Ga naar hoofdinhoud

Dramatische volumedaling in het goederenvervoer

Prognoses van onderzoeks- en adviesbureau NEA wijzen uit dat in Nederland voor dit jaar een dramatische volumedaling te verwachten is in het goederenvervoer. In 2009 daalt het vervoer met 10 procent ten opzichte van 2008 en in 2010 met nog eens 1 procent ten opzichte van 2009. Een dergelijke daling van 10 procent in een jaar is niet eerder geconstateerd, het is de vraag hoeveel jaar het duurt voordat het niveau van 2008 weer wordt gehaald. Een voorzichtige schatting doet vermoeden dat dit op zijn vroegst in 2014 plaatsvindt.

Vrachtverkeer in slecht weerHoewel het absolute niveau sterk verschilt, laten de afzonderlijke transportsectoren weg, spoor en binnenvaart elk een soortgelijke ontwikkeling zien, zo blijkt uit de Korte Termijn Voorspeller van NEA. Op basis van de prognoses lijkt het erop dat het vierde kwartaal van 2010 voor het eerst weer een lichte groei laat zien. Die toename komt vooral voort uit het aantrekken van de binnenlandse stromen. Het lichte herstel in het derde kwartaal van 2009 is voor een belangrijk deel het gevolg van seizoensinvloeden.

De verwachting is dat het volume van het wegvervoer in de chemische sector in 2009 met meer dan 20 procent afneemt ten opzichte van 2008. Ook in stukgoed en containervervoer ziet NEA een daling van de volumes met 18 procent. In termen van transportvolumes blijft het vervoer van landbouwproducten en levensmiddelenproducten min of meer stabiel. Het wegvervoer van bouwmaterialen heeft de afgelopen tijd nog voortgebouwd op de in gang gezette bouwproductie. De verwachting is dat de productie na de zomer verder wegzakt en ook in 2010 nog zal afnemen, met als gevolg ook een verdere volumedaling. De chemiesector is vroeg-cyclisch en dus merkte deze sector de economische neergang als een van de eerste. De verwachting is dat begin 2010 de volumes weer aantrekken. Het herstel van de stukgoed- en containermarkt laat langer op zich wachten. In 2010 is nog geen sprake van herstel voor het stukgoed- en containerwegvervoer.

De komende kwartalen laten een dalende trend zien in de ontwikkeling van het vervoerde volume in de binnenvaart. Een uitzondering is het vervoer van kolen naar Duitsland, de overslag hiervan in de Nederlandse havens is in het eerste kwartaal van 2009 gestegen. Dit leidt tot een toename in de afvoer van kolen via de binnenvaart uit Nederland. Stukgoed en containers maken momenteel een onstuimige krimp door. Voor 2009 wordt een daling van ruim 20 procent verwacht in vergelijking met 2008. In 2010 stabiliseert deze sector zich.

Het spoorvervoer zal in 2009 een volumedaling van 10 procent laten zien ten opzichte van 2008. De verwachting is dat ook in 2010 het volume nog verder zal afnemen. Het vervoer van producten die aan energie zijn gerelateerd (kolen en aardolie) kennen een licht stijgend verloop in 2009. De verwachting is dat deze markt in 2010 verder groeit. Het vervoer van metaalproducten laat daarentegen een sterke afname van het vervoersvolume zien. Deze ontwikkeling zal zich ook in 2010 nog voortzetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer