Ga naar hoofdinhoud

“Milieuproblematiek zet stadsdistributie op de kaart”

De Commissie Stedelijke Distributie lanceert vandaag haar Digitale kaart Stedelijke Distributie.  Met de Digitale kaart wordt in beeld gebracht wat de stand van zaken is op het gebied van stedelijke distributie in Nederland. Anderhalf jaar na de vaststelling van de Nota Mobiliteit in de Tweede Kamer is het nu tijd om de resultaten zichtbaar te maken. Hoe ver zijn de decentrale overheden en het bedrijfsleven gevorderd?, zo vraagt de Commissie Stedelijke Distributie zich af.

De uitvoering van de verplichtingen uit de Nota Mobiliteit lijkt nu goed op gang te komen. Op de kaart is te zien dat diverse betrokken partijen met elkaar in overleg zijn en dat in een aantal gevallen tot afspraken is gekomen. Gebleken is dat de discussie over de problematiek rondom milieu vaak een aanleiding vormt voor dergelijk overleg. De aandacht voor uitstoot van vrachtwagens heeft ervoor gezorgd dat ook de gehele problematiek rond stadsdistributie weer op de agenda staat. “Op de kaart is door middel van kleuren aangegeven in hoeverre op gemeentelijk, stadsregionaal en provinciaal niveau aandacht wordt besteed aan stedelijke distributie, zowel door overheden als bedrijfsleven. Van rood – weinig tot geen actieve houding ten aanzien van het onderwerp -, tot groen – alle betrokken partijen zijn met elkaar tot afspraken gekomen”, aldus Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie. De Commissie heeft de kaart samengesteld met bij haar beschikbare informatie en bevat momenteel gegevens over 35 gemeenten, twaalf provincies en zeven regio’s. Decentrale overheden en bedrijfsleven worden uitgenodigd om ontbrekende gegevens voor kleurbepaling, of gebieden die nog niet op de kaart staan en waar zich knelpunten of oplossingen voordoen, aan de Commissie door te geven.
 
Rood
Gemeenten waar het overleg tussen verschillende partijen niet op gang komt worden op de kaart met rood aangegeven. Voor drie gemeenten heeft de Commissie – die een adviserende en bemiddelende taak heeft – inmiddels verzoeken tot bemiddeling ontvangen van het bedrijfsleven. Daarnaast zijn diverse gevallen gemeld waarbij dreiging met bemiddeling door de Commissie, een sterke stimulans bleek voor verdere samenwerking. “Aangezien het ontbreken van overleg en afstemming het milieu, de veiligheid, de efficiëntie van de bevoorrading en daarmee bedrijfsresultaten niet ten goede komt, willen wij door middel van de kaart vooral stimuleren dat partijen in de rode gebieden in actie komen”, aldus Janse de Jonge.
 
Van oranje naar groen
Een aantal regio’s en provincies is op de goede weg. Recentelijk zijn goede initiatieven ondernomen in de regio’s Rotterdam, Haaglanden, Arnhem/Nijmegen en Brabant. Ook in provincies ziet de Commissie verschuiving van rood naar oranje of zelfs naar groen. De provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn op het moment bijvoorbeeld groen. De laatste twee hebben recentelijk een intentieverklaring voor samenwerking bij stedelijke distributie ondertekend met inliggende gemeenten en het bedrijfsleven.  Steeds vaker worden op grotere schaal gezamenlijke oplossingen ontwikkeld voor het efficiënter, schoner en stiller bevoorraden. De digitale kaart maakt goede voorbeelden zichtbaar en kan aldus als inspiratiebron werken in die regio’s, provincies en gemeenten waar nog weinig aandacht is voor de moeizame winkelbevoorrading.
 
 
 Auteur: Arjan Velthoven

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer