Keerpunten & leerpunten, Exclusief interview Adriaan Vis, AB Transport • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Keerpunten & leerpunten, Exclusief interview Adriaan Vis, AB Transport

Adriaan Vis was negen jaar lang werkzaam bij A-ware Food Group, waarvan AB Transport Group onderdeel is. Hij begeleidde de intregratie van A-ware Logistics, Butter Group en AB Texel en kreeg het laatste jaar de wind van voren toen hij voor een deel van het personeel een vierdaagse werkweek wilde instellen. Exclusief voor TTM.nl blikt hij pal voor zijn vertrek bij A-ware / AB Transport terug op mooie, maar ook roerige tijden. [INDEX TTMnl2017_2_12]

Negen jaar lang werkte u bij A-ware / AB Transport Group. Dat bedrijf  bestaat onder die naam echter nog niet zo lang. Er staat nu director op uw visitekaartje. Wat is er de afgelopen jaren bedrijfsmatig veranderd?

“Ik startte negen jaar geleden bij de familie Anker, de kaashandelaar uit Woerden e.o. Het was toen een bedrijf goed voor circa  150  miljoen euro, maar had grote ambities in de kaas- en zuivelwereld. We groeiden goed, autonoom en door overnames. Dat heeft geleid tot voorwaartse en achterwaartse integratie in de kaasketen. We zijn in het transport gegaan, werden de grootste transporteur van losse kaas en gingen ook onder meer verpakken. Een aantal jaar geleden werd de keten gesloten toen we besloten ook producent te worden door bouw  van een kaasfabriek in Heerenveen. In 2010 hebben we verdere stappen gezet in transport, omdat we breder wilden zijn dan alleen kaas. Eerst een deelname in AB Texel, spoedig gevolgd door een overname. Toen waren we ineens een behoorlijke speler in aardappeltransport, zeker na de overname van Butter Group. Een goed jaar geleden hebben we besloten de transporttak apart te positioneren in AB Transport Group, met een eigen look & feel, als onderdeel van de Koninklijke A-Ware. We doen nog altijd veel in aardappelvervoer, deels voor merkklanten als Aviko en McCain, deels voor handelsklanten, met name in het buitenland. In meel zijn we groot in met name de Benelux. Maar we zitten ook in agrivervoer, melk en koeltransport. Dat koeltransport is wat we eigenlijk vroeger veel deden binnen Anker, maar we vervoeren ook vlees en AGF. We hebben nu een wagenpark van zo’n 1000 trekkers en zijn we in Europa in diverse landen aanwezig. Wij gaan uit van een landenoperatie. Dat is een bewuste keuze, want we willen zo maximaal als mogelijk voldoen aan de regelgeving van die specifieke landen. We praten namelijk wel over één Europa, maar niemand kan me uitleggen wat dat betekent qua regelgeving. Dus zit AB Transport Group in Engeland, Duitsland, Polen, Nederland en Frankrijk. Dat zijn echte fysieke locaties ja, waar vandaan geopereerd wordt.”

De overname van Butter Group door AB Texel, dat moet een heftige zijn geweest.

“Dat was het ook, in 2015 speelde dat. Het was alsof je Feyenoord en Ajax moest laten samengaan. De hele wereld gaat op zijn kop. We hebben er toen ook voor gekozen om per land op één vestiging te gaan zitten. Nieuwe vestigingen, om strijd onderling weg te nemen. Maar goed, er veranderde veel. Van concurrenten naar collega’s. Er moest een nieuw DNA worden gecreëerd. Dus een nieuwe look & feel met AB Transport, en een nieuwe vestiging in Lelystad en sluiting van Dronten. Daar gaat echter tijd over heen, je kunt ook geen deadline stellen om te zeggen ‘nu moet het in alles één bedrijf zijn’. Operationeel wel natuurlijk, maar bedrijfsculturen veranderen niet van de ene dag op de andere. Dat proces is nu nog bezig. Maar dat doen we samen, met elkaar, oude en nieuwe medewerkers.”

Eind 2016 en begin dit jaar kregen AB Transport ook nog eens te maken met een geschil rond de invoering van de vierdaagse werkweek. Om hoeveel chauffeurs ging dat nu precies?

“Er wordt binnen ons transport gewerkt in verschillende systemen. In onze veevoerdivisie werken 180 mensen, zo’n 20 daarvan vielen nog niet onder de vierdaagse werkweek. Dat wilden wij formaliseren. Op die manier kan AB voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden en cao, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klanten. Daarbij is nadrukkelijk bekeken hoe wij voor onze chauffeurs de verdiencapaciteit konden maximaliseren. Overleg met de bonden en de OR was er al heel lang, anderhalf jaar al. Januari 2017 was de streefdatum om het rond te krijgen. Toen we eind 2016 om tafel moesten, is er in gesprekken een tweedeling ontstaan. Ik wil geen oude koeien uit de sloot halen, maar de ophef die toen ontstond, en ook de rechtsgang, stond niet in verhouding tot het vraagstuk.”

Dus dat was eigenlijk niet nodig?

“In principe niet. Maar als andere mensen, partijen, de media, zich er mee gaan bemoeien zet dat de verhoudingen op scherp. Met de rechtsgang als gevolg. Uiteindelijk is het goed gekomen, in de zin dat de vierdaagse werkweek er is gekomen voor die laatste medewerkers. Of het dat waard was, met al die negatieve publiciteit? Het was noodzakelijk, maar ik was zelf ook verrast door de enorme aandacht die het kreeg. Heel veel transporteurs hebben met dezelfde problematiek te maken, als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en klanteisen. Processen en systemen moeten dus worden aangepast. Daar staat AB echt niet alleen in. Gelukkig zijn we er met de vakbonden nog eens goed voor gaan zitten, terug naar de basis gegaan, en toen waren we er met gezond verstand in anderhalf uur uit.“

En de relatie met de OR? Die trapte in een open brief nog even lekker na.

“De relatie met de OR was nog betrekkelijk vers toen dit gebeurde. De OR was net vernieuwd, de vorige was een tijdelijke OR. We kenden elkaar nog niet goed. AB Transport Group kwam uit een veranderingsproces, heeft deels nog steeds met de veranderingen van de afgelopen jaren te maken. Dat maakt veel zaken fragiel, veel ligt gevoelig. Misschien heeft de OR zich de afgelopen jaren wel miskend gevoeld. Terecht, denk ik ook wel. Het management wilde zaken laten kantelen. Dat is voor mij en voor de OR ook het leerpunt van deze zaak geweest. Het had nooit zo ver mogen komen. Als management van AB mogen we de OR best wat meer koesteren maar dat geldt ook andersom. En die open brief, tja. We moeten werken aan de kwaliteit van de relatie. Maar dat doe ik liever met een bak koffie en een goed gesprek.”

Tijdens deze zaak werd AB Transport op internet wel uitgemaakt voor slavendrijver. Wat doet dat met je als manager?

“Dat is helemaal niet leuk. Het speelde ook nog rond de Kerst. Je doet toch je best, en dan word je zo weggezet. Maar goed, in de hitte van de strijd worden er zaken geroepen, dat begrijp ik. Dat kan ik echter wel van me af laten glijden. De historie bewijst echter dat de term slavendrijver niet terecht is. En de bonden moeten zich eens realiseren dat de transportsector veranderd is. De ene chauffeur wil veel uren maken, de andere wil ook bij zijn gezin zijn. Er is niet meer één standaard. De tijden veranderen.”

Heeft uw vertrek bij AB Transport Group iets te maken met de vierdaagse werkweek kwestie?

“Nee, helemaal niets. Ik ben gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Wat ik ga doen? Dat kan ik nog niet zeggen. Ik hou er van om in bedrijven te werken die op weg zijn naar iets nieuws, die willen groeien. Maar het gaat wat ver om me verandermanager te noemen. Ik kom uit de dagverse producten van oorsprong, mijn vader was metselaar – een fervente CNV’er trouwens. Ik heb dus geen diesel in het bloed, maar ik zou best nog eens in het transport willen werken.”

#veranderingen
#vierdaagsewerkweek
#nieuweuitdaging

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer