‘Dit jaar beperkte groei in wegtransport’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘Dit jaar beperkte groei in wegtransport’

De impact van de coronacrisis valt tot dusver mee in het goederenvervoer, maar juist flink tegen in het personenvervoer. Bovendien begint het jaar voor de luchtvaart en het OV in een nieuw dal. Ook als het herstel in de loop van 2021 inzet, blijft het verwachte volume daar nog tientallen procenten onder het niveau van 2019 steken. Voor transport en logistiek van goederen pakt de opgeveerde internationale handel gunstig uit voor dit jaar. Tegelijkertijd remmen de krimp in de bouwsector en uitblijven van verdere groei van de vraag naar consumentengoederen af. Hierdoor laten wegvervoer en logistiek als grootste deelsectoren het komend jaar beperkte groei zien. Grootste lichtpunt in de sector blijft het pakketvervoer en de e-commerce logistiek die ook in 2021 profiteren van flink grotere onlinevolumes. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau. 

Na een gemiddelde krimp van 15 procent in 2020 en grote verschillen tussen deelsectoren veert het verwachte volume in transport en logistiek met 6 procent groei deels terug in 2021. Hiermee ligt het volume eind dit jaar nog ruim onder het oude de niveau. Rico Luman sectoreconoom: “Er blijft een wereld van verschil tussen personen- en goederenvervoer. Waar het personenvervoer nog aan het begin staat van herstel bleef het verlies voor het goederenvervoer in 2020 uiteindelijk beperkt en kan dit eind 2021 voor een flink deel zijn goedgemaakt”.

In de transport en logistiek van goederen bleef de volumedaling in 2020 naar verwachting beperkt tot gemiddeld zo’n 3 procent. Dit zal in 2021 met 1,5 procent groei deels worden goedgemaakt. Voor wegtransporteurs waar de orderportefeuille gevuld bleef, was 2020 door matiging van lonen en het uitblijven van dure files zelfs een relatief goed jaar. Op internationaal vlak is het relatief snelle herstel van de handelsstromen gunstig voor logistiek dienstverleners, ook al maakt het vervoer van en naar het VK met afbouw van voorraden na Brexit een langzame start. In het binnenland zorgen minder vervoer voor de bouw en een pas op de plaats voor de detailhandel (waaronder supermarkten) ervoor dat het herstel wordt afgeremd.

Het pakketvervoer en de e-commerce logistiek waren in 2020 het grote lichtpunt voor de transport en logistieksector. De toch al forse groei van e-fulfilment kreeg eind 2020 opnieuw een nieuwe impuls, waarmee het aantal in Nederland bezorgde pakketten ruimschoots boven de 500 mln. uitkwam. Hier bouwt de sector in 2021 met blijvend grotere volumes op voort. Met retailers zoals Blokker, Mediamarkt en Ikea die zelf meer logistieke regie in ‘the last mile’ willen, kunnen andere bedrijven in het wegtransport hiervan meeprofiteren.

De onzekerheden met betrekking tot de maatregelen en de ontwikkeling van het coronavirus blijven groot in het wegtransport. De onzekerheidsmarge rondom de ramingen in dit vooruitzicht is daardoor groter dan gebruikelijk.

Na een beperkte daling van 3 procent in 2020 met uitschieters omhoog en omlaag, groeit het gemiddelde volume in het wegtransport in 2021 met circa 1,5 procent gematigd. Verladers uit vooral de horeca, groothandel en industrie hebben meer vrachtaanbod, maar vanuit de detailhandel en vooral de bouw is de vraag. Brexit zorgt begin 2021 voor een dip, maar het relatief sterke herstel van de export als geheel zorgt voor compensatie op de weg

Hoewel de terugval in het voorjaar en de coronamonitor van de branche deed vrezen voor de rest van 2020, viel het omzetverlies door snel herstel in de zomer gemiddeld uiteindelijk behoorlijk mee. Dit blijkt ook uit de vervoersbewegingen die in december – net voor de nieuwe lockdown – terug waren op het pre-coronaniveau. Toch beginnen wegtransporteurs afhankelijk van de eindmarkten heel verschillend aan 2021. Terwijl transporteurs van kleding, auto’s en industriële grondstoffen en onderdelen in volume achteruit zijn gegaan, hebben bedrijven met opdrachtgevers bij supermarkten, tuincentra en bouwmarkten waarschijnlijk een sterk jaar achter de rug. 

Begin 2021 is de economische onzekerheid met de coronamaatregelen nog altijd groot. Hoewel vaccinatie zicht geeft op nieuw herstel in de loop van 2021, zal de groei voor sommige bedrijven misschien tegenvallen. Voor de horeca wordt 2021 beter en ook de industrie waaronder bijvoorbeeld de autosector gaat een beter jaar tegemoet. Waar consumenten uitgaven verschoven naar goederen zoals elektronica – waarvan het transport profiteerde – zullen consumenten zodra het kan weer meer aan diensten gaan besteden. Ook volgt het grootste effect van de coronacrisis voor de bouw nog en zorgt dit ervoor dat er minder bouwmaterialen en bouwstoffen vervoerd worden. Internationaal speelt het Nederlandse wegvervoer een kleinere rol maar kan het volume ondanks de brexit door aantrekkende export wat hoger uitvallen dan in het binnenland.

Voordelen aan de kostenkant hebben ertoe bijgedragen dat 2020 voor grotere bedrijven in het wegtransport niet persé een slecht jaar is geweest. De lonen bleven als grootste kostenpost nagenoeg stabiel met ongewijzigde verlenging van de CAO. Ook was brandstof gemiddeld ruim 7,5 procent goedkoper dan in 2019, al komt dit contractueel vaak grotendeels bij opdrachtgevers terecht. Daarnaast zijn ‘dure’ files – waarvan de directe schade in 2019 op €1,2 tot €1,6 mld. werd geraamd, voor een groot deel uitgebleven, wat efficiëntievoordelen heeft opgeleverd. Naar verwachting komt het tijdverlies door files voorlopig niet terug op het oude niveau. Waar volumes op peil zijn gebleven, is het zelfs een relatief goed jaar geweest. Wegtransporteurs spreken  tarieven met klanten voor het nieuwe jaar vaak rond de jaarwisseling af. Indien de CAO later toch wordt afgesloten met een loonsverhoging in lijn met de CPB-raming (1-1,5 procent) kan dit aan het rendement gaan knagen.

In het wegtransport concentreert de capaciteit zich door overnames en autonome groei steeds meer aan de onder- en bovenkant van de markt. Het aantal eigen rijders bevindt zich op piekniveau en er vindt consolidatie plaats zoals bij de overname van Snel Logistics door Vos Logistics en de fusie van Simon Loos en Peter Appel. Tegelijkertijd is de flexibele schil van grotere bedrijven opgelopen tot veelal tientallen procenten. Volumekrimp wordt daar opgevangen door minder gebruik te maken van charters. Deze bedrijven hebben hierdoor het meeste last van de coronacrisis en er zullen ook nog faillissementen volgen. De flexibeler wegtransportmarkt met samenwerkingsverbanden en de inzet van platformen zorgen ervoor dat vraag en aanbod elkaar sneller vinden.

In 2020 ging er door groeisprong van online verkopen een forse schep bovenop het aantal in Nederland bezorgde pakketten en komt het aantal ruimschoots boven de 500 miljoen uit. Doordat pakketvervoerders eind 2020 ‘overliepen’, maar ook doordat retailers zoals Blokker, MediaMarkt,  IKEA en Leen Bakker zelf meer regie willen, nemen ze de distributie in ‘the last mile’ zelf ter hand. Dit leidt tot meer eigen vervoer zoals bij Coolblue en Albert Heijn Online, maar zorgt ook steeds vaker voor uitbesteding aan transportpartners. Dit laatste is iets wat we in 2021 met de aanhoudend grotere volumes naar verwachting vaker gaan zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer