Ga naar hoofdinhoud

Groei overslag haven R’dam op conto containers

De overslag in de haven van Rotterdam is in 2014 met 1 procent toegenomen tot 445 miljoen ton. De verschillende marktsegmenten hebben daarbij sterk uiteenlopend gepresteerd. Uitschieters naar boven zijn de containersector met een plus van 5,8 procent (in volume) en breakbulk met 12,1 procent groei. De grootste daling zit met 8,1 procent in de overslag van olieproducten. Er ging 4,8 procent meer ruwe olie door de haven. De overslag van droog massagoed nam 0,7 procent af.

ect rotterdamAllard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Voor 2015 verwachten we dezelfde groei van de overslag als het afgelopen jaar: 1 procent. Ook dit jaar komt die groei naar verwachting vooral van de containersector. De komende jaren zullen we de bestaande, omvangrijke sectoren in de haven koesteren, maar tegelijkertijd zetten we sterk in op innovatie en het verbreden van de activiteiten in de haven. We hebben beide nodig voor een gezonde toekomst.”

De overslag van containers is met 5,8 procent toegenomen tot 12,3 miljoen TEU (aantallen) en met 5,2 procent tot 127,6 miljoen ton (gewicht). Die forse stijging laat zich verklaren door een combinatie van factoren. De economie in zowel de eurozone als het Verenigd Koninkrijk trekt aan. Daardoor zijn met name de deepsea volumes op de scheepvaartroutes naar Azië en Noord-Amerika toegenomen. Bovendien zijn de eerste effecten van de schaalvergroting in de containervaart merkbaar: Rotterdam is een aantrekkelijke haven voor de steeds groter wordende schepen.

Breakbulk is een combinatie van roll on roll off (roro) verkeer en overig stukgoed. De overslag in deze categorie nam toe met 12,1 procent tot 26,0 miljoen ton. Het roro verkeer nam 8,1 procent toe, vooral door het aantrekken van de Britse economie. In de categorie overig stukgoed deden met name staal, non-ferro metalen en projectlading het goed. Het overig stukgoed, jarenlang op zijn retour omdat steeds meer lading in containers verdween, deed het met een groei van 28,1 procent  buitengewoon goed.

Castelein ging tijdens deze jaarlijkse presentatie ook nadrukkelijk in op de uitdagingen waar de haven voor staat. “Zowel in de energiesector en de chemie als in de logistiek zien we grote veranderingen”, aldus  Allard Castelein. “Om de haven ook op lange termijn een stevige pijler onder onze welvaart te laten zijn werken we met het bedrijfsleven aan innovatie en verbreding van de activiteiten in de haven. Dat zien we nu al terug in de toename van offshore activiteiten, maar ook verder verduurzaming van de energie- en chemiesector zijn nodig. We zetten in op het verhogen van de efficiency in de industrie en op het ontwikkelen van biobased industrie. Voor de containersector is vooral de verdere ontwikkeling van de achterlandverbindingen van groot belang. Dit jaar zijn de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 nog druk met opstarten, vanaf 2016 komt er echt capaciteit bij voor verdere groei.’’

De overslag van droog massagoed daalde in 2014 met 0,7 procent tot 88,6 miljoen ton. De Duitse staalindustrie draaide vorig jaar op 87 procent van haar capaciteit. Onder ander vanwege renovatie van hoogovens in Duitsland werd 5,2 procent minder ertsen en schroot overgeslagen in Rotterdam. De overslag van kolen daalde 0,9 procent. Hoewel de overslag van cokeskolen voor de staalindustrie doorgaans in lijn is met de overslag van ertsen en schroot, nam deze in 2014 toe door concentratie van de aanvoer via Rotterdam. Dat positieve effect werd echter meer dan gecompenseerd doordat minder kolen voor elektriciteitscentrales nodig waren vanwege de zachte winter en de toename van opwekking van hernieuwbare energie in Duitsland. De overslag van agribulk nam toe met 9,2 procent, vooral omdat meer tarwe werd uitgevoerd en tegelijkertijd meer maïs en soja werd ingevoerd. De categorie overig droog massagoed bestaat vooral uit grondstoffen voor de bouw en de industrie. Er werd 6,8 procent meer van deze goederen overgeslagen, met name door het aantrekken van de wereldeconomie.

De overslag van nat massagoed nam met 2,1 procent af tot 202,5 miljoen ton. Dit marktsegment is 45 procent van de totale overslag in Rotterdam, zodat een beperkte daling een forse invloed heeft op het totale overslagcijfer. De overslag van ruwe olie nam 4,8 procent toe. De raffinaderijen hadden minder onderhoudstops en een hogere bezettingsgraad. De categorie minerale olieproducten liet in 2014 met 8,1 procent de grootste afname zien. Belangrijkste factoren zijn de concurrentie van nieuwe tankterminals in andere havens en een afname van de overslag van nafta. Dat laatste is een belangrijke grondstof voor de chemie. Deze sector kampt in Europa met moeilijke marktomstandigheden. Overigens heeft de overslag van olieproducten de laatste tien jaar een sterke groei doorgemaakt: in 2014 werden ondanks de daling nog steeds meer dan twee keer zoveel minerale olieproducten overgeslagen als in 2004. De overslag van LNG is qua omvang nog bescheiden (1,2 miljoen ton) maar maakt wel een stormachtige groei door met 59,5 procent. Die is vooral te danken aan de re-export van LNG. De categorie overig nat massagoed bestaat met name uit chemische producten. De daling van 7,4 procent laat zich hoofdzakelijk verklaren door het gegeven dat de Europese chemische industrie moeilijk kan concurreren met die overzee. Energie en grondstoffen zijn elders in de wereld aanzienlijk goedkoper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer