Ga naar hoofdinhoud

CBS: ‘Conjunctuurbeeld opnieuw een fractie beter’

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart 2015 een fractie beter dan in februari, maakt het CBS vandaag bekend. Ook vorige maand was een kleine verbetering zichtbaar. Het economisch herstel gaat langzaam. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur gestaag, sindsdien gaat de verbetering stapsgewijs.

transport_nlDe Conjunctuurklok van het CBS is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten voor het eerst in 7,5 jaar positief
Voor het eerst sinds de zomer van 2007 zijn consumenten weer positief. Het consumentenvertrouwen kwam in maart uit op 2. In februari was dat nog -7. Vooral over de economie zijn consumenten in maart aanzienlijk positiever. Daarnaast was de koopbereidheid iets minder negatief.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is daarentegen voor de derde maand op rij iets afgenomen. Dat komt doordat producenten minder positief waren over hun toekomstige productie. Ze waren wel positiever over hun orderportefeuille en voorraden gereed product. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarig gemiddelde.

Export, investeringen en consumptie huishoudens groeien
De export van goederen groeit door. Het volume van de export van goederen was in januari 2015 ruim 10 procent groter dan in januari 2014. Dat was de grootste stijging sinds 2011. Vooral aardolieproducten, machines en apparaten werden meer geëxporteerd. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer groeide.

Na een paar maanden met krimp, groeiden in januari ook de investeringen in vaste activa weer. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was 5,1 procent groter dan in januari 2014. In vrijwel alle investeringscategorieën is meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in wegvervoer zoals vrachtauto’s met of zonder oplegger lagen hoger.

Consumenten hebben in januari 1,8 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in januari 2014. Dit was de grootste stijging in vier jaar tijd. Consumenten besteedden vooral meer aan elektronische apparaten, woninginrichting en auto’s. Ook hebben huishoudens meer gas verstookt dan in januari 2014.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 1,5 procent lager dan in januari 2014. Het groeicijfer wordt echter al een paar maanden negatief beïnvloed doordat in de tabaksindustrie een aanzienlijk deel van de productie is weggevallen.

Situatie op de arbeidsmarkt verbetert verder
In februari waren er minder mensen werkloos. Nederland telde 633 duizend werklozen, 12 duizend minder dan een maand eerder. Dat komt doordat minder personen zich aanboden op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal werkenden nagenoeg gelijk bleef aan januari. Het werkloosheidspercentage daalde van 7,2 procent in januari naar 7,1 procent in februari. Het aantal werklozen was sinds het derde kwartaal van 2014 nagenoeg stabiel.

Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen is in februari nauwelijks veranderd t.o.v. januari. Na een piek medio 2013 is het aantal faillissementen fors afgenomen, maar ten opzichte van de jaren voor de financiële crisis is het aantal faillissementen van bedrijven nog steeds hoog.

Het herstel van de arbeidsmarkt zette in het vierde kwartaal van 2014 door. Er was een groei van het aantal banen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen nam toe. Daarentegen daalt het aantal banen in de zorg nog steeds aanzienlijk. Ook blijft het aantal vacatures stijgen.

Het totale aantal uitzenduren neemt al sinds begin 2013 toe. In het vierde kwartaal is zowel het langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling als het aantal kortdurende contracten toegenomen.

Economische groei breed gedragen
Uit de tweede berekening van de economische groei bleek dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,8 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei wordt breed gedragen. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage.

In 2014 zijn er nu drie kwartalen achter elkaar van groei gemeten. Ten opzichte van de hoogconjunctuur in de eerste helft van 2008 is de Nederlandse economie eind 2014 nog 1,4 procent kleiner. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder was er in het vierde kwartaal een groei van de Nederlandse economie van 1,4 procent. Deze groei is te danken aan meer export, hogere investeringen en meer consumptie door consumenten. De consumptie van de overheid kromp licht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer