Waarom kiest transporteur niet voor bandenvernieuwen? • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Waarom kiest transporteur niet voor bandenvernieuwen?

In oktober vorig jaar luidde VACO, de brancheorganisatie voor banden en wielen, in TTM.nl magazine de noodklok over het laten prevaleren van nieuwe, goedkope banden boven vernieuwde truckbanden. Een nieuw gesprek over een zwart onderwerp met een duidelijk groene zweem van duurzaamheid. “Waarom kiest die transporteur niet voor vernieuwen?” [INDEX: TTMnl2016_6_22]

ttm2016_6_22_25_vaco_foto1Even terug naar vorig jaar. Toen meldde VACO bij monde van algemeen secretaris Tim van der Rijken (rechts) dat de gespecialiseerde bandenvernieuwingsbedrijven in hun voortbestaan bedreigd werden vanwege de keuze van transportbedrijven voor nieuwe Aziatische banden in plaats van het vernieuwen van al bestaande banden. “Die voorspelling is helaas uitgekomen. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa en in de EU hebben tientallen bandenvernieuwers de afgelopen jaren hun deuren moeten sluiten. Sommige zijn overgenomen door grote bandenfabrikanten, maar voor veel bedrijven zijn de druiven gewoon zuur”, aldus Van der Rijken.

De handel in gebruikte truckbanden is in de EU vrij. “Dat is op zich prima. Tot op heden hadden banden vaak een positieve restwaarde. De handel zag er brood in. Maar nu de vernieuwing afneemt, komt de prijs van karkassen onder druk en gaan de marges voor de handel omlaag”, zegt Van der Rijken, die inschat dat retreading met 30 procent is gedaald sinds 2013. “Daarnaast zijn de grondstoffen voor een band, staal, olie en rubber, in prijs gedaald. Het zorgt ervoor dat alle partijen in de bandenhandel, ook de inzamelaar en de verwerker, geraakt worden door de lagere opbrengsten . Maar ook transportbedrijven merken dat. Nu komt de inzamelaar nog graag langs omdat hij een deel van de banden voor vernieuwing kan aanbieden , maar in de toekomst kan het zo zijn dat transporteurs meer moeten betalen voor hun gebruikte banden.” Dan toch maar pleiten voor een EU-gereguleerde markt? “Liever niet”, zucht Van der Rijken. “Dat brengt een grote administratieve last met zich mee. Ik zie liever dat de markt zijn werk kan doen.”

Retreading
ttm2016_6_22_25_vaco_foto3Maar hoe gaat dat gebeuren, als low-budget bandenmerken marktaandeel blijven winnen en transportbedrijven vooral op de oplegger maar wat graag ‘Aziaten’ monteren? “Allereerst: prijs is niet alles. Dat weten wagenparkbeheerders ook heel goed. Er is een enorm kwaliteitsverschil tussen banden uit Azië. Dat heb ik dit jaar op de vakbeurs Reifen gezien, en ik weet dat er in Azië goede, maar ook bedenkelijke productievestigingen zijn. Ik denk dat er een mogelijkheid is dat retreading weer terrein terug gaat winnen. Nederland, maar ook de Europese politiek, is gebonden aan klimaat- en energieakkoorden. Bedrijven worden in toenemende mate, zeker door hun opdrachtgevers, afgerekend op hun MVO-beleid. Die voortgaande trend naar duurzaamheid is volgens VACO de sleutel tot meer bandenvernieuwing bij transportbedrijven.”

Groen denken
ttm2016_6_22_25_vaco_foto4Van der Rijken vindt dat ‘groen denken’ nog meer opgeld moet doen bij transportbedrijven. “Transporteurs willen allemaal minder CO2-uitstoot bereiken. Dat is goed mogelijk met bandenvernieuwing. Bij de productie van een nieuwe vrachtwagenband komt er 220 kg CO2 vrij. Bij het vernieuwen van een band slechts 39 kg, een verschil van maar liefst 80 procent!” Hij denkt even hardop na: “Waarom kan bij zo’n Lean & Green award ook niet bandenvernieuwing mee worden genomen?” Er zijn natuurlijk andere manieren om de bandenmarkt impulsen te geven. Subsidies op bandenvernieuwing bijvoorbeeld, zoals in Duitsland gebeurt. “Of importheffingen wanneer sprake is van dumping. Dat gebeurt nu in de Verenigde Staten, met heffingen tot wel 50 procent. Ik zie liever dat de transportsector het zelf aanpakt. Dat de verladers de vervoerders vriendelijk maar dwingend vragen om vernieuwde banden, om die carbon footprint te verlagen”, aldus Van der Rijken, die ziet dat bij bussen de vernieuwingsgraad bij banden veel hoger is. “Maar daar heeft de klant, in veel gevallen de overheid, een flinke vinger in de pap door middel van aanbestedingen. Het is mogelijk dat ook transportbedrijven met eenzelfde soort dwang tot vernieuwing worden gedreven. Ik hoop echter ook dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen!”

Label
Van der Rijken ziet overigens dat de bandenbranche zelf bandenvernieuwing  voldoende promoot. “De A-merken moeten ook wel, want die hebben hun eigen vernieuwingslabels. Het is mooi dat vernieuwing meer wordt meegenomen in de kilometercontracten. Als fabrikanten en bandenspecialisten  laten zien dat vernieuwing onder de streep per kilometer voordeliger is, zou dat een verandering kunnen betekenen.” Hetzelfde geldt voor het veelbesproken bandenlabel. “De Europese brancheorganisatie Bipaver werkt aan een tool om vernieuwde banden ook van een label te kunnen voorzien. Dan kunnen deze beter worden vergeleken met nieuwe banden. In het voorjaar moet die tool klaar zijn.”

TEKST & FOTO’S: ARJAN VELTHOVEN, KOOS GROENEWOLD

 

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer