Maatwerk voert boventoon • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Maatwerk voert boventoon

“ICT loopt als een rode draad door de organisatie heen. De ontwikkeling daarvan moet je goed managen”, zegt Peter Tjalma, directeur van TransMission.

(mei 2014) – ICT speelt een belangrijke rol in samenwerkingsverbanden van transporteurs en logistiek dienstverleners. In het netwerk van de partners moeten allerlei gegevens snel uitgewisseld en verwerkt kunnen worden. TTM.nl  vroeg vertegenwoordigers van verschillende samenwerkingsverbanden hoe zij de ICT hebben opgezet. Maatwerk blijkt hierbij de boventoon te voeren.

“ICT loopt als een rode draad door de organisatie heen. De ontwikkeling daarvan moet je goed managen”, zegt Peter Tjalma, directeur van TransMission.
“ICT loopt als een rode draad door de organisatie heen. De ontwikkeling daarvan moet je goed managen”, zegt Peter Tjalma, directeur van TransMission.

“Uiteraard is onderling vertrouwen de belangrijkste factor voor een succesvolle samenwerking”, stellen Peter Tjalma (TransMission), Roel Vanmaele (DHB), Jurriaan Warrens (Lastminutecargo.nl) en Marianne de Winter (Greenport Logistics). Zij geven aan dat ook ICT cruciaal is voor het goed functioneren van een netwerk. “Die loopt er als een rode draad doorheen en kun je daarom het beste centraal managen.”

Standaardsoftware is er op dit gebied helaas nog maar mondjesmaat. Voorbeelden hiervan zijn Logistic Planet, dat met haar cloudoplossingen diverse groepen samenwerkende transporteurs faciliteert. TANS ondersteunt onderlinge samenwerking via haar TALIS Community, en Centric introduceerde eind vorig jaar een online platform ter ondersteuning van samenwerkingsverbanden.

Door het ontbreken van standaardoplossingen wordt meestal maatwerk ingezet om de onderlinge communicatie goed te laten verlopen. Dat kan ook een bewuste keuze zijn. “Uitbreiding van de dienstverlening heeft altijd consequenties voor de ICT”, zegt Tjalma. “Omdat we de ontwikkeling in-house doen, zijn we in staat sneller te innoveren en nieuwe diensten plus de procesondersteuning daarvan gelijktijdig te implementeren.” Vanmaele vertelt dat DHB en TeamTrans sinds kort hetzelfde centrale platform inzetten, i2 genaamd. Dit hebben ze extern laten ontwikkelen, maar wel volledig op basis van de eigen specificaties en tijdsplanning. “Wij zijn eigenaar van het platform”, zegt Vanmaele. “En omdat het is ontwikkeld op het standaard Mendix-platform zijn we voor innovaties niet afhankelijk van één leverancier. Klanten komen dagelijks met nieuwe vragen en dan moet je flexibel zijn.” Daarnaast hebben DHB en TeamTrans eigen ICT-medewerkers die specifieke toepassingen voor het netwerk ontwikkelen.

Centraal platform

 “Dankzij de inzet van een standaard platform zijn we niet afhankelijk van één leverancier”, zegt Roel Vanmaele, managing director van DHB.
“Dankzij de inzet van een standaard platform zijn we niet afhankelijk van één leverancier”, zegt Roel Vanmaele, managing director van DHB.

Bij TransMission maken alle 16 partners gebruik van hetzelfde, in-house ontwikkelde transportmanagementsysteem. Alle deelnemers hebben het locaal geïmplementeerd en wisselen via het TMS informatie met elkaar uit. Meestal hebben niet alle partners hetzelfde TMS en wordt een centraal platform ingezet, waarmee de verschillende TMS-systemen een koppeling krijgen. DHB (6 partners), TeamTrans (12 partners) en Lastminutecargo.nl (7 partners) hebben dit op maat laten ontwikkelen. Greenport Logistics maakt gebruik van het online platform van Logistic Planet en de 6 partners communiceren daarmee via de CargoOffice webportal. Logistic Planet geeft echter aan dat Greenport Logistics veel heeft geïnvesteerd in innovaties en dat het platform daarom niet wordt aangeboden aan andere samenwerkingsverbanden in de sierteelt.

Business rules

DBH, Greenport Logistics, TeamTrans en TransMission bundelen ladingstromen om efficiënter te kunnen werken en klanten een brede service tegen een scherpe prijs te bieden. De partners sturen orders die buiten het eigen werk-/postcodegebied vallen door naar het netwerk, behalve als de partner zelf een volle wagenlading kan rijden. Meestal verloopt dit proces – grotendeels – geautomatiseerd, volgens vaste regels die als business rules in het TMS van elke partner worden vastgelegd.

“Om het beschikbaar stellen van orders aan het netwerk goed te laten verlopen is onderling vertrouwen onmisbaar”, stelt De Winter. “Iedereen moet overtuigd zijn van de voordelen van de samenwerking en niet alleen de krenten uit de pap willen halen.” Bij de hier genoemde samenwerkingsverbanden blijkt dat vertrouwen in de loop der tijd te zijn gegroeid. Welke data uitgewisseld worden, verschilt per samenwerkingsverband. Bij Greenport Logistics is dat alleen de informatie die nodig is voor het afhandelen van de zending. DHB, TeamTrans en TransMission geven alle informatie over orders, ritten, voertuigen en personeel door aan hun netwerk. “Dat stelt ons in staat een nauwkeurige nacalculatie en CO2–emissie op zendingniveau te berekenen”, zeggen Tjalma en Vanmaele .

Andere opzet

“Via lastminutecargo.nl verloopt alles digitaal, van boeken t/m betalen. Zo hebben we geen extra overhead”, zegt Jurriaan Warrens, helpdesk operator bij Alblas Transport.
“Via lastminutecargo.nl verloopt alles digitaal, van boeken t/m betalen. Zo hebben we geen extra overhead”, zegt Jurriaan Warrens, helpdesk operator bij Alblas Transport.

Lastminutecargo.nl heeft een andere opzet. “Wij gebruiken de website als extra afzetkanaal voor de partners”, vertelt Warrens. De TMS-en van de partners hebben een EDI-interface naar de webserver van lastminutecargo.nl. Als een klant op de site een transport boekt, wordt dit op basis van de bestemming naar het TMS van de juiste partner verstuurd. “Iedereen heeft zijn eigen landenspecialisatie, daar zit geen overlap in”, aldus Warrens. De transporteur die de order binnenkrijgt, plant de zending in, voert het transport uit en stuurt statusinformatie en de digitale POD terug naar de website. Ook de online betaling komt rechtstreeks bij de juiste partner binnen. Er wordt onderling dus geen informatie uitgewisseld. Warrens: “Omdat alles digitaal verloopt, hebben we geen extra overhead zodat we de tarieven scherp kunnen houden.”

Planning

“We zijn steeds bezig met ICT-innovaties”, zegt Marianne de Winter, directeur van De Winter Logistics. Momenteel wordt gewerkt aan meer geautomatiseerd plannen.
“We zijn steeds bezig met ICT-innovaties”, zegt Marianne de Winter, directeur van De Winter Logistics. Momenteel wordt gewerkt aan meer geautomatiseerd plannen.

Het TMS van TransMission en het centrale platform bij DHB en TeamTrans zorgen ervoor dat de netwerkorders op basis van de postcode worden doorgestuurd naar het TMS van de partner die ze uitvoert. Elke partner doet de ritplanning zelf, met behulp van een ritplanningssysteem. “Binnen DHB maakt iedereen gebruik van PTV Smartour”, zegt Vanmaele. “Dit plant automatisch de groupagezendingen in op de partner die dit gebied bedient. Als de shuttles die tussen de partners rijden, gevuld zijn, haalt de planner de grotere zendingen aan de rand van het eigen gebied eruit en laat ze rechtstreeks naar de klant rijden.”

Greenport Logistics heeft een centrale planning, die 24/7 bemand is. “Op die manier kunnen we de pendels tussen de veilingen en leveringen aan exporteurs of groothandels rondom de veilingen optimaal plannen”, licht De Winter toe. Hierbij wordt de grafische plantool MultiPlanner gebruikt, waarmee de planner de geplande orders ook doorgeeft aan de partner die ze uitvoert.

Afrekenen

Via barcodescanning, boordcomputers en mobiele oplossingen verzamelen de partners van de samenwerkingsverbanden statusinformatie en de digitale POD. Die worden via het TMS van de partner doorgezet naar een centrale track&trace portal of soms ook rechtstreeks naar het systeem van de klant. De facturatie aan klanten doen de meeste partners zelf. “De eigen klanten van DHB krijgen via het i2-platform de facturen elektronisch binnen”, aldus Vanmaele. De onderlinge afrekening van kosten en opbrengsten vindt automatisch plaats via het centrale platform. Daarvoor is een verdeelsleutel afgesproken, die in het systeem is vastgelegd.

Alle samenwerkingsverbanden genereren periodiek managementinformatie. Omdat ze alle informatie onderling uitwisselen, zijn de rapportages van DHB, TeamTrans en TransMission het meest gedetailleerd. “Maandelijks krijgt elke partner een overzicht van de kosten, opbrengsten en emissie op rit-, voertuig- en zendingniveau”, zegt Vanmaele. “Op basis daarvan kunnen de partners ook benchmarken met gelijkwaardige bedrijven.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van mei 2014. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Auteur: Sandra Waenink

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer