testperiode opleverde net iets hoger lag dan de kosten voor het systeem. Everts’ ervaring is dat frameLOGIC inderdaad zo nauwkeurig meet als het bedrijf aangeeft. “Aanvankelijk heb ik zelf de data van frameLOGIC vergeleken met de afrekeningen van IDS en die kwamen bijna volledig overeen.”

Koelmachine

FrameLOGIC is sinds 2012 actief in Nederland en heeft hier sinds juni 2014 een eigen vertegenwoordiging. Ewals is in ons land de eerste gebruiker van het brandstofmanagementsysteem, dat ook te gebruiken is in brandstoftanks van koelmachines. “We zijn een IT-bedrijf dat de oplossing afstemt op de wensen van de klant en de rapportage op maat ontwikkelt”, zegt Krale. Daarnaast heeft frameLOGIC een fleetmanagementsysteem dat onder andere de mogelijkheid biedt de rij- en rusttijden te controleren om boetes te vermijden. Met Continental is de IT-aanbieder een samenwerkingsverband aangegaan om ook de luchtdruk in de banden online te monitoren. Krale: “Via ons FMS kan de planning niet alleen de voertuigen en conditie van de lading, maar ook de luchtdruk en temperatuur van de banden bewaken.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van december 2014. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Auteur: Sandra Waenink

Foto’s: Koos Groenewold

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer