fbpx Ga naar hoofdinhoud

Transport brengt grootste schade toe aan milieu

De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit welvaartsverlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De berekende milieuschade komt voor 98 procent voort uit de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen naar de lucht. Het wegverkeer is de grote boosdoener als het gaat om de uitstoot van schadelijke stoffen.

Dit concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de policy brief Monetaire Milieuschade in Nederland – Een verkenning. In deze studie heeft het PBL cijfers over de jaarlijkse fysieke uitstoot van schadelijke stoffen gecombineerd met informatie over de momenteel gehanteerde milieuprijzen. Daarmee kan worden berekend wat de waarde is van de totale monetaire milieuschade in Nederland.

In deze studie is berekend dat de totale monetaire milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland in 2015 ruim 31 miljard euro bedroeg. Deze schade kan worden vergeleken met een veel gebruikte welvaartsindicator, zoals de welstand op basis van het bruto binnenlands product (bbp). In 2015 bedroeg het bbp 683 miljard euro en de groei hiervan 20 miljard euro. De maatschappelijke welvaart komt derhalve zo’n 4,5 procent lager uit dan het bbp als rekening wordt gehouden met de monetaire milieuschade. Als ook de milieuschade wordt meegenomen die door Nederlandse consumenten en bedrijven in het buitenland wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door internationale reizen of internationaal vrachtverkeer, dan stijgt de schade zelfs tot 37 miljard euro.

Uit de berekeningen blijkt dat de meeste milieuschade wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer: ruim 12 miljard euro schade. Maar ook de sector landbouw (6,5 miljard euro), industrie en raffinage (4,5 miljard euro) en de energiesector (ruim 4 miljard euro) veroorzaken aanzienlijke milieuschade. Consumenten zijn goed voor een kleine 2 miljard euro, terwijl afvalverwijdering en de dienstensector slechts beperkt bijdragen aan de directe milieuschade.

Verkeer en vervoer is de doelgroep met verreweg de grootste milieuschade. De totale schade van deze doelgroep bedroeg in 2015 zo’n 12,25 miljard euro en daar komt nog ruim 1,5 miljard bij in het geval van de tweegradendoelstelling. Deze toename is betrekkelijk gering omdat de milieuschade door verkeer en vervoer wordt gedomineerd door de schade als gevolg van luchtverontreinigende stoffen.

Vooral het wegverkeer en de zeescheepvaart zijn verantwoordelijk zijn voor de milieuschade; beide zijn goed voor een kleine 5 miljard aan schade. Met name de schade door de zeescheepvaart valt hoog uit. Dat is mede het gevolg van de beperkte regulering van deze sector en van de stikstofoxiden. De milieuschade door de luchtvaart is juist weer relatief gering omdat in onze berekening – conform de aanpak in de Emissieregistratie – alleen de start- en landingscycli (LTO) worden meegenomen. Emissies die boven de 3.000 voet plaatsvinden, worden niet meegenomen, ook al vinden die binnen Nederland en het Nederlandse continentaal plat plaats.

Verder is er nog milieuschade door het gebruik van smeermiddelen in het verkeer, die niet is toegekend aan een van de vervoersmodaliteiten. Die schade is ongeveer 2,5 miljoen euro en volledig het gevolg van CO2-emissies.

Een verdere opsplitsing van de milieuschade door het wegverkeer maakt duidelijk dat met name personenauto’s en zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto’s en bestelauto’s) verantwoordelijk zijn voor bijna alle schade door het wegverkeer. Doordat verreweg de meeste bedrijfsvoertuigen diesel verbruiken, is de schade door luchtverontreiniging relatief extra groot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer