‘Op zoek naar slimme bouwlogistiek’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘Op zoek naar slimme bouwlogistiek’

De insteekhaven voor vrachtverkeer is voor de bouwlogistiek een prima oplossing. Vrachtverkeer op afroep hoeft niet meer te draaien en rijdt verderop de weg weer op.

(JULI 2015) – Eind juni hield de Kamer van Koophandel in Utrecht een middagseminar over ‘Kansen in slimme bouwlogistiek’. Gezien de grote opkomst toch wel een onderwerp dat speelt, vooral in de grote steden.

Op de dag van het seminar, 24 juni, was er de gerechtelijke uitspraak dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. “Aangezien de bouw voor ruwweg 30 procent bijdraagt aan de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof, moet daar een forse besparing te behalen zijn”, aldus Ruben Vrijhoef van de Hogeschool Utrecht. “De meeste CO2-uitstoot komt door het transport van personeel en materieel. Door de inzet van dc’s buiten de stad, speciaal voor bouwlogistiek, kunnen dit soort vervoersbewegingen omlaag. Ook ligt de productiviteit van een gemiddelde bouwplaats momenteel op 50 procent. Dat kan natuurlijk ook veel efficiënter, denk alleen al aan het laden en lossen.” Vrijhoef doelt daarmee op Bouw Informatie Modellering (BIM). “Vanuit de BIM, eigenlijk de grote database van een bouwproject, kun je de bouwlogistiek al van te voren gaan simuleren en sturen. De verkeersstromen op wijkniveau moeten ingepland worden en er moet op stedelijk niveau een soort ‘Control Tower’ komen.” Maar Vrijhoef komt met nog een belangrijke tip in het aanbestedingstraject. “Nu wordt nog vaak aanbesteed op de laagste prijs, dat zou moeten veranderen naar aanbesteding op de laagste CO2-uitstoot.”

Trends

Slimme bouwlogistiek houdt onder meer in dat er veel minder bestelauto’s van aannemers de stad in hoeven.
Slimme bouwlogistiek houdt onder meer in dat er veel minder bestelauto’s van aannemers de stad in hoeven.

Volgens Marcel Poolman van hoofdaannemer Boele & Van Eesteren, een VolkerWessels onderneming, zijn er diverse trends gaande binnen de bouwlogistiek. “Allereerst natuurlijk duurzaamheid en MVO, daarnaast de inzet van prefab bouwelementen, omdat de bouwplaats in binnensteden kleiner wordt, samenwerking met je concurrenten en een steeds grotere informatie-uitwisseling via ICT.” Momenteel wordt er in de Utrechtse binnenstad gewerkt aan ‘de Trip’, een bouwproject van drie gebouwen, ingesloten door bestaande bebouwing, een kanaal en een doorgaande weg. “Het is duidelijk dat hier geen plaats is voor geparkeerde vrachtwagens en tientallen bestelbussen. Dus hebben we vooraf 1.500 scenario’s uitgewerkt en gekeken naar de minste uitstoot, maar wel een optimale voortgang van de bouw. We maken daarbij gebruik van een logistieke menukaart en kritieke prestatie-indicatoren.” Voor het bouwproject ‘de Trip’ wordt nu gebruik gemaakt van een tijdelijke bouwhub aan de rand van Utrecht. “Voor het vervoer van personeel en hun gereedschap gebruiken we pendelbusjes met aanhangwagens”, legt Poolman uit. “Alle bestelauto’s van de onderaannemers worden geparkeerd op de hub. Daarnaast wordt de prefab wapening op de hub gemaakt. Ook vindt hier de bevoorrading plaats van alle goederen. Deze worden hier herverpakt tot (dag)productiebatches. Vanuit de hub worden de runners aangestuurd en wordt de bevoorrading naar de bouwplaats gecombineerd met de afvalstromen die retour komen. Verder is er op de hub een opstelplaats voor de just-in-time leveringen.”

Goede ict

Het mag duidelijk zijn dat deze specifieke vervoersbewegingen en bundelingen van vervoerstromen alleen mogelijk zijn met een goede ict. Poolman: “We hebben de logistieke systemen softwarematig geïntegreerd. Onder de naam ‘KYP’, Keep Your Promiss, hebben we een interactieve bouwplanning die actueel informeert over voortgang en moment van gewenste levering vanuit de bouwplanning.”

Volgens Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, krijgt de bouwlogistiek meer aandacht. Hij ziet voor de toekomst dan ook diverse uitdagingen. “Zowel bij aannemers als bij opdrachtgevers staat bouwlogistiek op de agenda. Er wordt anders ingekocht en de gehele logistiek wordt meegenomen bij de aanbesteding. Helaas is de afvallogistiek nog een ondergeschoven kindje, daar valt nog wel het nodige te verbeteren.” Net als de andere sprekers, vindt Ploos van Amstel dat een koppeling van de bouwlogistiek met de BIM de toekomst heeft. “Kijk bij de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) naar de doorwerking van aannemers naar onderaannemers en leveranciers. En ga met de lokale overheid de discussie aan over de aflevertijden en de venstertijden. Dat stukje omgevingsmanagement is belangrijk, ook de relatie met de buurt kan de bouwlogistiek tot een succes maken.”

Auteur: Paul Quaedvlieg

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van juli/augustus 2015. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

 

 

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer