‘2020 wordt goed jaar voor omzet en winst transportsector’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘2020 wordt goed jaar voor omzet en winst transportsector’

Logistieke ondernemers zijn per saldo redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen in 2020, al blijven de krappe marges een punt van zorg. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Veel aandacht zal uitgaan naar initiatieven in verband met de duurzame transitie en het Klimaatakkoord. Dit soort ontwikkelingen vergt (soms grote) investeringen en een andere manier van denken, maar biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen.

De logistieke sector gaat voor 2020 uit van een behoorlijke groei van de omzet en winst. De omzet zal naar verwachting met 16 procent stijgen, tegenover gemiddeld bijna 17 procent voor het mkb als geheel. De winstgroei blijft waarschijnlijk iets achter (+10,2 procent, versus 13,1 procent voor het mkb).

Ondernemers in de logistiek zien voor 2020 vooral kansen in economische ontwikkelingen en in marktontwikkelingen. Het probleem is echter dat logistieke bedrijven zelfs in een hoogconjunctuur, zoals in de afgelopen jaren, nauwelijks marge overhouden op de volumes die zij vervoeren. De prijs is bij opdrachtgevers in veel gevallen namelijk nog een selectiecriterium. Daarom zien transporteurs efficiënter werken als een belangrijke kans voor de komende twaalf maanden.

De personeelskosten gaan in de logistiek in 2020 naar verwachting sterker omhoog dan in het mkb als geheel: 6,5 procent versus 5,4 procent. Dit sluit aan bij de belangrijkste bedreiging: het tekort aan vakkundig personeel. Bijna acht op de tien transportbedrijven zien dit als grootste potentiële rem op de bedrijfsactiviteiten voor 2020. De branche kampt met vergrijzing, maar het gaat daarnaast om het in huis halen van andere competenties. Ook overheidsmaatregelen staan te boek als bedreiging, want deze zorgen voor veel onzekerheid.

De financiële positie van bedrijven in de logistiek is in het afgelopen jaar licht verslechterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van 80,2 in 2017 naar 79,7 in 2018. Hiermee blijft de branche achter bij het mkb-gemiddelde, dat juist verbeterde van 80,1 procent naar 81,7 procent.

De investeringen groeien in 2020 naar verwachting relatief sterk (ruim 11 procent, ten opzichte van bijna 9 procent voor het mkb). Deze flinke toename wordt voor een groot deel verklaard door de stijging van de materieelprijzen. In lijn met de hogere verwachte investeringen neemt ook de behoefte aan externe financiering toe.

Het SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’ bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 260.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 630 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer