Nieuws

Kabinet blijft af van regels transport

De Wet wegvervoer goederen (Wwg) blijft hetzelfde. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat ondernemers die meer dan 500kg aan spullen willen vervoeren ook in de toekomst in bezit moeten zijn van een vervoersvergunning. Ook blijft bij overbelading de verlader mede-aansprakelijk. TLN is verheugd met het standpunt van het kabinet, EVO is er minder gelukkig mee.

overbelading weegcontroleDe eisen voor de toegang tot het beroep van beroepsgoederenvervoerder voor in Nederland gevestigde ondernemers zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) van 2009. In de wet staat dat de Nederlandse ondernemer die meer dan 500kg wil vervoeren, moet voldoen aan vergunningeisen op het gebied van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Destijds is door toenmalig minister Eurlings aangekondigd dat de Wwg op een aantal belangrijke onderdelen zou worden geëvalueerd.

De minister heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten dat de Wwg naar aanleiding van de evaluatie niet wordt gewijzigd. De uitkomsten van de evaluatie benadrukken het belang om vast te houden aan de eisen die onmisbaar zijn voor een professionele transportsector. Nederland heeft in het verleden bewust gekozen voor een vergunninggrens van 500kg laadvermogen. Volgens TLN is het cruciaal dat de grens van 500kg in stand wordt gehouden om wildgroei te voorkomen. De organisatie heeft daarom de afgelopen jaren een intensief lobbytraject gevoerd om de vergunninggrens in stand te houden.

TLN was ook voorstander van de mede-aansprakelijkheid van de verlader als overbelading wordt geconstateerd. Verladersorganisatie EVO was dat duidelijk niet en is teleurgesteld over de brief van de minister. Het was de wens van EVO om de eis van dienstbetrekking en de medeaansprakelijkheid van de verlader bij overbelading te schrappen. De verladersorganisatie roept de Tweede Kamer nu op het initiatief naar zich toe te trekken en alsnog wetswijzigingen voor te stellen.

Volgens EVO blijft Nederland met het in stand houden van de lagere vergunningsgrens van 500 kg  strenger dan de Europese regels voorschrijven. In Nederland is een vergunning nodig als er beroepsmatig goederen over de weg worden vervoerd die meer dan 500 kilogram wegen. In andere Europese landen geldt de door de EU voorgeschreven ondergrens van 3500 kilogram. Dat leidt volgens EVO tot een concurrentienadeel voor ons land, administratieve lasten voor de koerierssector, een inflexibele markt en extra handhavingskosten voor de overheid. Het ministerie en achtereenvolgende kabinetten streven er al jaren naar op tal van terreinen geen nationale koppen op Europese wetgeving te zetten. Met de instandhouding van de lagere vergunningsgrens breekt de minister met dit beleid, tot onbegrip van EVO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven