Voedselbank zoekt vervoerders • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Voedselbank zoekt vervoerders

(MAART 2016) – Voedselbanken Nederland voorziet voor de komende jaren dat haar activiteiten met 20 procent groeien. Dat klinkt mooi, maar dat is het niet:  het betekent dat noodhulp aan gezinnen steeds harder nodig is. Er is dus meer voedsel nodig, en ook meer logistieke activiteit om voedingsmiddelen bij voedselbanken te krijgen. Expediteur Combinex gaat nu samen met Voedselbanken Nederland een platform van vervoerders opzetten, en zoekt actief naar transporteurs die mee willen werken.

“Op dit moment zijn ruim 94.000 mensen afhankelijk van de voedselbank. Via 510 uitgiftepunten worden voedselpakketten uitgedeeld. De voedingsmiddelen komen van kleine en grote levensmiddelenproducenten en retailers; lokaal, regionaal en landelijk. Ook bij leveranciers als Unilever, HAK en Albert Heijn komt steeds meer het besef dat het doneren van niet verhandelbare levensmiddelen beter is dan het verspillen van voedsel door het weg te gooien. Met de groei van het aanbod neemt de logistieke uitdaging voor de voedselbank toe”, vertelt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland.

“Daarbij komt dat naar schatting tussen de 400.000 en 500.000 mensen in Nederland werkelijk honger hebben en geholpen zouden zijn met voedselhulp. Het is noodhulp hè, vergeet dat niet. Alles bij elkaar denken we dat onze activiteiten met 20 procent volume kunnen groeien. Daarvoor zijn dus echter voedsel, geld en middelen nodig.”

Ook Voedselbanken Nederland is bezig met een optimalisatieslag. “Er wordt nu nog voor 4 miljard euro per jaar aan voedsel weggegooid in Nederland”, aldus Wijnbelt. “Dat moet altijd minder. Zo is er een pilot in gang gezet om van ‘leftovers’ nieuwe voeding te maken en zijn we in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken over het instellen van een taskforce om meer voedsel naar de voedselbanken te krijgen.”

THT
De logistiek rond voedselbanken lijkt eenvoudig, maar is het zeker niet. “Het is niet vooraf bekend wanneer en op welke plaats voedingsmiddelen beschikbaar komen. En aangezien de THT datum vaak korter is dan normaal, moeten de goederen snel in de pakketten terecht komen. De bijna 10.000 vrijwilligers hebben bovendien beperkte kennis van logistiek. Om de groei het hoofd te kunnen bieden wordt samenwerking gezocht met de sector transport en logistiek. We gaan zeker ook de vervoerders benaderen waar we al mee samenwerken”, legt Arie Troost, directeur van Combinex uit.

Ad-hoc
Het gaat om jaarlijks 9000 pallets die in 750 ritten naar de acht dc’s van Voedselbanken Nederland moeten worden gebracht. Het lijkt dus om een minimale logistieke inspanning. “Vervoer van levensmiddelen, zeker naar de voedselbanken, is tijdkritisch en ad-hoc, het is bijna nooit zeker wanneer er een vrachtje is. We richten ons dus op transporteur die flexibel zijn en de lege plekken in hun oplegger willen opvullen. Dat is goed voor de beladingsgraad, efficiency en je helpt er ook nog eens de maatschappij mee”, aldus Troost, die er wel even bij zegt dat het de bedoeling is dat een en ander kosteloos dient te gebeuren. “Wij roepen vervoerders, die het werk van de voedselbanken steunen, op om zich bij het platform aan te sluiten.”

Platform
Die oproep deed Troost eind vorig jaar al, tijdens een seminar getiteld ‘Logistieke uitdagingen van Voedselbanken Nederland’. Daar werd door Fokke van der Veer (Voedselbanken NL), Arie Troost (Combinex) en Leo Wijnbelt (Voedselbanken NL) samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Voedselbanken Nederland en expediteur Combinex. Hoe staat het nu, toch alweer een paar maanden verder, met het vervoerdersplatform? Troost: “De aanvragen vanuit Voedselbanken Nederland komt langzaam op gang. De eerste transporten zijn inmiddels uitgevoerd door de vervoerders die zich hiervoor hebben gemeld. We verwachten dat het aantal transporten de komende tijd zal toenemen, dus dat ook de vraag naar vervoerscapaciteit zal groeien. We zijn blij met de aandacht die is gegenereerd bij de lancering van het platform. Het heeft zeker bijgedragen aan het zichtbaar maken van de behoefte en werving. Wij blijven openstaan voor vervoerders die van lege kilometers voedselbankkilometers willen maken!”

Tekst & foto’s: Arjan Velthoven

#complexelogistiek
#tijdkritisch
#beladingsgraad

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van maart 2016. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer