Europees onderzoek naar misstanden dierentransport • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Europees onderzoek naar misstanden dierentransport

Het Europees Parlement gaat een onderzoekscommissie instellen om vermeende inbreuken op de toepassing van de EU-regels inzake dierenwelzijn tijdens het vervoer binnen en buiten de EU te onderzoeken.

De nieuwe onderzoekscommissie moet een onderzoek instellen naar vermeende overtredingen bij de toepassing van de EU-wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens transport. Het onderzoekt strekt zich niet alleen uit tot wegtransport, maar gaat ook over andere modaliteiten.

Het comité zal zich buigen over het vermeende verzuim van de EU-Commissie om actie te ondernemen naar aanleiding van het bewijs dat de EU-regels inzake het vervoer van levende dieren in de EU en naar derde landen ernstig en systematisch worden overtreden. Zij zal een onderzoek instellen naar het vermeende gebrek aan uitvoering en handhaving van de EU-bepalingen inzake de toegestane ruimte en de vrije hoogte voor vervoerde dieren, inzake het drenken, voederen en strooisel, en inzake de temperatuur en het ventilatiesysteem tijdens het vervoer.

Toekomstige leden van het comité zouden kunnen onderzoeken hoe de Commissie en de lidstaten ervoor kunnen zorgen dat de EU-voorschriften inzake de behandeling van vervoerde dieren, langeafstandstransporten, het voorkomen van vertragingen en het vervoer van ongeschikte dieren en dieren die nog niet zijn gespeend, worden nageleefd. Zij kunnen ook onderzoeken of de uitvoerende en nationale autoriteiten van de EU de EU-regels inzake het welzijn van vervoerde dieren ook buiten de Unie niet zouden naleven bij het vervoer van levende dieren van de EU naar niet-EU-landen.

De onderzoekscommissie zou moeten bestaan uit 30 leden van het Europees Parlement. Hun namen zullen in een later stadium door de fracties worden meegedeeld en in de plenaire vergadering worden bekendgemaakt.

De commissie moet haar eindverslag binnen twaalf maanden na de instelling ervan indienen.

De nieuwe onderzoekscommissie is ingesteld op verzoek van 183 leden van het Europees Parlement, die de Conferentie van voorzitters (de Voorzitter van het Europees Parlement en de fractieleiders in het Parlement) hebben voorgesteld. Het doel was het onderzoeken van vermeende schendingen bij de toepassing van de wetgeving van de Europese Unie inzake het vervoer van levende dieren, zowel binnen als buiten de Unie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer