Geslaagde test met Volvo FE Hybrid • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Geslaagde test met Volvo FE Hybrid

Al jaren heeft de transportsector in Nederland het moeilijk met de steeds strengere, vanuit de EU opgelegde milieu-eisen. Mede daarom stimuleert de Nederlandse overheid met het programma Truck van de Toekomst transportbedrijven om te investeren in duurzame oplossingen. Een voorbeeld is het Volvo Hybride Consortium, waarin negen Nederlandse bedrijven de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan een praktijktest met de Volvo FE Hybrid. De tot nu toe behaalde resultaten wijzen uit dat Volvo’s eerste hybride truck doet wat hij belooft.

Met de FE Hybrid introduceerde Volvo in 2011 ’s werelds eerste hybride truck voor het zware segment tot 28 ton. Vraag is dan natuurlijk hoe zo’n hybride in de dagelijkse praktijk presteert. Maakt hij inderdaad de beloofde brandstofbesparing van 25 procent waar? Om die vraag te beantwoorden, benaderde importeur Volvo Trucks Nederland negen transportbedrijven met het verzoek om gedurende twee jaar elk één exemplaar te testen. De deelnemers aan dit Volvo Hybride Consortium ontvangen subsidie van Truck van de Toekomst, het programma waarmee Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) duurzame innovaties in de transportsector stimuleert.

Het hoogste rendement
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, benaderde Volvo Trucks Nederland bedrijven uit verschillende sectoren en met uiteenlopende activiteiten. Behalve een aantal transport- en distributiebedrijven maken bijvoorbeeld de Rotterdamse vuilophaaldienst Roteb en het Leger des Heils

St v/d Brink was zo tevreden over de FE Hybrid dat het meerdere exemplaren kocht, ook voor Knap Transportgroep.
St v/d Brink was zo tevreden over de FE Hybrid dat het meerdere exemplaren kocht, ook voor Knap Transportgroep.

deel uit van het consortium. “Door op die manier meerdere inzettoepassingen te onderzoeken, komen we erachter in welke omstandigheden de hybride aandrijflijn het hoogste rendement haalt. Ideaal blijkt een afstand van 70 tot 80 kilometer per dag, met weinig kilometers op de snelweg en een distributieroute met veel start-stop momenten. We hebben ook ontdekt dat het handig is om de auto bij het lossen met het contactslot niet volledig uit te zetten. Zo voorkom je dat de dieselmotor bij het starten aanslaat en kun je geruisloos wegrijden op de elektromotor”, stelt Jorrit-Jan van Gestel, accountmanager van Volvo Trucks Nederland.

Inzicht in onderhoudskosten

Een andere doelstelling van het Volvo Hybrid Consortium was inzicht te krijgen in de onderhoudskosten voor de FE Hybrid. Zouden de specifieke hybride componenten uit de aandrijflijn – zoals de accu en elektromotor – extra onderhoud nodig hebben? Vooruitlopend daarop sloten de deelnemers met Volvo een onderhoudscontract waarin een reservering voor eventuele extra onderhoudswerkzaamheden is opgenomen. “Het testen van nieuwe techniek brengt altijd een zeker risico met zich mee, maar dat ligt op

De Volvo FE Hybrid in het kort De Volvo FE Hybrid in het kort De Volvo FE Hybrid beschikt over een 7,0 liter dieselmotor en een 120 kW/800 Nm sterke elektromotor. Deze laatste doet zijn werk vooral bij optrekken uit stilstand, tot een snelheid van 20 km per uur. Al rijdend kan de chauffeur tot maximaal 80 km per uur bovendien de elektrische modus inschakelen, bijvoorbeeld om de laatste kilometer naar de loslocatie volledig elektrisch – en dus geluidloos en emissievrij – af te leggen. De hiervoor benodigde stroom wordt geleverd door een zwaar accupack, dat tijdens het afremmen en uitrollen automatisch wordt bijgeladen. De FE Hybrid verbruikt zo 25 procent minder brandstof, gecombineerd met een ongeveer even grote CO2-reductie. De truck produceert tijdens het optrekken bovendien slechts de helft van het aantal decibellen. De Volvo FE Hybrid beschikt over een 7,0 liter dieselmotor en een 120 kW/800 Nm sterke elektromotor. Deze laatste doet zijn werk vooral bij optrekken uit stilstand, tot een snelheid van 20 km per uur. Al rijdend kan de chauffeur tot maximaal 80 km per uur bovendien de elektrische modus inschakelen, bijvoorbeeld om de laatste kilometer naar de loslocatie volledig elektrisch – en dus geluidloos en emissievrij – af te leggen. De hiervoor benodigde stroom wordt geleverd door een zwaar accupack, dat tijdens het afremmen en uitrollen automatisch wordt bijgeladen. De FE Hybrid verbruikt zo 25 procent minder brandstof, gecombineerd met een ongeveer even grote CO2-reductie. De truck produceert tijdens het optrekken bovendien slechts de helft van het aantal decibellen.
De Volvo FE Hybrid in het kort
De Volvo FE Hybrid beschikt over een 7,0 liter dieselmotor en een 120 kW/800 Nm sterke elektromotor. Deze laatste doet zijn werk vooral bij optrekken uit stilstand, tot een snelheid van 20 km per uur. Al rijdend kan de chauffeur tot maximaal 80 km per uur bovendien de elektrische modus inschakelen, bijvoorbeeld om de laatste kilometer naar de loslocatie volledig elektrisch – en dus geluidloos en emissievrij – af te leggen. De hiervoor benodigde stroom wordt geleverd door een zwaar accupack, dat tijdens het afremmen en uitrollen automatisch wordt bijgeladen. De FE Hybrid verbruikt zo 25 procent minder brandstof, gecombineerd met een ongeveer even grote CO2-reductie. De truck produceert tijdens het optrekken bovendien slechts de helft van het aantal decibellen.

deze manier vooral bij ons”, vervolgt Van Gestel. “De schatting die we vooraf hebben gedaan van vijf procent minder uptime is in de praktijk veel lager uitgevallen. Noemenswaardige problemen hebben zich niet voorgedaan. De FE Hybrid heeft gewoon bewezen net zo betrouwbaar te zijn als een conventionele dieseltruck. Het accupack is het duurste onderdeel van de aandrijflijn, maar het ziet ernaar uit dat deze langer meegaat dan verwacht. We kunnen voorzichtig stellen dat we de extra kosten in het onderhoudscontract ruim hebben ingeschat. Daarmee kan de Total Cost of Ownership op termijn ongetwijfeld omlaag.”

Logisch vervolg voor Huuskes

Huuskes heeft meerdere zorginstellingen als klant en krijgt positieve reacties op de stille FE Hybrid.
Huuskes heeft meerdere zorginstellingen als klant en krijgt positieve reacties op de stille FE Hybrid.

Levensmiddelengroothandel Huuskes is een van de negen bedrijven binnen het Volvo Hybride Consortium. Vanuit het hoofdkantoor in Enschede en vestigingen in Apeldoorn, Nijkerk, Winschoten Oldenzaal en Beuningen voorziet het bedrijf zorginstellingen, bedrijfskantines en horecaondernemers dagelijks van verse ingrediënten. Een wagenpark van zo’n 85 trucks en bestelbussen staat klaar om klanten tijdig te kunnen bedienen. Logistiek manager Harrie Reink ziet de investering in de Volvo FE Hybrid als logisch vervolg op het door Huuskes gevoerde MVO-beleid: “In 2010 zijn we een weg ingeslagen om in 2015 met onze logistiek een CO2-reductie van 23 procent te bereiken. De aanschaf van een hybride truck is daar onderdeel van. Eerder hebben we ook al twee hybride bestelbussen op basis van een Iveco Daily aangeschaft. Dat was onderdeel van een aanbesteding voor een locatie waar we alleen mogen komen met een elektrische of hybride auto.”

Het Volvo Hybride Consortium

Bedrijf                                             Configuratie                                     Toepassing

Abrex Logistics                             4×2                                                     kelderbierdistributie

Detailresult Logistiek                  6×2                                                    koelopbouw

Vlug en Zn                                   4×2                                                      koelopbouw

Huuskes                                         4×2                                                    koelopbouw

Reshare Leger des Heils             4×2                                                    gesloten laadbak

Portena Logistiek                         6×2                                                   gesloten laadbak

Princen Logistiek                        4×2                                                    gesloten laadbak

Roteb Lease                                  6×2                                                    huisvuilachterlader

St van den Brink                         6×2                                                      koelopbouw

Volvo-FE-Hybrid_4_lowres

Een hybride truck is niet alleen zuiniger, maar in bepaalde situaties ook aanmerkelijk stiller dan een truck met een conventionele dieselmotor. Voor Huuskes levert dat in de praktijk een onverwacht voordeel op: “We hebben meerdere zorginstellingen als klant en daar is het prettig als we ’s ochtends zo min mogelijk lawaai maken. Bewoners reageren positief op het feit dat we aankomen met een stille hybride. Voor de toekomst is die stilte ook voor stadsdistributie in het algemeen een factor om rekening mee te houden”,

Voor vuilniswagens met een oplaadbare, elektrische huisvuilopbouw, zoals hier de Roteb, kan het brandstofverbruik zelfs met 30 procent worden verlaagd.
Voor vuilniswagens met een oplaadbare, elektrische huisvuilopbouw, zoals hier de Roteb, kan het brandstofverbruik zelfs met 30 procent worden verlaagd.

vervolgt Reink. “We vonden het ook belangrijk om ons logistieke proces af te stemmen op de sterke punten van de hybride aandrijflijn. We proberen bijvoorbeeld om het aantal snelwegkilometers zoveel mogelijk te beperken. De door Volvo voorgespiegelde besparing van brandstof en CO2 hebben we dan ook ruimschoots gehaald. Daarmee verdienen we de meerinvestering niet volledig terug, maar de onvoorziene voordelen zijn voor ons ook veel waard.”

Prettig voor winkelend publiek
Ook Portena Logistiek reageerde positief toen het vanuit Volvo Trucks Nederland werd benaderd voor deelname aan het Volvo Hybrid Consortium. Het in Heerenveen gevestigde distributiebedrijf gebruikt de Volvo FE Hybrid hoofdzakelijk om binnen de eigen regio fietsen te bezorgen bij fiets-dealers. “Voor ons is dit project een goede manier om met het oog op de toekomst duurzame alternatieven te onderzoeken”, stelt facilitair manager Jan Bijker. “We verwachten dat we op termijn voor stadsdistributie alleen nog elektrische of hybride vrachtwagens kunnen inzetten, dus is het zaak om daarmee nu alvast ervaring op te doen. Het is bovendien onderdeel van onze Lean & Green doelstelling om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Noemenswaardige problemen hebben we sinds de start van het project niet gehad. De brandstof- en CO2-besparing zien we als groot voordeel en voor het winkelend publiek is het natuurlijk prettig dat we met een stille, schone truck in de winkelgebieden rijden.”

Rob de Boer

i.s.m. Truck van de Toekomst

Over Truck van de Toekomst

Het terugdringen van de CO2-uitstoot door de transportsector is voor de Nederlandse en Europese overheid een belangrijk speerpunt. In 2030 moet er – ten opzichte van 2013 – maar liefst 17 procent bespaard zijn. In 2050 is dat zelfs zestig procent. In het beroepsgoederenvervoer moet daartoe nog een flinke slag geslagen worden. Daarom startte de Nederlandse overheid Truck van de Toekomst, een programma dat het goederenvervoer over de weg stimuleert om maatregelen te nemen voor brandstofbesparing en CO2-reductie. Kijk voor meer informatie op www.truckvandetoekomst.nl.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer