Platform Agrologistiek wil bredere impact • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Platform Agrologistiek wil bredere impact

Het Platform Agrologistiek, opgericht door het ministerie van LNV om efficiëntere logistiek van agrarische goederen te stimuleren, gaat ook faciliteiten beschikbaar stellen die kunnen bijdragen om gedragsverandering te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door in samenwerking met Brainport Eindhoven kleine innovaties aan te bieden. De mogelijkheden daarvoor worden momenteel nader verkend. Dat meldt minister Verburg van LNV op 25 november aan de Tweede Kamer in een brief waarin zij informatie geeft over de stand van zaken bij het platform.

DierentransportHet Platform Agrologistiek opereert als een netwerkorganisatie. De ministeries van LNV, V&W, VROM en EZ werken onderling en met het bedrijfsleven samen om de doelstellingen van de Visie Agrologistiek te verwezenlijken. Er is gestart met de ondersteuning van private initiatieven, die als pilotproject de helpende hand zijn geboden. Medio 2008 zijn 15 van deze projecten in uitvoering. Een aantal daarvan is afgerond, andere zijn nog in ontwikkeling. Monitoring van 13 van deze projecten heeft uitgewezen dat er aanzienlijke besparingen behaald kunnen worden. Bij welslagen van alle projecten scheelt dat 3 miljoen ritkilometers en 2600 ton CO2-uitstoot op jaarbasis.

Het jaar 2009 is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Agrologistiek’. Met het oog daarop heeft het platform de communicatiestrategie op een aantal punten aangepast. Het streven is een groter publiek te bereiken. Eind 2008 zal een vernieuwde website te raadplegen zijn en in 2009 verschijnt een speciaal magazine dat in brede kring verspreid zal worden. Via verschillende acties en media zullen de mogelijkheden en resultaten van agrologistiek worden gecommuniceerd. De boodschap is dat Agrologistiek niet alleen voordelen biedt op economisch en ecologisch gebied, maar dat het ook leuk en uitdagend is om vernieuwingen in de bedrijfsvoering in te voeren. Hierbij zal zo veel mogelijk contact worden gezocht met de Stichting Nederland is Logistiek.

In opdracht van het platform heeft Wageningen UR de mogelijkheden van Cradle to Cradle en de daaraan gekoppelde logistiek verkend. Op basis van interviews met deskundigen en een beknopte literatuurstudie identificeren Wageningse onderzoekers op agrologistiek terrein twee kansrijke initiatieven, te weten: mineraal retourlogistiek en verpakkingen. Er moet wel voor worden gewaakt dat het principe Cradle to Cradle in de praktijk niet tot extra en dunnere goederenstromen, leidt. Het is voor de onderzoekers ook de vraag of de huidige (agro-)productiesystemen in staat zijn om de slag te maken naar volledige Cradle to Cradle productiesystemen.

In een samenwerking tussen de ministeries van LNV en V&W bij de Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA) Duurzame Agroproductie worden voor het initiëren van duurzame innovatieve logistieke oplossingen in agroketens twee vernieuwingsrichtingen uitgewerkt: fundamentele innovatie van de agroketens waaronder vernieuwende agrologistieke concepten en nieuwe biobased producten en processen. Dit najaar vindt in dat verband een interviewronde plaats met personen van buiten de agrosector en zullen workshops worden gehouden over de vernieuwingsrichtingen met partijen uit de sector.

Bron: Agriholland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer