Hogere lonen leiden tot meer faillissementen in transport • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Hogere lonen leiden tot meer faillissementen in transport

Het aantal faillissementen in de transport- en logistieke sector in Nederland is afgelopen jaar licht toegenomen. De oorzaak daarvan ligt in de stijging van loonkosten. Ook voor 2019 is dat, samen met de economische groeivertraging, reden dat het aantal faillissementen naar verwachting met vijf tot tien procent stijgt.

Dat meldt ABN AMRO in een nieuw rapport over faillissementen in Nederland.

ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen, inclusief éénmanszaken, in 2019 met circa 10 procent stijgt ten opzichte van 2018. De wereldwijde groeivertraging van de economie is inmiddels ook in ons land voelbaar in alle bedrijfssectoren. De dalende trend van het aantal faillissementen in Nederland liep in de zomer van 2018 daarom ten einde. Zo lijden consumentgedreven sectoren als de retail en leisure direct onder de afnemende groei van de particuliere consumptie en het dalende consumentenvertrouwen. Ook voor sectoren die afhankelijk zijn van de export, zoals de industrie, heeft de teruglopende groei van de wereldhandel negatieve gevolgen. Hierin speelt de toenemende onzekerheid, over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de brexit, een belangrijke rol.

Wel is sprake van grote verschillen tussen bedrijfssectoren. Vooral bij bedrijven – exclusief eenmanszaken – in de autoretail en horeca was de laatste twaalf maanden al sprake van een sterke stijging van het aantal faillissementen. ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen in deze sectoren in 2019 sterk blijft stijgen ten opzichte van het absolute bodemjaar 2018, met 10 procent of meer. In de bouw verwacht de bank een vergelijkbare stijging, met name door stijgende kosten en een lagere bouwproductie. Ook is het aantal eenmanszaken in de bouwsector de laatste jaren flink gestegen. Deze bedrijven zijn extra kwetsbaar, bijvoorbeeld als opdrachten worden uitgesteld.

 “Voor dit jaar verwachten wij een afnemende economische groei van 1,4 procent. Bij een afkoelende economie, waarbij het bruto binnenlands product rond dit niveau beweegt, is er historisch gezien bijna altijd sprake van een toename van het aantal faillissementen”, zegt Loek Caris, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO.

 De economische groeivertraging eist in alle economische sectoren haar tol. Caris: “De werkgelegenheid groeit minder snel en dit wordt niet gecompenseerd door een toename van de koopkracht. Het consumentenvertrouwen daalde het afgelopen half jaar flink, met als mogelijk gevolg dat consumenten behoudend worden in hun uitgaven. Dit heeft negatieve effecten op consumentgedreven sectoren. Ook in sectoren die afhankelijk zijn van de uitvoer gaat de groeivertraging nadelig uitpakken. Caris benadrukt wel dat  ondanks de sterke stijging het aantal faillissementen nog ver onder het niveau – ruim zestig procent – van het piekjaar 2013 ligt.

Het aantal faillissementen in de sector Transport & Logistiek is in 2018 licht toegenomen. Inclusief eenmanszaken bleef de faillissementsgraad ongeveer constant. Exclusief deze eenmanszaken, waaronder veel zzp’ers vallen, nam de faillissementsgraad toe. In 2017 ging 9,3 op de 1000 bedrijven in de sector failliet. In 2018 liep de faillissementsgraad op naar 10,5.

De toename is waarschijnlijk te verklaren door de gestegen loonkosten. Tot 2018 bleef de loongroei achter bij de groei van de economie, sindsdien is er een versnelling. In 2018 namen de caolonen in de sector toe met 3,1 procent. Uitzendkrachten werden zelfs 5,9 procent duurder. De tarieven voor logistieke diensten stegen echter nauwelijks, vermoedelijk door beperkte marktmacht tegenover verladers. Dat zette de marges onder druk, wat vermoedelijk heeft geleid tot meer faillissementen.

Het aantal fusies en overnames in de sector is in 2018 toegenomen. Opvallend is de toename van fusies en overnames bij bedrijven met meer dan 250 werknemers. In die categorie vonden 15 fusies en overnames plaats, een record. Vermoedelijk proberen deze bedrijven concurrerender te worden door verdere schaalvergroting. Door het gebruik van data kunnen grote bedrijven hun capaciteit beter benutten, wat leidt tot efficiënter vervoer en een betere marge.

Voor 2019 verwacht ABN AMRO dat het aantal faillissementen in de sector stijgt met 5 tot 10 procent vanwege stijgende lonen en afvlakkende economische groei. Onder invloed van digitalisering, de kostbare investeringen die dit met zich meebrengt en druk op de marges kan het aantal fusies en overnames toenemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer