ILT gaat volledig automatisch tachodata verzamelen • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

ILT gaat volledig automatisch tachodata verzamelen

foto ter illustratie

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft voor 2021 een update van haar meerjarenplan gepubliceerd. De voortdurende strijd tegen manipulatie van tachodata heeft daarin een voorname rol.

ILT zet in haar publicatie vier programmadoelen uiteen:

  • Minder schade aan de infrastructuur door minder overbelading;
  • Minder fysieke en economische schade door minder (over)vermoeidheid van chauffeurs;
  • Evenwichtiger wegtransportsector door minder schijnconstructies en minder parkeeroverlast door weekendrust van chauffeurs;
  • Verbeterde informatiepositie over de markt van goederenvervoer.

Belangrijke uitgangspunten om deze doelen te verwezenlijken zijn onder meer nieuwe wapens in de strijd tegen de manipulatie van de tachograaf en daarmee concurrentievervalsing in het wegtransport. De ILT werkt aan een systeem waarmee zij in 2021 volledig automatisch tachograafdata kan verzamelen. Ondernemers ontvangen dan van de ILT een rapport met een analyse van die gegevens. Zo kunnen zij zien hoe ze zich aan de regels (voor onder meer rij- en rusttijden) houden. Zonodig kunnen ondernemers hun eigen bedrijfsvoering verbeteren. De ILT werkt in 2021 ook onder andere samen met de transportsector om manipulatie met tachograafsdata te bestrijden.

Overbelading en zo schade aan de infrastructuur moet ook worden tegengegaan. De ILT werkt in 2021 samen met een grote opdrachtgever in bouwprojecten om overbelading in het vervoer van bouwmaterialen (hoog risico) tegen te gaan.

In samenwerking met andere (inter)nationale toezichthouders, waaronder de Inspectie Sociale Zaken een Werkgelegenheid (ISZW), werkt de ILT aan het bestrijden van schijnconstructies. Het gaat hier om bedrijven die, door een nevenvestiging in het buitenland, van toepassing zijnde wet- en regelgeving omzeilen. Daardoor maken die bedrijven bijvoorbeeld illegaal gebruik van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Als dit het geval is, gaat dit om een overtreding van de Wet Minimum Loon en/of Wet arbeid vreemdelingen. De ISZW houdt hier toezicht op. Is er sprake is van een nevenvestiging, waarvan belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering zich in Nederland bevinden? Dan is de ILT bevoegd om op te treden tegen de Nederlandse onderneming (Europese verordeningen (1071/2009 en 1072/2009). In een dergelijke situatie voldoet de buitenlandse onderneming niet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden hebben onder andere te maken met de locatie van de reële vestiging, waar de onderneming activiteiten daadwerkelijk uitvoert, beschikking over de voertuigen is en uitrusting (kantoor en benodigdheden) plaatsvindt. Ook cabotagevervoer en zaken rondom de vergunning worden vanuit de Nederlandse locatie gefaciliteerd. In 2021 doet de ILT onderzoek naar de aard en de omvang van de problematiek.  Dit doet zij op basis van de eerder genoemde Europese verordeningen, de wet Wegvervoer goederen, de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en de daaraan gelieerde verordeningen en regelgeving. Tot slot is het in dit kader van belang te vermelden dat het Europees Parlement op 8 juli 2020 heeft ingestemd met de nieuwe Mobility Package.

Een van de gevolgen van het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten is overlast op  parkeerplaatsen. Chauffeurs die hier tegen de regels in (lang) rusten veroorzaken deze overlast. In 2021 versterkt de ILT de samenwerking met betrokken instanties om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Lees hier de complete update van het Meerjarenplan voor 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer