Nijhof-Wassink pakt de regie: onbegrensde connectivity • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Nijhof-Wassink pakt de regie: onbegrensde connectivity

Steeds vaker maken digitale technologieën het verschil in transport. Dat geldt zeker voor Nijhof-Wassink, dat de afgelopen jaren heeft gewerkt aan een nieuw IT-platform dat de connectiviteit in de keten sterk heeft verbeterd. Mede dankzij dit IT-platform ontstaan nieuwe businessmodellen, waarin de focus verschuift van de uitvoering van transport naar de regie over goederenstromen. Maar Nijhof-Wassink experimenteert ook met andere nieuwe technologieën. [INHOUD | INDEX TTMnl2018_3_38]

Met het nieuwe TMS verbetert Nijhof-Wassink de connectiviteit met partners in de keten, niet alleen klanten maar ook de klanten van klanten.

Met een drone heeft Nijhof-Wassink in samenwerking met een van haar klanten inmiddels twintig filmpjes gemaakt van boerderijen. De filmpjes laten vanuit de lucht zien waar chauffeurs het bestelde mengvoeder moeten lossen en hoe ze het beste kunnen aanrijden. Het is de bedoeling dat chauffeurs deze filmpjes kunnen afspelen op hun boordcomputer voordat ze het erf op rijden. “De ruimte om met een truck en oplegger op het erf te manoeuvreren is vaak beperkt. Soms kan de silo naast de stal alleen worden bereikt door vanaf de weg achteruit het erf op te rijden. Door chauffeurs hierover vooraf te informeren, besparen we tijd en voorkomen we onveilige situaties”, vertelt Martin Schoemaker, general manager feed logistics bij Nijhof-Wassink.

Innovatie is een belangrijk speerpunt van Nijhof-Wassink. “Transport en logistiek is een kapitaalintensieve activiteit, maar steeds meer investeringen concentreren zich op IT. Daarin willen we voorop lopen, ook omdat we ons op dat punt kunnen onderscheiden. Een vrachtauto van A naar B rijden kan iedereen”, stelt Gert-Jan Meijerink, chief financial officer van de Nijhof-Wassink Groep, die behalve voor financiën ook voor IT verantwoordelijk is.

Behoefte aan informatie

Martin Schoemaker (links) en Gert-Jan Meijerink: “Investeringen in innovatie en IT leiden tot nieuwe businessmodellen waarin het gaat om de regie over goederenstromen.”

De afgelopen jaren heeft Nijhof-Wassink flink geïnvesteerd in een nieuw transport management systeem (TMS). Dat was enerzijds bittere noodzaak omdat het oude TMS, lang geleden ontwikkeld door het inmiddels door Groeneveld overgenomen Catlogic, niet langer werd ondersteund. Anderzijds bood dat de gelegenheid om te innoveren. “Het oude systeem was voornamelijk een planningssysteem, dat weinig inzicht bood in de efficiëntie van ons transport en de bezettingsgraad van onze vrachtauto’s. De behoefte aan informatie is echter flink toegenomen. Dankzij het nieuwe TMS beschikken we over betere en betrouwbaardere informatie”, aldus Meijerink.

Na een uitgebreid selectietraject heeft Nijhof-Wassink gekozen voor NaviTrans, het TMS dat gebaseerd is op het ERP-systeem Microsoft Dynamics NAV. In dit TMS is het transportplanningssysteem van Ortec en het dashboard met managementinformatie van Qlikview geïntegreerd. De afgelopen drie jaar heeft Nijhof-Wassink dit geïntegreerde systeem divisie voor divisie geïmplementeerd. “De lessen die we bij de implementatie in de eerste divisie hebben geleerd, konden we op die manier toepassen in de volgende divisie. Op dit moment zijn we met het laatste onderdeel van het IT-project bezig: de implementatie van een nieuw WMS in onze warehouses in Polen”, vertelt Meijerink.

Last mile

Nijhof-Wassink kan nu real-time plannen. Als een vrachtauto in de file staat, wordt de planning bijgewerkt en de klant geïnformeerd. De planners kunnen simuleren wat het effect is van een nieuwe rit op de totale planning.

Het resultaat van alle inspanningen is een geïntegreerd IT-systeem met connectiviteit als belangrijkste kenmerk. Onder een innovatieparaplu genaamd Nijhof-Wassink LIVE wil de logistiek dienstverlener een onbegrensde uitwisseling van data tussen mensen en systemen, maar ook tussen systemen onderling mogelijk maken. Met andere woorden: de communicatie met klanten, partners en ontvangers is flink verbeterd.

Een voorbeeld betreft de communicatie binnen de logistieke keten over de ‘estimated time of arrival’. Nijhof-Wassink kan nu real-time plannen, wat betekent dat het systeem voortdurend uitrekent hoe lang de verwachte rijtijd is. Duurt het laden wat langer dan voorzien of komt de chauffeur in een file te staan, dan is dat via de boordcomputers van Groeneveld direct bekend en kan de planning bijgestuurd en de klant geïnformeerd worden. “Onze klanten in de mengvoederdistributie hebben nu real-time inzicht in de positie van de vrachtauto’s die op dat moment voor hen rijden. Voordat de vrachtauto op een losadres arriveert, ontvangen de klanten van onze klanten, de boeren dus, een bericht met de verwachte aankomsttijd. Dat biedt hen de gelegenheid om het erf vrij te maken. Samen met de filmpjes van de drone kunnen wij op deze manier de last mile in de mengvoederdistributie flink verbeteren”, stelt Schoemaker.

Meststoffenportaal

De orders voor meststoffen worden door Nijhof-Wassink gecombineerd tot logische ritten, waaruit de vervoerders zelf hun keuze kunnen maken.

Een ander voorbeeld van connectiviteit is het nieuwe online meststoffenportaal van Nijhof-Wassink. De distributie van meststoffen kent aan het eind van de winter een korte, maar hectische piekperiode. De agrarische sector koopt dan massaal meststoffen in als voorbereiding op het nieuwe groeiseizoen. Schoemaker: “Als het mooi weer wordt, ontploft de boel en bestelt iedereen tegelijkertijd kunstmest. Wij krijgen de orders van verladers nu digitaal binnen, waarna wij ze combineren tot logische ritten. Die ritten zetten we online in het meststoffenportal, waarna de vooraf geselecteerde vervoerders zelf de ritten kunnen selecteren die hen het beste passen. Met verladers overleggen wij welke ritten aan welke vervoerders beschikbaar mogen worden gesteld. Indien gewenst sturen wij hen een totaalfactuur voor alle orders. Door op deze manier de regiefunctie te vervullen, kunnen wij de verladers geheel ontzorgen, van order tot en met factuur.”

Misschien nog belangrijker is de efficiëntiewinst die het meststoffenportaal oplevert. De hoeveelheid administratie en communicatie met partners is aanzienlijk verminderd. Daarnaast resulteert het combineren van orders tot logische ritten in vollere vrachtauto’s. “Op deze wijze leiden investeringen in IT en innovatie tot nieuwe businessmodellen, waarin het gaat om de regie over goederenstromen. In feite fungeert deze meststoffenportaal als een control tower”, aldus Meijerink.

Simuleren

Voordat de vrachtauto arriveert, ontvangt de boer een bericht met de verwachte aankomsttijd.

De informatie die het nieuwe TMS verschaft, betreft onder meer het rijgedrag van de chauffeurs. Elke maand ontvangen de chauffeurs daarover persoonlijk bericht. “Daarbij kiezen we bewust voor een positieve insteek. We vertellen niet wat slecht is, wel wat beter kan”, vertelt Schoemaker, die vertrouwt op de kwaliteiten van zijn chauffeurs. “Ik geloof niet in het afscheid nemen van een slecht presterende chauffeur. Als we niets in hem zouden zien zitten, hadden we hem niet eens aangenomen. Bovendien: als je afscheid neemt van je slechtste chauffeur, heb je meteen weer een nieuwe slechtste chauffeur.”

Het TMS biedt echter niet alleen logistieke, maar ook financiële informatie. De opbrengst van elke opdracht en elke rit kan nauwkeurig worden berekend. Dat leidt tot betere beslissingen. “Misschien levert een bepaalde rit van A naar B niet zoveel op, maar is deze rit wel interessant in combinatie met een lucratieve rit van B naar C”, stelt Meijerink.

Schoemaker noemt de mogelijkheid om ritten te simuleren. “Soms zien we op de spotmarkt een opdracht die op het eerste gezicht interessant lijkt voor een vrachtauto die even leeg rijdt. De beslissing van een planner om die opdracht wel of niet te accepteren, was in het verleden voornamelijk gebaseerd op onderbuikgevoel. Nu kan hij simuleren wat het effect van die rit op de totale planning is. Dan blijkt soms dat die opdracht helemaal niet zo interessant is, bijvoorbeeld omdat een volgende klant zijn zending te laat ontvangt”, stelt Schoemaker.

Nieuwe trailer

Nijhof-Wassink stopt niet met innoveren nu het nieuwe TMS goed functioneert. Die innovaties betreffen niet alleen IT-systemen, maar ook het rijdende materieel. Meijerink en Schoemaker volgen de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en platooning op de voet. Een eigen innovatie betreft het lossen van mengvoeders bij boerderijen. De snelheid waarmee het mengvoeder naar de silo wordt overgeheveld, is afhankelijk van verschillende factoren zoals de samenstelling van het product en de weersomstandigheden. Schoemaker: “Nu regelt de chauffeur dat nog handmatig op basis van kennis en ervaring. In september van dit jaar doen we een eerste test gedaan met een nieuwe trailer waarmee we onze efficiëntie nog verder vergroten.”

TEKST: MARCEL TE LINDERT | FOTO’S: KOOS GROENEWOLD, NIJHOF-WASSINK

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer