‘Herhaling van Code95 modules moet kunnen’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘Herhaling van Code95 modules moet kunnen’

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op het voorstel van de Europese Commissie om de EU-richtlijn die Code95 regelt aan te passen. Veel van die aanpassing kan Nederland bekoren, maar niet alles. Zo vindt Koenders het niks dat in één Code95 cyclus niet meerdere malen dezelfde cursus gevolgd mag worden.

“Nederland juicht, vanuit de doelstelling van de richtlijn, verplichte aandacht voor verkeersveiligheid tijdens de nascholing toe”,  zo schrijft Koenders aan de Tweede Kamer, “maar is er voorstander van dit nader uit te werken, bijvoorbeeld door een verplichte praktijktraining met aandacht voor gevaarherkenning.”

Een herhaling van dezelfde opleidingsmodule moet volgens Koenders gewoon mogelijk zijn. “Nederland is tegen de inperking van de mogelijkheid om dezelfde opleidingsmodule te herhalen. Dit staat naar de mening van Nederland haaks op het doel om meer aan te sluiten bij de behoeften van chauffeurs. Daarnaast roept dit extra controle op. Ook acht Nederland het een goede zaak dat duidelijk wordt gemaakt dat nascholing die vanuit andere EU regelgeving verplicht is, mag meetellen voor de nascholing t.b.v. het behoud van de vakbekwaamheid. Nederland maakt echter bezwaar tegen beperken van de inzet van dergelijke cursussen tot 7 uur per nascholingscyclus omdat dit tot een lastenverzwaring zal leiden”, aldus Koenders.

De minister wil ook dat er gekeken wordt naar de toepassing van e-learning in Code95. “Nederland acht het een goede zaak dat duidelijk wordt gemaakt dat het gebruik van e-learning is toegestaan. Nederland acht het wel het wenselijk dat er op EU-niveau een kader wordt geschetst waarbinnen het gebruik van e-learning is toegestaan, of ten minste een nadere uitwerking van wat er bedoeld wordt met het ‘ten dele’ toestaan van het gebruik van elearning. Een dergelijk kader is volgens Nederland van toegevoegde waarde om duidelijkheid te verkrijgen over het aantal e-learning modules dat maximaal is toegestaan en over de wijze waarop controle kan plaatsvinden of de chauffeur de module ook daadwerkelijk zelf heeft gevolgd.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer