Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe eisen aan LZV’s

Naast de al eerder op ttm.nl gemelde reductie van het gewicht tot 50 ton, maakte de minister gisteren ook een serie aanvullende technische eisen voor LZV’s bekend. De gewichtsreductie valt bij de branche in slechte aarde omdat een belangrijk deel van de vooordelen erdoor teniet wordt gedaan. .

De gewichtsbeperking komt er omdat de minister bang is dat sommige bruggen de 60 ton niet aan kunnen. TLN en EVO stellen daar tegenover dat de druk per as bij LZV’s juist minder is. Volgens de organisatie rijdt 60% van alle LZV’s met treingewichten van meer dan 50 ton. Voor die voertuigen gaat volgens TLN en EVO een groot deel van het milieu- en energie voordeel verloren als het gewicht tot 50 ton wordt beperkt. Men is van mening dat voor delen van het wegennet waar de 60 ton een probleem is dan maar een verbod of beperking moet worden ingesteld. Ook zeggen TLN en EVO dat Nederland internationaal gezien uit de pas loopt wanner straks Finland en Denemarken ook naar 60 ton gaan. Zweden zit al op dat gewicht.
Overigens kwam bij discussies in het Overlegorgaan Verkeer en Waterstaat (OVW) naar voren dat bij LZV’s van 60 ton de verschuiving van spoor en binnenvaart naar wegvervoer veel groter zou zijn dan bij 50 ton.
Ook de aan LZV’s te stellen technische eisen worden uitgebreid:
-voortaan moeten de remsystemen van LZV’s  van het type EBS zijn, ofwel Electronic Braking System;
– er moet een aslastmeetsysteem aanwezig zijn;
– achterop moet een bord komen met daarom een contour van de combinatie en een vermelding van de lengte in meters.
Uitgangspunt blijft dat met LZV’s alleen op autosnelwegen en van autosnelweg naar industrieterrein mag worden gereden op wegen die daarvoor geschikt zijn. Het verbod om overwegen te passeren blijft van kracht maar de minister heeft wel toegezegd dat dit zal worden heroverwogen na overleg mer Prorail.
De nieuwe eisen treden in werking bij het ingaan van de zogenaamde ‘ervaringsfase”. Die duurt naar verwachting drie tot vijf jaar en is bedoeld om op grote schaal ervaring op te doen met LZV’s. Deze periode wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers.
De precieze eisen zijn te lezen in een apart document van het ministerie.

Auteur: Pieter Wieman
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer