Wat houdt ketenaansprakelijkheid in voor transporteur?