Ga naar hoofdinhoud

Minister verdedigt afwijzing WOB-verzoek Kiwa-contract

Het WOB-verzoek om het Kiwa-contract is afgewezen omdat de overeenkomst ‘vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Kiwa en arbeidsrechtelijke informatie met betrekking tot medewerkers bevat, en vanwege de onderhandelingspositie van de Staat en het daarmee verbonden publieke belang’. Dat meldt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in antwoord op Kamervragen.

digiTegen de afwijzing van het verzoek loopt inmiddels een bezwaarprocedure. Er was inzage gevraagd in de overeenkomst om er achter te komen hoe die de in vergelijking met andere EU-landen hoge tarieven voor chauffeurskaarten die Kiwa hanteert tot  stand komen. De minister schrijft: “De tarieven zijn door mij vastgesteld na beoordeling van het tariefvoorstel van Kiwa. Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) hebben mij er op gewezen dat zij het onverantwoord achten om ondernemers in deze tijd van economische stilstand wederom met flinke tariefverhogingen te confronteren. Zij zijn verder van mening dat de marges in het vervoer van personen en goederen onverminderd zwaar onder druk staan, dat sprake is van een concurrentienadeel omdat de Nederlandse kaarten tot tweeënhalf maal duurder zijn en dat de opbrengsten van de tarieven voor personen- en goederenvervoer over de weg deels worden aangewend om tekorten bij andere transportmodaliteiten te compenseren. Deze argumenten heb ik betrokken bij mijn beoordeling van het tariefvoorstel. Ik heb besloten de tarieven voor de tachograafkaarten en de vergunningen voor personenvervoer en goederenvervoer per 1 januari 2013 slechts aan te passen voor inflatie (+2,25 procent.) Kiwa heeft aan de brancheorganisaties een toelichting gegeven op haar tariefvoorstellen voor 2013. Daarbij is inzicht verschaft in de resultaten van een kostprijsanalyse. De brancheorganisaties is gelegenheid geboden bij Kiwa op de tariefvoorstellen te reageren. Van deze mogelijkheid heeft een aantal brancheorganisaties gebruik gemaakt. Zoals aangegeven heb ik deze reacties ook betrokken bij het vaststellen van de tarieven die per 1 januari 2013 in werking zijn getreden. TLN, EVO en KNV hebben in reactie daarop  in een persbericht aangegeven dat ze de geringe stijging van de tarieven als een eerste stap in de goede richting zien, maar zijn van mening dat de tarieven om eerder genoemde redenen aanzienlijk moeten worden verlaagd. ”

Als bijlage (zie hieronder) bij haar antwoorden geeft de minister een overzicht van tarieven van chauffeurskaarten. Daaruit blijkt dat Nederland in Europa (116,62 euro) het op een na hoogste tarief heeft. Volgens de minister heeft zij “geen inzicht op welke wijze de tarieven in de verschillende landen tot stand komen en op welke wijze het verschil in omvang van de vervoersectoren doorwerkt op de kosten van de digitale tachograafkaarten en op de tarieven. Voorts is niet bekend of de diverse landen alle kosten doorberekenen in het tarief.”

Ondanks het antwoord van de minister is nu dus nog steeds niet bekend waarom de chauffeurskaarten in Nederland zo ongelooflijk duur moeten zijn.

 EU-tarieven chauffeurskaarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer