Ga naar hoofdinhoud

Transportsector wil arbitrage milieuzone Breda

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) vragen de commissie Stedelijke Distributie om zo snel mogelijk een arbitrageproces te starten tussen het bedrijfsleven en de gemeente Breda. De gemeente heeft zonder direct overleg met de vervoersorganisaties een milieuzone voor de binnenstad vastgesteld. Bovendien is de noodzaak van een milieuzone niet aangetoond.
 

Volgens KNV, EVO en TLN handelt de gemeente Breda in strijd met de Nota Mobiliteit. Daarin staat expliciet vermeld dat op lokaal en regionaal niveau afstemming moet plaatsvinden om zo tot bindende afspraken te komen. Stedelijke distributie is een verantwoordelijkheid van zowel het bedrijfsleven als de overheden. Het vervoerend bedrijfsleven betreurt dat in tegenstelling tot wat het college beweert er in het geval van de vaststelling van de milieuzonering in Breda geen sprake is geweest van afstemming.
 
Breda heeft volgens de drie organisaties op geen enkele wijze duidelijk gemaakt wat de bijdrage van het vrachtverkeer is aan de overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in het Besluit Luchtkwaliteit. Evenmin heeft Breda duidelijk gemaakt wat het effect is op de luchtkwaliteit van het instellen van een milieuzone. Verder is er geen sprake geweest van inventarisatie van en afweging met alternatieve maatregelen voor het vrachtverkeer in de beoogde milieuzone. Voorts heeft Breda de economische gevolgen voor getroffen ondernemers niet in beeld gebracht.
 
De branche-organisaties hopen dat het arbitrageproces onder leiding van de Commissie Stedelijke Distributie ertoe zal leiden dat de gemeente Breda en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek raken over het nut, de noodzaak en de werking van maatregelen die zowel het milieu ontlasten, als de stedelijke distributie op peil houden.


 

Auteur: Arjan Velthoven

 

ttm.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer