Transport - ICT: 1 - 1 bij DHB • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Transport – ICT: 1 – 1 bij DHB

(januari 2013) – Uit het onderzoek ‘ICT in transport en logistiek’ van TLN, ING en Panteia blijkt dat weinig transporteurs eigen ICT-ers in dienst hebben, en ICT vaak geen deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie. Dit geldt niet voor DHB Logistiek. Gezamenlijk ontwikkelen en implementeren de zes partners nieuwe toepassingen om klanten optimaal van informatie te voorzien. PTV SmarTour is de volgende ‘stip aan de ICT-horizon’.

TTM2013_1_38_39_automatisering_foto1
Bij DHB Logistiek maakt ICT integraal deel uit van de bedrijfsstrategie. “De informatievoorziening is voor ons net zo belangrijk als de fysieke goederenstroom”, stellen Roel Vanmaele (rechts) en Robert van Wezel.

“We bieden de mogelijkheden van een grote logistieke organisatie, met de persoonlijke service van een klein familiebedrijf”, zeggen Roel Vanmaele en Robert van Wezel, respectievelijk managing director van DHB Logistiek en directeur van De Graaf
Logistics (DGL). In 2007 startte Distributie Holland België (DHB) als een samenwerkingsverband tussen DGL, Thijs Expeditie, Tielbeke en Wesseling Logistics. “We werkten binnen TeamTrans al samen voor transport van kleine zendingen”, vertelt Van Wezel. “Toen een gezamenlijke klant zocht naar één logistieke partner, met één aanspreekpunt, tarief en factuur, hebben we onze krachten gebundeld in DHB Logistiek.” In 2009 kwamen hier twee Belgische deelnemers bij: de Distrilog Group en Jean Heck. Deze laatste maakte afgelopen najaar – na overname door DB Schenker – plaats voor N. Charlier uit Recogne.

“DHB is geen distributienetwerk, maar een volwaardig bedrijf met eigen klanten”, stelt Vanmaele. Via DHB bieden de zes partners warehousing en 24-uurs distributie in de Benelux met 7 hubs in Nederland en België, 550 trekkende eenheden en 350.000 m2 opslagruimte. Vanmaele: “Dankzij de 7 hubs zitten we altijd dichtbij onze klanten – zowel voor het afhalen als het uitleveren van zendingen – en samen kunnen we de goederenstromen aanmerkelijk verdikken, waardoor we duurzamer vervoeren.”

Hoogwaardige communicatie

TTM2013_1_38_39_automatisering_foto2
De zes DHB-partners stippelen één ICT-strategie uit en ontwikkelen en implementeren ICT-oplossingen samen. Momenteel is dat PTV SmarTour.

Van meet af aan speelt ICT een centrale rol bij DHB. “Hoogwaardige communicatie is voor ons net zo belangrijk als de fysieke goederenstroom”, stellen Vanmaele en Van Wezel. De zes partners hebben eigen ICT-ers in dienst en gezamenlijk wordt een ICT-strategie uitgestippeld. “We bekijken steeds waar we de informatievoorziening aan klanten kunnen uitbreiden of versnellen en welke ICT we daar het beste voor kunnen inzetten”, lichten Vanmaele en Van Wezel toe. Waar mogelijk neemt DHB de ontwikkeling van nieuwe toepassingen zelf ter hand. Zo is het centrale communicatieplatform, dat op een externe server ‘in de cloud’ draait, een eigen ontwikkeling. Dit geldt ook voor de web-orderentrymodule en de koppelingen met de TMS-systemen van de partners.

Orders voor DHB komen digitaal binnen op de centrale server en worden op basis van postcodes over de partners verdeeld en naar hun TMS doorgestuurd. Via het webportal of een rechtstreekse EDI-koppeling meldt DHB de actuele status van zendingen terug. “Terugmelden doen we niet alleen passief, maar in geval van afwijkingen ook actief, bijvoorbeeld met een mail naar de klant”, vertelt Van Wezel. Direct na afleveren komen het aflevertijdstip plus de naam van de ontvanger in blokletters binnen vanuit de verschillende boordcomputersystemen, o.a. van Transics en Trimble. Later wordt daar de digitale vrachtbrief aan toegevoegd, die met behulp ScanSys ImageCapture wordt gescand en gearchiveerd.

PTV SmarTour

“Elke ICT-ontwikkeling zien we als een stip aan de horizon”, zegt Vanmaele. Die ‘stippen’ worden ruim van tevoren bepaald. “Van ons communicatieplatform is nu versie 5.2 operationeel, maar we weten al wat we in versie 5.3 opnemen”, noemt hij als voorbeeld. De implementatie van PTV SmarTour is de eerstvolgende stip. Vanmaele en Van Wezel geven aan dat DHB zoveel mogelijk kiest voor dezelfde ICT-oplossingen bij alle partners. “Dan wordt informatie op een eenduidige manier verwerkt, zodat we die gemakkelijk aan klanten kunnen verstrekken.” Dit is ook één van de redenen waarom DHB niet alleen de drie partners met Intertour wil upgraden naar PTV SmarTour, maar het systeem ook uitrolt bij de drie bedrijven die nog geen ritplanningssysteem gebruikten.

 

Betere info

Normaal gesproken wordt een plansysteem geïmplementeerd om de planning te optimaliseren en zo kosten en CO2–emissie te verlagen. Voor DHB is een betere informatievoorziening aan klanten net zo belangrijk. “SmarTour werkt met een doorlopende planning en geeft op basis van gegevens uit de boordcomputers steeds een actueel inzicht in de ETA’s”, licht Van Wezel toe. “Bij afwijkingen kan de planner snel ingrijpen en het probleem niet alleen met zo min mogelijk extra kilometers oplossen, maar ook de klant nauwkeurig informeren wanneer er wel geleverd wordt. Klanten vinden dit steeds belangrijker, vooral omdat de ontvangers van hun zendingen in toenemende mate niet de hele dag aanwezig zijn op het afleveradres.”

TTM2013_1_38_39_automatisering_foto4
Om informatie op een eenduidige manier te verwerken en aan klanten te verstrekken wordt PTV SmarTour ook bij de DHB-partners die geen Intertour hadden, uitgerold.

Overstap

Momenteel wordt SmarTour ingeregeld en getest bij de diverse DHB-partners. Vanmaeles ervaring bij Distrilog is dat de overstap van Intertour naar SmarTour zonder veel problemen verloopt. “De planners kunnen er vrij snel mee uit de voeten en zijn positief over de extra mogelijkheden en instellingen.” Als belangrijk voordeel ten opzichte van Intertour noemt hij dat meerdere planners nu gelijktijdig met één systeem kunnen werken. Van Wezel geeft aan dat DGL als niet-Intertour gebruiker merkt dat de planning dankzij SmarTour grotere aantallen orders sneller kan verwerken. Praktisch aan SmarTour vinden Vanmaele en Van Wezel verder dat het plansysteem de CO2–uitstoot op zendingniveau berekent en rekening houdt met historische file-informatie en de rij-/rusttijden van de chauffeurs. “Voorheen werd extra overslag gezien als een extra foutkans en dus vertragende factor. Dit is verschoven naar files en rij-/rusttijden.”

“Met 7 hubs zit we altijd dichtbij de klant en samen kunnen we de goederenstromen sterk verdikken, waardoor we duurzamer vervoeren”, zegt Roel Vanmaele.
“Met 7 hubs zit we altijd dichtbij de klant en samen kunnen we de goederenstromen sterk verdikken, waardoor we duurzamer vervoeren”, zegt Roel Vanmaele.

Sneller informeren

Een volgende stip op DHBs ICT-planning is het nog sneller informeren van klanten vanuit de bestaande data. “We gaan mee met de mobiele toepassingen”, zeggen Vanmaele en Van Wezel. Gedacht wordt o.a. aan een app waarmee klanten op hun mobiele telefoon rapportages kunnen aanmaken en bekijken. “Wij nemen onze klanten het hele administratieve proces uit handen”, legt Vanmaele uit. “Voor de facturatie gaat er een bestand naar de klant, die hierin alleen de mutaties hoeft te bekijken en fiatteren. Na akkoord sturen we het definitieve factuurbestand.”

Op basis van de data die DHB aanlevert, stellen klanten managementrapporten op. “De data die wijzelf hebben, krijgt de klant ook”, aldus Vanmaele. Om de betrouwbaarheid daarvan te garanderen, besteedt DHB veel aandacht aan het valideren van gegevens die binnenkomen. Dit gebeurt o.a. met de PTV xServer componenten, die DHB heeft geïntegreerd in haar communicatieplatform. Vanmaele en Van Wezel benadrukken dat DHB ondanks alle automatisering altijd persoonlijk contact met klanten blijft houden. “Dat is één van de sterke punten van onze organisatie. De mensen maken het verschil, maar ze worden wel vergaand ondersteund en gevoed door IT-systemen.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van januari 2013. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Auteur: Sandra Waenink

Foto’s: Koos Groenewold

 

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer